2020 stond wat betreft de Economic Board Zuid-Holland uit twee belangrijke zaken. Het eerste is vanzelfsprekend de pandemie die de hele wereld en dus ook ons stevig in de greep heeft
gehouden en dat nog steeds doet. In dat kader heeft de EBZ in samenwerking met o.a. InnovationQuarter en andere partijen de Coronamonitor ontwikkeld. Zo hielden we goed zicht op de gevolgen voor bedrijven en konden we de Zuid-Hollandse economie in het algemeen analyseren en bezien hoe wij de gevolgen van deze coronacrisis het beste te lijf kunnen gaan. Juist in deze moeilijke periode is het van groot belang om bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk aan boord te hebben en elkaar stevig vast te houden.

Een tweede, en hoopgevende ontwikkeling is de opstelling van een stevige Groeiagenda die de Zuid-Hollandse economie in de komende jaren een flinke boost kan geven en het verdienvermogen aanzienlijk zal versterken. Ik ben er trots op dat wij in deze belangrijke en complexe provincie als vertegenwoordigers van de ‘triple helix’ gezamenlijk hebben gewerkt aan een inspirerend verhaal waarmee we in de komende tijd politiek en bestuur zullen overtuigen van nut en noodzaak om fors te investeren in Zuid-Holland, een belangrijk onderdeel van de economische motor van ons land. Daarmee bundelen we de vele krachten in deze dynamische provincie en slaan wij de handen ineen. Ik heb daar grote verwachtingen van!

Jaap Smit | Voorzitter EBZ

Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen weg te vallen door de economische crisis ten gevolge van corona. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties, hoge werkloosheid, een grote woningbouwopgave en een té beperkte bereikbaarheid. Private en publieke sleutelspelers hebben een gezamenlijk actieplan gemaakt om de Zuid- Hollandse economie te vernieuwen en versterken. Investeren in het actieplan van Zuid-Holland levert Nederland in tien jaar € 24 miljard extra BBP, 200.000 woningen, 40% CO2-reductie en 120.000 nieuwe banen op.

Achterblijvende economische groei

De grootste nationale opgaven krijgt Zuid-Holland voor de kiezen. De regio vormt een vijfde van de nationale economie en stoot een derde van de CO2 uit. Bovendien woont 20% van de Nederlandse bevolking in Zuid-Holland en daar komen in tien jaar nog eens 400.000 extra inwoners bij. En dat terwijl de regio al geen sterke uitgangspositie had: de afgelopen tien jaar groeiden Noord-Holland en Brabant 10-15% meer dan Zuid-Holland. Europese concurrerende regio’s als Antwerpen, München en Stockholm groeiden zelfs drie keer harder.

Zuid-Holland heeft nu een gezamenlijke actie- en Investeringsagenda opgesteld om de belangrijke nationale uitdagingen aan te pakken: de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda werd op 15 januari door de Economic Board Zuid-Holland vastgesteld. Ruim 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland investeren samen fors en samenhangend in:

 • Energie-infrastructuur
 • Maakindustrie
 • Kennis & innovatie
 • Human Capital
 • Bereikbaarheid

Met deze Groeiagenda gaat Zuid-Holland:

 

 • 40% van de CO2-reductie in Nederland realiseren
 • 25% van de Nederlandse woningbouwopgave realiseren door 200.000 woningen te bouwen
 • 000 éxtra banen creëren
 • € 24 miljard éxtra BBP voor Nederland realiseren in tien jaar

 

De OESO, NEO Observatory en Erasmus Universiteit hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland structureel 12 % extra economische groei oplevert na 10 jaar. Dat betekent over 10 jaar € 24 miljard extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Om dat voor Nederland te kunnen realiseren heeft Zuid-Holland hulp van het Rijk nodig om snel een begin te kunnen maken met de samenhangende investeringen in de Groeiagenda.

Groeiagenda ondersteund door brede coalitie

Bedrijfsleven:

 • Havenbedrijf Rotterdam
 • DSM
 • Shell
 • Janssen Pharmaceuticals
 • Batenburg
 • Airbus Defence & Space NL
 • GKN-Fokker
 • ManPowerGroup
 • KPN
 • Stedin
 • LG Sonic
 • HTM
 • Technolution
 • VNO-NCW

Kennisinstellingen:

 • TU Delft
 • Hogeschool Rotterdam
 • TNO
 • LUMC
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit Leiden

Overheden:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Delft
 • InnovationQuarter
 • Provincie Zuid-Holland
 • Economic Board Zuid-Holland

Het is een prachtig motto die de kern vormt van de ActieAgenda Technologische Industrie Zuid-Holland: samen staat de sector sterker. “De Technologische Industrie is één van de vier thema’s waar de EBZ zich door middel van een tasforce voor in zet,” zegt Martin van Gogh, voorzitter van de Taskforce Technologische Industrie. “Met ruim 30.000 bedrijven en 110.000 werknemers is de maakindustrie van groot belang voor de economie Zuid Holland. Door samen op te trekken en te innoveren kunnen we met ondernemers voorop nog succesvoller worden en een ware banenmagneet zijn voor iedere techneut van VMBO tot aan WO.

Op maandag 1 februari spraken circa 200 deelnemers onder leiding van Anton Duisterwinkel en Martin van Gogh hun steun uit voor de ActieAgenda. In 10 digibreakouts vanuit verschillende hotspots, van Duurzaamheidsfabriek tot Technology Park Ypenburg en Unmanned Valley, brainstormden de aanwezigen over hoe ze kunnen bijdragen aan:

De afsluitende keynote van Peter Hein van Mulligen onderstreepte het belang van de ActieAgenda: al decennialang zijn innovatie en industrie de motor van economische groei. Die groei blijft nodig voor welvaart en welzijn. De Zuid-Hollandse maakindustrie kan een belangrijke groeimotor voor Nederland blijven. #ZuidHolland4NL

“Wat fantastisch om te zien dat zoveel ondernemers en mensen uit onderwijs en overheid actief deelnamen aan de gesprekken,” zegt Anton Duisterwinkel van InnovationQuarter. “Dat leverde veel bevestiging op voor de gekozen richtingen, maar ook aanscherpingen en inspiratie voor aanvullingen. Dat verwerken we met plezier in de definitieve versie van de ActieAgenda.”

Over de Technologische Industrie Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse technologische industrie is een belangrijke innovator en banenmotor voor de Nederlandse economie. In de regio Zuid-Holland zijn de meeste maakbedrijven van Nederland gevestigd en werken ruim 110.000 medewerkers. Alleen zijn de spelers in vele eindmarkten actief, van maritiem tot zorg en tuinbouw. Dat is lastig, want daardoor zijn deze spelers actief in allerlei verschillende versnipperde netwerken. Terwijl ze heel veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben die je met elkaar veel slimmer en beter kunt oppakken: denk aan alles wat te maken heeft met digitalisering, 3D printen, tekort aan personeel en nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie.

Bovendien worden er businesskansen gemist: voor een eindproduct moeten verschillende leveranciers samenwerken; maar die productieprocessen communiceren tussen bedrijven niet of nauwelijks met elkaar. Zuid-Holland gaat nu als éérste regio in Nederland zorgen voor een Digital Supply System: een overkoepelend systeem, zodat álle technologische industrie-spelers in Zuid-Holland veel effectiever en veiliger data met elkaar kunnen delen. De tijd en effectiviteit die dat Digital Supply System de regio oplevert, zorgt ervoor dat de Zuid-Hollandse maakindustrie haar omzet kan verdubbelen: van € 26 mrd nu naar € 50 mrd in 2030.

De regio presenteert in februari de ActieAgenda Technologische industrie. Bedrijven gaan samen met kennisinstellingen en overheden aan de slag met op vier sporen:

 • Nieuwe productketens opzetten op de hierboven genoemde thema’s
 • Digitaal verbinden van machines en fabrieken
 • Talenten aantrekken, scholen en vasthouden