In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

 

Doet u ook mee? Neem contact op met Gera Klaassen gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / Aad van Pelt aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl.

 

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste vierinmiddels zijn gestart.

De infographic vat het akkoord samen.

Organisatie en uitvoering

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2024 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2023.

De EBZ taskforce Human capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Gera Klaassen: gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / 06 50171513

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland

In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, sinds 2022 onder de naam ‘Human Capital Agenda’. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met de agenda wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Aangescherpte agenda sinds juni 2022

Sinds 2022 wordt aan de hand van de Human Capital Agenda 2.0 gewerkt aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee wordt nog gerichter gewerkt aan het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.

Het Human Capital Akkoord gaat sinds juni 2022 verder onder de naam Human Capital Agenda.

De regio heeft zeven routes uitgezet om in 2025 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent
 • Meer mensen naar techniek- Zuid-Holland verleidt meer mensen om voor een technische opleiding en beroep te kiezen
 • Meer inclusiviteit – In Zuid-Holland heeft iedereen gelijke kansen in het onderwijs en op de
  arbeidsmarkt
 • Aanpassing landelijke wet- en regelgeving -Zuid-Holland zet zich in om landelijke systeemdoorbraken te realiseren voor een betere arbeidsmarkt

Hieraan zijn concrete doelstellingen aan gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste tien inmiddels zijn gestart.

Projecten in uitvoering

SMITZH Samen aan de slag
Bijscholing van 2.000 werknemers in de hightech-maakindustrie via digitaal leerplatform Ozone: doel gehaald.

Human Capital Agenda Greenport West-Holland
3.250 werknemers van werk naar werk begeleiden, bijscholen van 2.000 flexwerkers in de tuinbouw. Werken aan nieuwe subsidieaanvraag voor 2022 en 2023.

WE IT
Opleiden van 3.000 extra IT’ers. Tegen de economische stroom in 188 extra IT’ers opgeleid. 2e subsidieaanvraag is gehonoreerd en werken aan nieuw deelakkoord.

Regiodeal Drechtsteden
200 werknemers worden bijgeschoold bij de Dordrecht Academy en 500 werknemers wordt een ontwikkelperspectief geboden bij Baas Over Je Eigen Toekomst, een platform voor mbo-talent.

LLO CIV Bio Sciences
Bijscholen van 250 werknemers in de Bio Sciences sector. Nieuwe programmamanager Sandra Migchielsen is onlangs gestart.

Van Bank naar Bouw en Techniek
Begeleiden van 120 werknemers vanuit de financiële-, verzekerings- en fossiele sector naar een baan in de bouw en techniek. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend.

Energy Switch
Bijscholen van 700 werknemers op het thema energietransitie en 300 werknemers van werk naar werk begeleiden. Nieuwe programmamanager Jacqueline van Krieken is onlangs gestart.

Campus Gouda
Bijscholen van 750 professionals in de zorg. Deelakkoord is ondertekend op 17 februari 2022. Er wordt nu gewerkt aan een subsidieaanvraag.

Internationaal Talent Programma
Behouden en aantrekken van 500 internationale werknemers. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend. Kwartiermaker Sasja Heijman (InnovationQuarter) is gestart.

Kickstart your Career
In 2021 zijn 20 kandidaten aan een baan geholpen. In 2022 gaat het project in gewijzigde vorm verder. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van onlangs mbo- en hbo-gediplomeerden

Organisatie en uitvoering

De Human Capital Agenda is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2025 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2025.

De EBZ taskforce Human Capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Carolien Wetzels: carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl / 06 50064284

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Agenda Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland