In februari 2024 lanceerden we als Economic Board Zuid-Holland samen met Provincie Zuid-Holland en Rabobank, ondersteund door ESTI, de MKB’ter Challenge. Met welke oplossing kunnen we talentontwikkeling en innovatie in het MKB effectief een boost te geven?

In mei sloot de inzendtermijn en kwamen maar liefst 30 inzendingen binnen. Juryvoorzitter Jeffrey van Meerkerk is blij met de kwaliteit en diversiteit aan voorstellen. De initiatiefnemers van de MKB’ter Challenge zijn eveneens verheugd over het rijke aanbod dat voor ondernemers in Zuid-Holland veel waarde zal bieden. Talent is de sleutel tot innovatie en groei. Van mensen én van bedrijven. Hartstikke nodig, omdat de economie snel verandert, omdat de arbeidsproductiviteit in Nederland achterblijft én omdat we het door de vergrijzing met minder mensen moeten doen. Helaas is het zo dat veel medewerkers in het MKB onvoldoende tijd of middelen hebben om aan bij- of omscholing te kunnen doen. Uit de 30 inzendingen koos de jury uiteindelijk 3 finalisten. Bij de afweging tussen die inzendingen is goed gekeken naar toepasbaarheid voor MKB-ondernemers, schaalbaarheid, originaliteit, kostenefficiëntie en de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing.

Ondernemers aan het woord

Onze collega Renee Bakker, communicatieadviseur Economic Board Zuid-Holland, ging op bezoek bij enkele ondernemers in Zuid-Holland. In onderstaande video laten de ondernemers zien hoe het er bij hen op de werkvloer aan toe gaat. In beeld zijn Giel Biersteker (eigenaar van Biersteker, Duurzame Bouwpartner), Mike Gordijn (eigenaar Verhuisbedrijf Gordijn) en Irene van Wijk (mede-eigenaar van Garage van Wijk). Irene heeft tevens een innovatieve oplossing ingediend en is dus een van de ondernemers die heeft deelgenomen aan deze Challenge. En daar zijn we blij mee! Alleen samen boosten we het MKB van Zuid-Holland.

“Als eigenaren van een garagebedrijf zorgen wij – Gert van Wijk en ik – er altijd voor dat we mee gaan met het omscholen en bijscholen van onszelf. Zo hopen wij ons personeel te stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. Stilstaan is een beetje achteruit gaan. We vinden het belangrijk om het goede voorbeeld te geven: goed voorbeeld doet goed volgen!”

– Irene van Wijk, Mede-eigenaar Garage van Wijk en deelnemer van de MKB’ter Challenge

De finalisten zijn:

Lentiz Cursus & Consult (met de Urgentiemeter)
Workboost (met de Workboost Coach)
Optimalistic (met Serious game voor de Menselijke Maat)

Namens de juryleden, de initiatiefnemers en alle betrokkenen van harte gefeliciteerd!

Finale event 8 juli

Op 8 juli tijdens het finale event zullen de finalisten hun oplossingen pitchen voor de jury en het groot publiek. Daarna is het aan de jury om de winnaars bekend te maken. Bezoekers van het event luisteren niet alleen naar de finalisten maar kunnen ook in contact komen met alle deelnemers van de MKB’ter Challenge. Tijdens het event wordt een Meet & Greet ingericht om samen met de deelnemers en andere betrokkenen informatie uit te wisselen en natuurlijk te spreken over hoe we talentontwikkeling en innovatie in het MKB een boost kunnen geven!

Meld je hier aan

De winnaars

Voor de beste oplossingen van de MKB’ter Challenge wordt € 25.000 aan prijzengeld uitgereikt engaan we aan de slag met de toepassing van de winnende oplossing(en), bijvoorbeeld via een pilot. Rabobank biedt de eersteprijswinnaar extra publiciteit aan. Voor meer informatie en aanmelding voor de finale gaat u naar onze website.

Over Rabobank

Rabobank is nauw betrokken bij het MKB in Zuid-Holland. Zij draagt als partner van de MKB’ter Challenge graag haar steentje bij aan de ontwikkeling en groei van het MKB. Zij zet haar netwerk, kennis en financieringsmogelijkheden hiervoor in.

Over ESTI

Stichting EcoSystem Thinking Institute draagt zorg voor de neutrale organisatie van vraaggestuurde innovatietrajecten. ESTI consolideert de marktzijde, biedt implementatiebegeleiding,
verandertrajecten en opleiding rondom open innovatie en ecosysteemvorming. Voor meer informatie over de challenge u contact opnemen met ESTI via challenge@esti.site

Over Economic Board Zuid-Holland

Via de Human Capital Agenda werken de Economic Board en de provincie Zuid-Holland samen met 150 partners samen aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Gezamenlijk zorgen wij voor een sterke leer- en innovatiecultuur. Via een groot aantal projecten en andere activiteiten willen we bereiken dat Zuid-Holland koploper wordt op Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven moeten kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en skills; nu en in de toekomst. De gezamenlijke Human Capital Agenda van ondernemers, onderwijs en overheden maakt door bundeling van vraag, aanbod en middelen een einde aan voorheen te versnipperde activiteiten. Deze gezamenlijke focus en inzet is nodig om de Groeiagenda Zuid-Holland te realiseren, inclusief het uitvoeren van grote transities zoals de energietransitie, de klimaattransitie en de digitalisering.

Na de vorige boardvergadering over veiligheid en Defensie bij TNO kwam de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) vorige week vrijdag bijeen in het historische gebouw Arti Legi in het centrum van Gouda. De bijeenkomst richtte zich op de groeiende kansen voor de circulaire economie en de versterking van startups en scale-ups in Zuid-Holland. Hierbij werd doorgepakt op de heldere oproep van Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – in de vorige EBZ-vergadering: “In Zuid-Holland groeien onvoldoende startups door naar scale-ups, en dit vraagt om actie!”. Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – gaf een update over de verkenning van het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland. Tevens werd afscheid genomen van voorzitter Jaap Smit en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht. Ze werden ruimhartig bedankt voor hun inzet voor de EBZ en de regio.

Deze keer was de EBZ te gast bij Campus Gouda, midden in het bruisende centrum van Gouda, in het historische gebouw Arti Legi aan de Markt. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen een paar bredere economische vraagstukken aan bod. De vergadering belichtte de groeiende kansen voor circulaire economie en de ondersteuning van startups en scale-ups in Zuid-Holland.  Het vond plaats in Campus Gouda, die gesteund wordt door onze Human Capital Agenda Zuid-Holland. De gemeente Gouda is formeel geen lid van de EBZ, maar maakt uiteraard wel onderdeel uit van het warme netwerk van de EBZ. Technolution is gevestigd in Gouda, lid van de EBZ en de taskforce Digitale Economie en benadrukte de belangrijke rol van de stad binnen de regio Midden-Holland, samenwerkend met omliggende gemeenten als Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

Kansen voor Circulaire Economie

Tijdens de vergadering werd uitgebreid gesproken over de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ. Nico van Dooren – Voorzitter Taskforce Circulaire Economie en Director New Business & Portfolio Havenbedrijf Rotterdam – lichtte de resultaten en acties van deze taskforce toe. De focus lag hierbij op het ondernemingsklimaat, ook op de korte termijn. We hebben besloten tot blijvende inzet op het vergroten van concurrentiekracht, strategische onafhankelijkheid en een gelijk speelveld in Europa, zowel met andere landen als ten opzichte van virgin materialen. Ook willen we als EBZ meestreven naar het verkorten van overheidsprocedures.

Zuid-Holland als dé hotspot voor startups en scale-ups

Vervolgens hebben we diepgaand verkend hoe het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland verder kan worden verbeterd. In de vorige EBZ-vergadering gaf Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – aan dat één van de grootste uitdagingen in de regio is dat onvoldoende startups doorgroeien naar scale-ups. Deze boodschap werd serieus genomen en vormde daarom een belangrijk aandachtspunt tijdens de sessie.

Onder leiding van Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – werd een update gegeven over de huidige verkenning waarbij wordt gekeken hoe meer startups kunnen doorgroeien naar scale-ups. Deze verkenning vindt plaats in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), kwartiermaker Ruben Nieuwenhuis is hiervoor aangesteld. Zuid-Holland heeft inmiddels meerdere succesvolle startup- en scale-up hotspots, maar de uitdaging blijft om deze beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kan Zuid-Holland gepositioneerd worden als dé plek voor startups en scale-ups.

Afscheid voorzitter EBZ Jaap Smit en burgemeester gemeente Dordrecht Wouter Kolff

Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij neemt 1 september afscheid als commissaris van de Koning, dus dit was zijn laatste EBZ-vergadering. Na een mooie speech van vicevoorzitter Martin van Gogh werd hij ruimhartig bedankt voor zijn inzet voor de EBZ en de regio en zijn werk als ambassadeur van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook werd afscheid genomen van Wouter Kolff, nu nog burgemeester van de gemeente Dordrecht, maar voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ook voor hem was het dus zijn laatste EBZ-vergadering, maar hij zal uiteraard onderdeel blijven uitmaken van ons warme netwerk. We bedankten hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de taskforce Human Capital, de EBZ en de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Voormalig commissaris van de Koning (cvdK) Zuid-Holland Jaap Smit, nieuwe cvdK Wouter Kolff en Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt, Foto: Jan Puts

 

Op de dag van de Europese Verkiezingen, tekent de Taskforce Circulaire Economie van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Deze ondertekening onderstreept de ambities die de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ heeft vastgelegd in de Circulaire actieagenda Zuid-Holland. Met deze circulaire agenda focussen we op het versneld realiseren van de transitie van fossiele naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen op industriële schaal in Zuid-Holland. Op de dag van de Europese Verkiezingen benadrukken we graag het belang van het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit én het scheppen van voorwaarden voor een sterkere businesscase in Europa. Onze ondertekening van de Verklaring van Antwerpen is een heldere oproep aan het nieuwe Europese parlement, de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten om de energie- en grondstoffentransitie te versnellen.

Uitdagingen voor klimaatneutrale Europese industrie

Om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050 én om het onlangs gecommuniceerde doel gesteld voor 2040 te behalen, zal de hernieuwbare elektriciteitsproductie in Europa moeten vermenigvuldigen. Ook zullen de investeringen in de industrie zes keer hoger moeten zijn dan in het afgelopen decennium. Deze enorme uitdaging komt juist op het moment dat zowel grote bedrijven als het mkb te maken hebben met de ernstigste economische neergang in een decennium: de vraag daalt, de productiekosten stijgen en investeringen verplaatsen naar andere regio’s. De gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag voor Europese bedrijven: vele locaties worden gesloten, de productie wordt stilgelegd en mensen worden ontslagen. Europa heeft dringend een duurzame businesscase nodig.

“Vandaag zijn de Europese Verkiezingen. Als Taskforce Circulaire Economie van EBZ doen we een heldere oproep: versnel de energie- en grondstoffentransitie en creëer daarvoor de juiste randvoorwaarden in Europa. Daarom ondertekenen wij vandaag de Verklaring van Antwerpen.” – Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal

De Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal is een oproep voor een uitgebreid actieplan om het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit te agenderen en de voorwaarden te scheppen voor een sterkere businesscase in Europa. De Verklaring wordt breed gedragen door organisaties in verschillende EU-lidstaten en sluit aan bij wat de EBZ met de Groeiagenda Zuid-Holland beoogt, in het bijzonder:

  • Fondsen beschikbaar stellen om met spoed de infrastructuur, zoals uitbreiding van het elektriciteitsnet en leidingen voor waterstof, voor het energiesysteem van de toekomst aan te leggen, inclusief de bijbehorende Human Capital opgave.
  • Een gelijk speelveld garanderen voor industrieën in Europa met alle mogelijke beleidsinstrumenten, zowel op de energie- als grondstoffenmarkt, inclusief bescherming tegen weglekeffecten.
  • Een slimmer innovatiekader, waarin onder andere hoogwaardige wetenschap en technologische innovatie worden bevorderd, samenwerkingsbeleid is dat openheid en pragmatische resultaten prioriteert, en regelgeving slim wordt ingezet om transities te stimuleren.

De hele Verklaring van Antwerpen lezen of zelf ook ondertekenen? Bekijk deze hier: The antwerp Declaration for a European Industrial Deal (antwerp-declaration.eu)

© Antwerp Declaration

 

– Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ