Oproep voor Europese aanpak: “Versnel de energie- en grondstoffentransitie!”

, ,

Op de dag van de Europese Verkiezingen, tekent de Taskforce Circulaire Economie van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Deze ondertekening onderstreept de ambities die de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ heeft vastgelegd in de Circulaire actieagenda Zuid-Holland. Met deze circulaire agenda focussen we op het versneld realiseren van de transitie van fossiele naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen op industriële schaal in Zuid-Holland. Op de dag van de Europese Verkiezingen benadrukken we graag het belang van het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit én het scheppen van voorwaarden voor een sterkere businesscase in Europa. Onze ondertekening van de Verklaring van Antwerpen is een heldere oproep aan het nieuwe Europese parlement, de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten om de energie- en grondstoffentransitie te versnellen.

Uitdagingen voor klimaatneutrale Europese industrie

Om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050 én om het onlangs gecommuniceerde doel gesteld voor 2040 te behalen, zal de hernieuwbare elektriciteitsproductie in Europa moeten vermenigvuldigen. Ook zullen de investeringen in de industrie zes keer hoger moeten zijn dan in het afgelopen decennium. Deze enorme uitdaging komt juist op het moment dat zowel grote bedrijven als het mkb te maken hebben met de ernstigste economische neergang in een decennium: de vraag daalt, de productiekosten stijgen en investeringen verplaatsen naar andere regio’s. De gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag voor Europese bedrijven: vele locaties worden gesloten, de productie wordt stilgelegd en mensen worden ontslagen. Europa heeft dringend een duurzame businesscase nodig.

“Vandaag zijn de Europese Verkiezingen. Als Taskforce Circulaire Economie van EBZ doen we een heldere oproep: versnel de energie- en grondstoffentransitie en creëer daarvoor de juiste randvoorwaarden in Europa. Daarom ondertekenen wij vandaag de Verklaring van Antwerpen.” – Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal

De Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal is een oproep voor een uitgebreid actieplan om het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit te agenderen en de voorwaarden te scheppen voor een sterkere businesscase in Europa. De Verklaring wordt breed gedragen door organisaties in verschillende EU-lidstaten en sluit aan bij wat de EBZ met de Groeiagenda Zuid-Holland beoogt, in het bijzonder:

  • Fondsen beschikbaar stellen om met spoed de infrastructuur, zoals uitbreiding van het elektriciteitsnet en leidingen voor waterstof, voor het energiesysteem van de toekomst aan te leggen, inclusief de bijbehorende Human Capital opgave.
  • Een gelijk speelveld garanderen voor industrieën in Europa met alle mogelijke beleidsinstrumenten, zowel op de energie- als grondstoffenmarkt, inclusief bescherming tegen weglekeffecten.
  • Een slimmer innovatiekader, waarin onder andere hoogwaardige wetenschap en technologische innovatie worden bevorderd, samenwerkingsbeleid is dat openheid en pragmatische resultaten prioriteert, en regelgeving slim wordt ingezet om transities te stimuleren.

De hele Verklaring van Antwerpen lezen of zelf ook ondertekenen? Bekijk deze hier: The antwerp Declaration for a European Industrial Deal (antwerp-declaration.eu)

© Antwerp Declaration

 

– Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ