Gouden kansen voor circulaire economie en startups en scale-ups

, ,

Na de vorige boardvergadering over veiligheid en Defensie bij TNO kwam de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) vorige week vrijdag bijeen in het historische gebouw Arti Legi in het centrum van Gouda. De bijeenkomst richtte zich op de groeiende kansen voor de circulaire economie en de versterking van startups en scale-ups in Zuid-Holland. Hierbij werd doorgepakt op de heldere oproep van Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – in de vorige EBZ-vergadering: “In Zuid-Holland groeien onvoldoende startups door naar scale-ups, en dit vraagt om actie!”. Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – gaf een update over de verkenning van het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland. Tevens werd afscheid genomen van voorzitter Jaap Smit en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht. Ze werden ruimhartig bedankt voor hun inzet voor de EBZ en de regio.

Deze keer was de EBZ te gast bij Campus Gouda, midden in het bruisende centrum van Gouda, in het historische gebouw Arti Legi aan de Markt. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen een paar bredere economische vraagstukken aan bod. De vergadering belichtte de groeiende kansen voor circulaire economie en de ondersteuning van startups en scale-ups in Zuid-Holland.  Het vond plaats in Campus Gouda, die gesteund wordt door onze Human Capital Agenda Zuid-Holland. De gemeente Gouda is formeel geen lid van de EBZ, maar maakt uiteraard wel onderdeel uit van het warme netwerk van de EBZ. Technolution is gevestigd in Gouda, lid van de EBZ en de taskforce Digitale Economie en benadrukte de belangrijke rol van de stad binnen de regio Midden-Holland, samenwerkend met omliggende gemeenten als Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

Kansen voor Circulaire Economie

Tijdens de vergadering werd uitgebreid gesproken over de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ. Nico van Dooren – Voorzitter Taskforce Circulaire Economie en Director New Business & Portfolio Havenbedrijf Rotterdam – lichtte de resultaten en acties van deze taskforce toe. De focus lag hierbij op het ondernemingsklimaat, ook op de korte termijn. We hebben besloten tot blijvende inzet op het vergroten van concurrentiekracht, strategische onafhankelijkheid en een gelijk speelveld in Europa, zowel met andere landen als ten opzichte van virgin materialen. Ook willen we als EBZ meestreven naar het verkorten van overheidsprocedures.

Zuid-Holland als dé hotspot voor startups en scale-ups

Vervolgens hebben we diepgaand verkend hoe het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland verder kan worden verbeterd. In de vorige EBZ-vergadering gaf Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – aan dat één van de grootste uitdagingen in de regio is dat onvoldoende startups doorgroeien naar scale-ups. Deze boodschap werd serieus genomen en vormde daarom een belangrijk aandachtspunt tijdens de sessie.

Onder leiding van Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – werd een update gegeven over de huidige verkenning waarbij wordt gekeken hoe meer startups kunnen doorgroeien naar scale-ups. Deze verkenning vindt plaats in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), kwartiermaker Ruben Nieuwenhuis is hiervoor aangesteld. Zuid-Holland heeft inmiddels meerdere succesvolle startup- en scale-up hotspots, maar de uitdaging blijft om deze beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kan Zuid-Holland gepositioneerd worden als dé plek voor startups en scale-ups.

Afscheid voorzitter EBZ Jaap Smit en burgemeester gemeente Dordrecht Wouter Kolff

Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij neemt 1 september afscheid als commissaris van de Koning, dus dit was zijn laatste EBZ-vergadering. Na een mooie speech van vicevoorzitter Martin van Gogh werd hij ruimhartig bedankt voor zijn inzet voor de EBZ en de regio en zijn werk als ambassadeur van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook werd afscheid genomen van Wouter Kolff, nu nog burgemeester van de gemeente Dordrecht, maar voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ook voor hem was het dus zijn laatste EBZ-vergadering, maar hij zal uiteraard onderdeel blijven uitmaken van ons warme netwerk. We bedankten hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de taskforce Human Capital, de EBZ en de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Voormalig commissaris van de Koning (cvdK) Zuid-Holland Jaap Smit, nieuwe cvdK Wouter Kolff en Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt, Foto: Jan Puts