De EPZ heeft zich ingezet voor lagere lasten voor werkgevers op laagbetaalde arbeid. Uit in opdracht van de EPZ uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit een zeer effectief middel is om meer laagbetaalde banen te creëren. Dankzij de Wet Tegemoetkoming Loondomein wordt het vanaf 2017 tot 2000 euro goedkoper om iemand met een laag salaris in dienst te nemen.

Ook is een plan ontwikkeld om extra werk- en opleidingsplekken bij infraprojecten te creëren door in de hele regio één aanpak te hanteren. Dit is in 2016 uitgewerkt.

Trekkers: Maarten Struijvenberg, Liesbeth Spies, De Bruijn, Pierre Heijnen