Campus Gouda

Campus Gouda gaat samenwerken met de Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland om het Leven Lang Ontwikkelen in de zorg op te zetten. Een jaar geleden heeft regio Midden-Holland het Human Capital Akkoord (HCA) ondertekend. Sinds de ondertekening heeft de regio binnen Campus Gouda hard gewerkt om een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van het Human Capital Akkoord. Daar is nu een eerste resultaat in geboekt. De HCA levert een kwartiermaker om een projectvoorstel voor Zorgopleidingen te ontwikkelen. Campus Gouda gaat hiermee een nieuwe fase in.

Campus Gouda richt zich niet alleen op jongeren vanuit mbo of het voortgezet onderwijs, maar wil ook volwassenonderwijs rondom zorg een plek geven. Zorgpartijen, overheid en onderwijs zetten zich gezamenlijk in voor versterken van hoger onderwijs op het gebied van zorg met als doel het verhogen van het aantal zij-instromers en het duurzamer inzetbaar maken van werknemers in de zorg door hen bij te scholen op het gebied van digitale skills. Op deze manier kunnen werknemers langer in hun huidige baan blijven werken. Dat er meer handen in de zorg en welzijn nodig zijn, dat is inmiddels bij alle partijen duidelijk.

Campus Gouda wil samen met de provincie, de Human Capital Agenda, zorgpartners, mbo en hbo-onderwijs inzetten op vernieuwend onderwijs rondom zorg en mensen klaarstomen voor de toekomst. Met een kwartiermaker wordt de eerste belangrijke stap hierin gezet.

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Tekenen van herstel

De afgelopen maanden hebben wij in de Coronamonitor Zuid-Holland gerapporteerd over een breed scala aan indicatoren. Als gevolg van de lock down ging de Nederlandse horeca dicht, werkten we massaal thuis en consumeerden we minder. De gevolgen van het versoepelen van de maatregelen zien we terug in de cijfers. Onder andere het aantal autoverkopen, elektriciteitsverbruik restaurantboekingen, pintransacties en vluchten nemen weer toe. Een sector die positief opvalt is de detailhandel. In mei 2020 heeft de sector als geheel 8,2 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste groei in 14 jaar, meldt het CBS. Een deel van de groei is te verklaren door een toename van omzet gegenereerd via onlineverkopen van maar liefst 50 procent.

Consumenten en producenten zijn positiever

Na een historische daling in april 2020, herstellen ook het consumenten- en producentenvertrouwen zich. Met name het producentenvertrouwen is fors verbeterd: van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Dat is de grootste verbetering in een maand tijd sinds de start van het onderzoek, meldt het CBS. Producenten zijn met name positiever over de verwachte bedrijvigheid. De stijging van het producentenvertrouwen is overigens niet in elke sector zichtbaar. Zo is het productenvertrouwen in de metaalindustrie in juni vrijwel onveranderd ten opzichte van een maand eerder.

Het aantal faillissementen loopt de komende jaren fors op

Dat consumptie en vertrouwen van zowel consumenten als producenten herstelt is op zich zelf goed nieuws. Toch moeten we uitkijken te vroeg te juichen. Met een omvangrijk steunpakket heeft de Rijksoverheid veel bedrijven de afgelopen financieel ondersteund. Mede daardoor is het aantal faillissementen vooralsnog vergelijkbaar met het aantal faillissementen in 2019 rond deze tijd. Met het afbouwen van de maatregelen en het langer duren van de Coronacrisis zal het aantal faillissementen verder oplopen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen volgend jaar kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Dit is de laatste editie van de Coronamonitor Zuid-Holland. We blijven de ontwikkelingen volgen en duiden en daarover communiceren via onze websites. Actuele cijfers over economie en arbeidsmarkt vindt u op zuidhollandinzicht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de monitor of de impact van COVID-19 op de Zuid-Hollandse economie, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).