Greenport 3.0: samen sterk voor de tuinbouw van morgen

Greenport 3.0: samen sterk voor de tuinbouw van morgen

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken.

De Nederlandse tuinbouw is niet alleen de op één na grootste exporteur ter wereld van plantaardige producten, maar is ook leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Niets voor niets draagt de Nederlandse tuinbouw uit dat zij dé expert is waar het gaat om “feeding & greening the megacities”.

De doorbraken in de impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor biobased en circulaire economie en het internationaal positioneren van de sierteelt en tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met Mainports kunnen worden gerealiseerd.

Concreet kijken de partijen de komende periode naar financieringsmogelijkheden voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer. De partijen werken de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:

Greenport WestlandOostland, Greenport Aalsmeer, Greenport Venlo, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Havenbedrijf Rotterdam

Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Limburg

Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu

Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland

Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Hogeschool InHolland,

Hogeschool van Amsterdam

Handelsmissie versterkt band Zuid-Holland en Zuid-Duitsland

Handelsmissie versterkt band Zuid-Holland en Zuid-Duitsland

Een 60-koppige delegatie, begeleid door InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland, nam vorige week deel aan een 2-daagse handelsmissie naar München en Stuttgart. Bedrijven binnen de thema’s “Cyber Security” en “Personalised Medicine” doorliepen een intensief programma gericht op het leggen van nuttige zakelijke contacten met wie over de grens kan worden samengewerkt bij het zakendoen op de Zuid-Duitse markt.

 

Personalised Medicine en Cybersecurity

De regio’s rondom München en Stuttgart zijn met bloeiende clusters als BioM en Bioregio STERN belangrijke Life Sciences hotspots. Veel bedrijven weten er steeds beter in te spelen op de technologische ontwikkelingen die een steeds persoonsgerichtere gezondheidszorg mogelijk maken. Zowel in München als in Stuttgart werd daarom een miniconferentie over ‘Personalized Medicine’ georganiseerd waarbij korte inhoudelijke bijdragen, pitches en 1-op-1 gesprekken elkaar afwisselden. Zo deelde EBZ-lid Carin Huibers (Janssen Biologics) in Stuttgart haar visie over internationale ontwikkelingen binnen de biofarmaceutische industrie.

De delegatie binnen het thema “Cyber Security, solutions for industrie 4.0 (het Duitse Smart Industry, red.) and corporates” doorliep een thematisch programma gericht op het genereren van exposure voor Nederlandse ontwikkelaars/leveranciers van cybersecurityoplossingen voor industrie en corporates. Er was veel ruimte voor individuele bedrijven om zich te presenteren, en individuele gesprekken te voeren met potentiële partners. Cyber Security is in Duitsland een hot topic. Met het oog op de Duitse investeringen in Industrie 4.0, en de daarmee de toegenomen digitalisering van maak- en productieprocessen, worden cybersecurityoplossingen steeds relevanter. Tegelijkertijd hebben de traditionele maakbedrijven de benodigde expertise zelf niet in huis.

 

EBZ: kennisuitwisseling met publiek-private partners in Beieren en Baden-Württemberg

De meereizende bedrijven werden geflankeerd door een stevige delegatie vanuit de EBZ. In twee dagen legde de delegatie bezoeken af aan o.a. Siemens, Technische Universität München, Handwerkskammer für München und Oberbayern, Bayern Innovativ, het Bayerische Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg en Fraunhofer. Met vertegenwoordigers van deze partijen verkenden zijn samenwerking op het gebied van wetenschap, innovatie en beroepsonderwijs. In dit kader zijn nuttige contacten gelegd, die een aanknopingspunt vormen voor verdere samenwerking tussen Zuid-Holland en Zuid-Duitsland in de nabije toekomst.

Tijdens de reis vond ook de tweede EBZ vergadering van dit jaar plaats, waarin Joris den Bruinen en Richard Franken namens The Hague Security Delta (de leidende clusterorganisatie op het gebied van security in Europa) de regionale, nationale en Europese kansen en uitdagingen voor het security cluster schetsten. Eerder deze maand werd al door de EBZ besloten dat ‘Cybersecurity’ de komende jaren één van de vijf strategische initiatieven is waar de board zich op wil richten.

Meer weten over de missie: zie dan het uitgebreide verslag op de site van InnovationQuarter

 

 

Cybersecurity

Cybersecurity

Het Nederlandse Security cluster, met Den Haag als belangrijkste hotspot, heeft een sterke kennis- en bedrijfsbasis, veel groeipotentieel en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor alle sectoren.  Landelijk gaat het op dit moment om een toegevoegde waarde van 7,2 miljard euro en zo’n 62.000 banen, waarvan 14.000 in de regio Zuid-Holland. De ambitie in 2020 is 75.000 banen en een toegevoegde waarde van 12 miljard euro.

The Hague Security Delta, HSD, is een belangrijke speler bij de verdere ontwikkeling van het cluster. EBZ steunt HSD hierbij, omdat de board het belang hiervan erkent voor de economie van Zuid-Holland en Nederland. In de context van cyberveiligheid als maatschappelijk vraagstuk, maar ook in internationaal economisch perspectief. Het zetten van volgende stappen in de uitbouw van het cluster vraagt gezamenlijk inspanning in de regio, nationaal en internationaal. EBZ en haar leden zijn bereid dit te steunen vanuit hun verschillende rollen.

Belangrijke thema’s voor de EBZ zijn regionaal draagvlak als basis voor verdere noodzakelijke acties, het leggen van verbindingen met andere sectoren in de regio (zoals het havenindustrieel complex), de onderwijsagenda, de HSD campus als onderdeel van het Central Innovation District en de ontwikkeling van het Nationale Cybersecurity Testbed.

Bekijk de website van The Hague Security Delta voor meer informatie over het cluster.