Jaarconferentie Techniekpact

Deze conferentie gaf voorbeelden van de goede samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, zoals de RDM campus, de Duurzaamheidsfabriek, het maritieme cluster in de regio en de Infradeal Zuid-Holland.