regiomonitor 2016 Raspe

“Denk in regio’s, niet in landen. Dat is cruciaal voor goed economisch beleid.” Dat zei Otto Raspe, onderzoeker bij PBL, vandaag bij de expertbijeenkomst over de Regiomonitor 2016. Deze bijeenkomst was een initiatief van de EPZ in samenwerking met provincie Zuid-Holland en MRDH.

In het Cambridge Innovation Centrum (CIC) in Rotterdam gingen 30 economische experts vanuit gemeenten, regio’s, ministeries en provincie in discussie over de Zuid-Hollandse economie naar aanleiding van de Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid 2016.

Eén procent extra groei

Aan de hand van de monitor presenteerde Walter Manshanden, economisch onderzoeker bij NEO Observatory en medeauteur van de monitor, de belangrijkste trends en ontwikkelingen in Zuid-Holland. Manshanden: “Binnen Zuid-Holland worden agglomeratievoordelen nog onvoldoende benut. De regio zou per jaar tot 1% extra kunnen groeien als je kijkt naar de aanwezige kwaliteiten.” In 2015, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, was de groei 2,5%.

In zijn reactie ging Otto Raspe in op de steeds heviger concurrentiekracht tussen regio’s.“Niet elke stad is een winnaar, in tegendeel.”Belangrijk is je directe concurrenten te kennen die in dezelfde markten actief zijn, en of ze winnen of verliezen, stelde Raspe. Dat vraagt gedetailleerde informatie over zowel prestaties als condities. Hij illustreerde dit met voorbeelden afkomstig van een nieuwe website die PBL binnenkort lanceert.

Tijdens de interactieve discussie over de monitor en de doorontwikkeling daarvan, kwam naar voren dat veel behoefte is aan betere cijfers over bereikbaarheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en duurzame energie-opwekking en –gebruik. Ook willen overheden graag weten hoe overheidsinvesteringen zoals opgenomen in het regionaal investeringsprogramma renderen. Vanuit het team dat de volgende editie van de monitor opstelt, gaf Tim Franken aan dat deze elementen in een volgende editie waar mogelijk worden opgenomen.

Over de regiomonitor

De Regiomonitor is een jaarlijks terugkerende publicatie met trends en analyses over de economie en bereikbaarheid van de regio. Deze monitor wordt opgesteld door de EPZ, de economic board van Zuid-Holland, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland en MRDH. Naast algemene economische ontwikkelingen staan de thema’s innovatie, attractiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy, waaraan door publieke en private partners in de regio wordt gewerkt.

Zie voor meer info en links naar de monitor: www.epzuidvleugel.nl/monitor

infradeal EPZ

De werkgelegenheid in Zuid-Holland moet en kan omhoog. Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel lager opgeleiden aan de kant. Tegelijk constateerde branchevereniging Bouwend Nederland dat er behoefte is aan kwalitatief goed geschoolde mensen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, heeft daarom samen met de Bouw- en Infrabranche en overheden in Zuid-Holland een slimme oplossing bedacht in de vorm van een Infradeal. Via de Infradeal willen zij binnen drie jaar 300 werk-opleidingsplekken creëren voor mensen die nu in de bijstand zitten.

Op 12 september hebben twintig bestuurders vanuit de bouw- en infrabranche, overheden, onderwijsinstellingen en de EPZ de Infradeal Zuid-Holland getekend in Alphen a/d Rijn.

De partners creëren komende jaren 300 opleidingsplekken voor m.n. jongeren in de bijstand door gebundelde inzet van ‘social return’-verplichtingen op infraprojecten van overheden. Ook wordt via deze deal ingezet om het SROI-beleid (social return on investment) meer gelijk te trekken in de regio zodat het voor bedrijven eenvoudiger wordt en het beleid effectiever.

Aan de basis van de Infradeal Zuid-Holland ligt een vergelijkbaar initiatief in Drechtsteden dat via de EPZ, samen met Bouwend Nederland, is opgeschaald naar heel Zuid-Holland. Sinds 2015 is gewerkt aan de intentieverklaring; nu bevindt dit initiatief zich in de uitvoeringsfase. De uitvoering van de infradeal wordt begeleid door een stuurgroep vanuit de EPZ.

Er is werkgarantie door de volgende toegezegde projecten: Gemeente Alphen aan den Rijn: Reconstructie Prins Bernardlaan, Gemeente Gouda: Herinrichten en ophogen Vreewijk Zuid, Regio Drechtseden: Nieuwe Dordtse Biesbosch (reeds gestart), Regio Drechtsteden: Wegenonderhoud Dordrecht (regio reeds gestart), Regio Drechtsteden: N3/A16 (Afspraken gemeente Dordrecht/RWS), Gemeente Rotterdam: Onderhoud en/of vervanging riolering, Gemeente Rotterdam: De Hoekse Lijn/metro naar Hoek van Holland, Gemeente Leidschendam Voorburg: The mall of the Netherlands, Regio Alblasserwaard –Vijfherenlanden: Herinrichting Achter de Pijp, gemeente Leerdam, Provincie Zuid-Holland: Dagelijkse Beheer en Onderhoud (DBO) Wegen regio Oost, Gemeente Katwijk: Rotonde Noordwijkerweg Rijnsburg gemeente Katwijk, Gemeente Katwijk: Princestraat / Andreasplein, Gemeente Katwijk: fietsbrug Valkenburg over de oude Rijn naar Oegstgeest, Gemeente Schiedam: Wegenonderhoud.

De volgende organisaties hebben vandaag getekend voor de Infradeal:  Bouwend Nederland, Gemeente Rotterdam, EPZ, SPG Infra Vakopleidingen, Gemeente Leiden, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Katwijk, Gemeente Gouda, Arbeidsmarktregio Drechtsteden, Arbeidsmarktregio Haaglanden, Arbeidsmarktregio Gorinchem, Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, Arbeidsmarktregio Rijnmond, Provincie Zuid-Holland, ROC Da Vinci College, Techniek College Rotterdam: samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine en het ROC Leiden.

Bekijk hier de intentieverklaring infradeal Zuid-Holland.