Werknemers structureel ontwikkelen naar èn op het gebied van cybersecurity. Het wordt een steeds grotere noodzaak door het tekort aan cybersecurityspecialisten in Nederland. Verschillende sectoren zien dit ook, maar komen naar eigen zeggen niet verder dan het onderwerp agenderen. Een struikelblok is dat binnen sectoren, die niet zijn gespecialiseerd in cybersecurity, beperkte kennis in huis is over het onderwerp of dat het nog niet is ingebed in de bedrijfsvoering zoals via taakbeschrijvingen, functieprofielen en bijbehorend aanbod van cybersecurity training- en  opleidingsmogelijkheden. Dat maakt de slag van beleid naar uitvoering moeilijk en niet vanzelfsprekend.

Van agendering naar beleid & uitvoering

Het project Human Capital Cybersecurity in Sectoren richt zich op de ontwikkeling en inzet van menselijk kapitaal op het gebied van cybersecurity in een aantal door de Economic Board Zuid-Holland gekozen speerpuntsectoren zoals Life Science & Health, Feeding & Greening Megacities, Smart Industry/High Tech en Haven in Transitie. Doel is om sectoren te helpen hun cybersecurity behoeften te vertalen naar realistisch, uitvoerbaar cybersecurity Human Capital beleid en implementatie.

Kwartiermaker Paula Kager

Onze kwartiermaker, Paula Kager, is inmiddels gestart en voert – in nauwe samenwerking met de Security Delta (HSD) als aanvragende partij voor deze kwartiermakersopdracht – de komende periode gesprekken met de sectoren. Haar opdracht is om op basis van al deze gesprekken, met de drie meest kansrijke sectoren, de beleidsnavigator ‘Van agendering naar beleid’ op te stellen. En een beschrijving te maken van in te zetten instrumenten voor de vervolgfase ‘Van beleid naar uitvoering’. Zo kunnen de sectoren zelf de vertaalslag van agendering naar beleid en uitvoering met expertise uit het cybersecuritydomein. De navigator bevat concrete elementen voor een ‘SMART’ Human Capital Cybersecurity beleidsplan. Zowel de navigator als de instrumentbeschrijving zijn geschikt voor schaling en hergebruik in andere (deel)sectoren. Op deze manier legt Paula als kwartiermaker fundamenten voor de route van agendering naar beleid en geeft zij een ‘boost’ aan de missie van het Human Capital akkoord Zuid-Holland.

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Het starten van een kwartiermaker is een verkenning naar een mogelijk deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Cybersecurity is een van de vijf speerpunten binnen dit Human Capital Akkoord. Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

Meer weten over dit project? Paula is via e-mail bereikbaar: info@kager-159works.nl of telefonisch: +31652825945.

 

 

 

16 mei werd officieel de verbreding van de succesvolle pilot Talent op Maat -van regio Leiden naar de arbeidsmarktregio Holland Rijnland- gevierd. De coöperatie WIJIJ gaat, net als Talent op Maat, de vaardigheden en motivatie van mensen koppelen aan vacatures. Er wordt daarbij verder gekeken dan naar diploma’s alleen. Ervaring vanuit (vrijwilligers)werk of een hobby telt ook mee bij het vinden van een baan. De naam Talent op Maat vervalt en gaat verder als WIJIJ (spreek uit: wij-jij, schrijf WIJ – IJ aan elkaar). De verbreding is mogelijk gemaakt dankzij steun vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland en een bijdrage vanuit Holland Rijnland en mboRijnland.

Matchen op vaardigheden

Paul de Bruijn, wethouder Voorschoten en trekker van Talent op Maat vanuit Economie071, is enthousiast: ‘Door te kijken naar vaardigheden van mensen komt er voor werkgevers een nieuwe groep van geschikte kandidaten in beeld. Dat is hard nodig, want goed personeel is moeilijk te vinden. De kandidaten melden zich al. De eerste vaardighedenprofielen zijn al aangemaakt. Ik hoop dat het bedrijfsleven ook aanhaakt en lid wordt van de coöperatie WIJIJ.’

Eric Verduyn van de Taskforce Human Capital Zuid-Holland ziet veel voordelen: ‘Het vaardighedenprofiel van WIJIJ geeft mensen inzicht en grip op de eigen loopbaan. Het maakt de overstap naar een andere sector makkelijker. Zo kunnen vaardigheden die je hebt opgedaan binnen de retail of hospitality, ook een match geven in banen in de zorg of logistiek. Daar waar nog vaardigheden missen, kun je kiezen voor bij- of omscholing. Zo blijf je relevant voor de arbeidsmarkt en ben je beter in staat om met tegenslagen om te gaan.’

Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland benadrukt de urgentie: ‘Het mkb is de motor van onze economie. Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende talent. Net zo belangrijk is het dat talenten op de juiste plek komen waar hun mogelijkheden optimaal worden benut. Soms moet je daarbij nieuwe wegen bewandelen, zoals matchen op vaardigheden. Ik zie dit als een enorme kans voor werkgevers én werknemers.’

WIJIJ

De coöperatie WIJIJ ondersteunt werkgevers in Holland Rijnland om geschikte medewerkers te vinden. Dat betekent onder meer dat werkgevers lid kunnen worden van de coöperatie WIJIJ en al hun vacatures hier kunnen indienen. Voor wie op zoek is naar (ander) werk, biedt WIJIJ een online platform voor een persoonlijke presentatie, handige tools als een ‘Arbeidsmarktverkenner’, persoonlijkheidstesten en toegang tot trainingen. Op basis van een vaardighedenprofiel wordt gekeken naar een koppeling met aangeboden werk. Zo krijgen werkgevers contact met kandidaten aan wie ze niet eerder hadden gedacht of vinden werkzoekenden de baan die écht bij hen past.

Zichtbaar in Holland Rijnland

In de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben inmiddels tientallen werkgevers en honderden werknemers elkaar gevonden via WIJIJ. Dankzij de coöperatieve structuur, vloeien alle opbrengsten terug naar de organisatie. Winst maken is geen onderdeel van de werkwijze. Deze maand wordt WIJIJ voor iedereen in Holland Rijnland zichtbaar via een introductie-campagne die onder andere te zien is op de bussen in de regio.

Meer weten over WIJIJ en wat zij voor werkgevers en werkzoekenden kan doen? Kijk dan op wijij.nl.

 

 

De 30%-regeling voor internationale werknemers wordt mogelijk afgeschaft of versoberd. De fiscale regeling stimuleert internationale werknemers om voor een carrière in Nederland te kiezen. De Economic Board Zuid-Holland maakt zich hier zorgen over en de reacties van ondernemers zijn unaniem: we kunnen niet zonder internationaal talent en daar zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor nodig.  

De 30%-regeling is een belastingregeling voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. De werknemers betalen over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Werknemers worden zo gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken door naar Nederland te komen voor bijvoorbeeld extra reiskosten, huisvesting en onderwijs voor de kinderen. De regeling maakt het werknemers mogelijk om in Nederland te wonen en werken en voor werkgevers om internationaal talent te werven. Concurrerende landen in Europa hebben vergelijkbare regelingen. Daarom is afschaffen of versoberen onverstandig. Een werknemer zal een ander land verkiezen en Nederland links laten liggen. En ook buitenlandse én Nederlandse bedrijven zullen liever hun activiteiten daar opzetten waar een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor talent is. Nu al staan in Nederland 400.000 vacatures open. Door de sterk dalende beroepsbevolking zal dat aantal de komende decennia verveelvoudigen. We hebben dus migratie nodig om onze ambities te realiseren.

Geen groei en innovatie zonder expertise uit het buitenland
Innovatieve startups en scale-ups zijn voor hun groei sterk afhankelijk van internationale specialisten. Fizyr uit Delft, een softwarebedrijf voor het toepassen van robots in de logistiek wereldwijd, kan niet zonder, zegt CEO Herbert ten Have. “Als deep tech scale-up is Fizyr voor tachtig procent afhankelijk van engineers uit het buitenland. Voor hen is emigratie een groot en delicaat besluit. De 30%-regeling is voor velen bepalend in de landkeuze.”

In sectoren als life sciences & health, digitale technologie en high tech wordt veel internationaal talent gevraagd. We verliezen onze innovatiekracht als we het zonder hen moeten stellen. Op lange termijn loop je dan als land belasting mis. Jos Joore, CEO van biotechnologiebedrijf Mimetas in Oegstgeest ziet de leidende positie van zijn bedrijf ernstig in gevaar komen als de regeling vervalt. “Mimetas opereert aan het front van de wereldwijde biotech innovatie. Hiervoor is het aantrekken van zowel internationaal als nationaal toptalent essentieel. De 30%-regeling helpt ons om wereldwijd te concurreren om de beste mensen. Inmiddels kozen experts van 19 verschillende nationaliteiten voor Mimetas.”

Ook Riscure, een innovatief Nederlands bedrijf met wereldfaam op het gebied van informatiebeveiliging, kan niet blijven groeien en floreren zonder een gestage instroom uit het buitenland. CEO Marc Witteman: “Onze 180 medewerkers hebben veelal een technische opleiding op academisch niveau. De vraag naar hooggekwalificeerd technisch personeel is in Nederland veel groter dan het aanbod. Dankzij goede werkomstandigheden waaronder de 30%-regeling, komt internationaal talent hier graag werken.”

Oproep aan het kabinet
“Het kunnen vinden van medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden is een van de grote uitdagingen voor Nederland” geeft Jeffrey van Meerkerk aan, director strategic relations and sustainability van Manpower Groep. “De energietransitie, digitalisering en andere innovaties komen stil te staan zonder internationaal talent.” Als voorzitter van de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland roept hij het kabinet dan ook op om zich te blijven inspannen voor het behoud van een gunstig vestigingsklimaat voor internationaal talent.

“Voorkom dat essentiële expertise naar het buitenland vertrekt door bezuinigingen op korte termijn. Dat zal op lange termijn grote problemen opleveren.” De 30%-regeling vormt een enorm belangrijk onderdeel van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent.