Een nieuwe naam, een aangescherpte focus en een nieuwe voorzitter: in 2017 heeft de EBZ weer flinke stappen gezet op weg naar een krachtige economic board.

In dit jaarverslag presenteert de EBZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2017, zoals de economische missie naar Zuid-Duitsland, de boardvergaderingen over de speerpunten en de intelligence-activiteiten.

Focus op groei | Jaarverslag 2017

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bieden kansen om de goede regionale samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd verder te versterken. Deze oproep doet EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager vandaag in een brief aan alle colleges en fractievoorzitters van Zuid-Hollandse gemeenten.

Alleen door meer samen te werken kunnen we als regio onze positie richting het Rijk en Europa versterken, schrijft De Jager. De EBZ onderstreept in de brief de urgentie van meer samenwerking. Het gaat weliswaar beter met de economie, maar de banengroei blijft achter en de werkloosheid is te hoog. Bekeken vanuit langjarig perspectief presteert de regio vergeleken met andere regio’s in Nederland onvoldoende. En de uitdagingen zijn groot. Om de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, veiligheid en klimaat te vertalen in economische kansen. Om de bereikbaarheid en leefklimaat van de regio te verbeteren. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de next economy. Dergelijke opgaven kunnen we alleen oppakken als we samenwerken, stelt de board. De EBZ is graag bereid hierbij te helpen.

Brief EBZ aan colleges en fractievoorzitters