Op 24 juni 2019 ondertekenden 66 partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human Capital Akkoord Zuid-Holland 2019-2024 om de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. Halverwege deze periode heeft de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een evaluatie door SEOR laten uitvoeren om na te gaan of de resultaten van het Human Capital Akkoord op koers liggen, hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies, en welke aanbevelingen op weg naar de Human Capital Agenda 2.0 gegeven kunnen worden.

Tussenevaluatie

Met alle realisaties is er tot nu 1,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd (in 2018 berekende Birch een potentiële toegevoegde waarde van 5,7 miljard voor de gehele periode). Op dit moment lopen er binnen het Human Capital Akkoord 18 projecten in diverse fases. De ambities en doelstellingen waren aan de start hoog. Niet alle doelstellingen liggen dan ook op koers, sommige zullen zelfs helemaal niet gehaald gaan worden vanwege bewust gemaakte keuzes en de gevolgen van de coronacrisis. De ambitieuze doelstellingen hebben ervoor gezorgd dat Human Capital nu op de gezamenlijke agenda’s van alle betrokken partijen in overheid, onderwijs en bedrijfsleven staat, en er is een infrastructuur neergezet waarin men elkaar snel kan vinden en tot actie kan overgaan.

Zuid-Holland is ingelopen op de benchmarks vergeleken met andere provincies, staat nu op de tweede plek als het gaat om de getoonde veerkracht na de coronacrisis (dat betekent dat mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door corona, nu weer aan het werk zijn) en wat betreft het activeren van onbenut arbeidspotentieel is de provincie opgeschoven van plek 9 naar plek 7. Wel bestaat er nog steeds een mismatch op de arbeidsmarkt: er is zowel een grote personeelskrapte als een on(der)benut arbeidspotentieel.

Human Capital Agenda 2.0

Met de aanbevelingen en gesprekken met partners gaat het projectteam aan de slag met een Human Capital Agenda 2.0. Dit wordt geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. De nieuwe agenda wordt op 13 juni gelanceerd.

Wilt u als bedrijf meedoen? Neem contact op met Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland).

Kickstart your Career is in 2019 gestart naar aanleiding van de verwachting dat de jeugdwerkloosheid flink zou stijgen. Inmiddels ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit. Vandaag de dag zijn er zelfs meer vacatures dan mensen zonder werk. Veel jonge werkzoekenden vinden dan ook op eigen initiatief een baan na hun afstuderen. Sinds 24 december 2021 maakt Kickstart your Career (KYC) daarom geen matches meer tussen kandidaten en bedrijven in de regio. Wél kunnen bedrijven subsidie blijven aanvragen voor nieuwe, net-afgestudeerde aanwinsten in hun bedrijf in de brede technische sector. Om zo te stimuleren dat meer jonge mensen in de technische sector gaan werken, ook jongeren die misschien nog niet de bijpassende scholing hebben.

 

In die twee jaar zijn er natuurlijk wel allerlei matches gemaakt. Tussen Esraa en Tomatoworld bijvoorbeeld. Esraa (21) was net klaar met haar opleiding Marketingcommunicatie aan het ROC in Den Haag en op zoek naar de volgende uitdaging: een baan. “Ik had echt geen idee waar ik moest beginnen, maar ik wilde wel heel graag aan de slag. Toen ben ik, zoals zo vaak, begonnen met googelen en na een paar zoekacties kwam ik al heel snel bij Kickstart your Career uit.”

Ze stuurde een berichtje, kwam in contact met de mensen bij KYC en werd al gauw gekoppeld aan het bedrijf Tomatoworld. Esraa: “Ik heb geen voorliefde voor de tuinbouw, maar het leek me wel erg interessant. Zeker het internationale karakter sprak me aan.”

En dat kwam goed uit, want bij Tomatoworld waren ze nou juist op zoek naar iemand met een frisse blik. Miranda (directeur Tomatoworld): “Wij zochten iemand die we zelf nog konden opleiden, maar er kwamen geen reacties op onze vacature. Toen werd ik getipt door Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) om het eens via Kickstart your Career te proberen.”

Dat pakte goed uit. “We hebben nu een hele leuke vlotte nieuwe medewerker.” Voor bedrijven is het daarnaast fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel. “Het aantrekken van mensen in de tuinbouwsector is best lastig. Met de subsidieregeling van Kickstart your Career waren we instaat om Esraa meer te bieden, namelijk een fulltime baan.”

Een echte win-win situatie dus.

Kickstart your Career

Wil je meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan op de website. Kickstart your Career juicht bedrijven toe die jongtalent begeleiden bij hun eerste echte baan. Bedrijven kunnen daarom tot 30% tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De praktijk is namelijk de beste leeromgeving.

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Lees er hier meer over.

Net als in de rest van Nederland is er ook in de regio Midden-Holland een groot arbeidstekort. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA) en Campus Gouda pakken dit aan door onderwijs te bieden dat aansluit op de vraag in de markt. Onderwijs gericht op werkenden, en toegespitst op de technologie van nu en de toekomst. Op 17 februari is hiervoor het deelakkoord Campus Gouda ondertekend.

Een leven lang ontwikkelen

Werkenden kunnen onderwijs volgen rondom zorg, bodemdaling en technologie. Zij krijgen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met actuele onderwerpen die spelen bij bedrijven en overheid uit de regio Midden-Holland. Met modulair onderwijs (losse modules op hbo niveau) krijgen werkenden een kans om zich door te ontwikkelen. Het is geen volledige vierjarige hbo- opleiding waardoor het aantrekkelijker wordt om dit naast een baan te doen. Zo zijn de modules van Living Lab Zorg & Technologie van Campus Gouda ontwikkeld voor werkenden in de zorg. Bij het Living Lab Bodem & Technologie gaan studenten aan de slag met één van de grootste uitdagingen van regio Midden-Holland, namelijk bodemdaling.

Het bieden van nieuwe oplossingen

Volgens wethouder onderwijs Thierry van Vugt is dit deelakkoord nog maar het begin. “Hiermee kunnen we de komende jaren verder bouwen aan het succes van Campus Gouda. Met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in Midden-Holland, aangevuld met hogescholen, werken we aan nieuwe oplossingen rond zorgtechnologie en bodemdaling. En we zorgen voor goed opgeleide mensen, waarmee we de arbeidstekorten in de regio tegen kunnen gaan en mensen de mogelijkheid bieden om zich om te scholen dan wel bij te scholen op het gebied van zorg- en bodemtechnologie. De komende tijd willen we honderden werknemers bereiken en tientallen werkgevers. Ik ben blij dat het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie ons daar meerjarig bij helpt.”

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital bij EBZ: “In Zuid-Holland hebben we te maken met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarom essentieel. Campus Gouda kan een mooie bijdrage leveren aan de doelstelling van het Human Capital Akkoord: dat meer mensen zich een leven lang gaan ontwikkelen, waarmee ook de arbeidsmarkt in Midden-Holland en werkenden up-to-date blijven.”

Campus Gouda

Campus Gouda is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. In juni 2019 hebben 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland dat akkoord ondertekend. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn hiervan de initiatiefnemers. Het heeft als doel het talent van werkenden zo goed mogelijk te benutten.

3.000 ICT-ers moeten er tot 2024 extra bij komen in Zuid-Holland. In allerlei bedrijfstakken zijn ze nodig, nu ondernemers steeds meer gaan digitaliseren. Waar haal je die mensen vandaan? Voor een deel van mbo, hbo en universiteit. Maar dan nog ben je er niet. Bovendien: niet iedereen maakt de opleiding af en dat is eigenlijk verlies van talent.

Van informatica naar fotografie
Neem nou Maarten Bakker, die een aantal jaar geleden begon aan een hbo-opleiding bio-informatica: “Interessant, maar omdat ik geen biologie en geen scheikunde had gedaan ook lastig. Verder vond ik 5 dagen per week in de schoolbanken erg vermoeiend en wilde ik eigenlijk meer in de praktijk bezig zijn.” Maarten stapte over naar een opleiding fotografie: “Mooie opleiding, wel een erg competitieve markt. Het is dan ook best ingewikkeld een inkomen te verdienen met je werk en het ondernemerschap bleek niet echt iets voor mij te zijn.”

Open Dag 
Intussen was Maarten 26 en door zijn mogelijkheden voor studiefinanciering heen. “Toen zagen mijn ouders een advertentie voor de ICT Praktijk Academie. Vorig jaar ben ik naar hun Open Dag geweest. Het sprak me aan dat je naast je opleiding ook meteen werkervaring opdoet. Dat is immers waar werkgevers om vragen: ervaring.” Maarten werkt sinds 1 december 2020 4 dagen in de week bij Sloos ICT in Voorschoten. De vijfde dag is hij op de Praktijk Academie in Gouda. Zijn werkgever betaalt de opleiding en Maarten krijgt een stagevergoeding. “Zo kan ik toch in 4 jaar mijn hbo-diploma halen.”

Human Capital Akkoord
De ICT Praktijk Academie maakt deel uit van WE-IT, een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland. WE-IT schoolt mensen om en bij voor ICT-banen. Het programma is onderdeel van het Human Capital Akkoord, een initiatief van Economic Board Zuid-Holland en de provincie. In 2019 hebben 66 partijen hun handtekening onder dit akkoord gezet.

Levenlang Ontwikkelen
Ferrie Förster, projectleider: “Met het Human Capital Akkoord willen we de arbeidstekorten in Zuid-Holland oplossen. Ondernemers in land- en tuinbouw, handel, vervoer, industrie en ICT zitten te springen om mensen met de juiste capaciteiten. Tegelijk staan veel mensen aan de kant: mbo-ers die niet aan het werk komen, deeltijders die meer willen werken en werklozen die geen geschikte opleiding hebben. Heel jammer en het kost een hoop geld. Zuid-Holland zou 6 miljard meer kunnen verdienen als we die knelpunten oplossen. In het Human Capital Akkoord hebben we daarom afgesproken dat we koploper willen zijn in levenslang ontwikkelen, dat we hier een veerkrachtige arbeidsmarkt willen waar mensen regelmatig van baan wisselen, dat we ons onbenutte potentieel gaan inzetten en dat we internationaal talent gaan aantrekken en behouden. Grootse plannen en die zijn hard nodig.”

Op maat
Maarten was zonder Human Capital Akkoord en zonder WE-IT waarschijnlijk verloren geweest voor het vak ICT. Hij is nu bezig pakketten te verbinden: “Met een Application programming interface (API) geef je door commando’s input aan een ander softwarepakket om de gewenste output te krijgen. Een voorbeeld is de PostNL API: stel je wilt een relatiegeschenk naar je klanten sturen. Dan wil je wel graag met jouw eigen naam en logo een mail sturen wanneer het pakketje aankomt. Als input aan de PostNL API geef je de barcode en de PostNL API geeft je als output de bezorgtijd.” Maarten droomt ervan over een paar jaar te werken aan langlopende projecten, waarin hij standaardpakketten aanpast naar software op maat voor een klant.

Lees meer over de ICT Praktijk Academie op: https://www.ictpraktijkacademie.nl/

Voor meer informatie over WE-IT: https://WE-ITwerkt.nl/

Door Aja den Hertog, uit publicatie provincie Zuid-Holland.

 

Bedrijven konden nooit eerder zo lastig aan personeel komen als nu. Het tekort aan arbeidskrachten belemmert bijna een derde (30,4%) van de Nederlandse bedrijven, becijfert het CBS. In Zuid-Holland kan 26,9% van de bedrijven geen medewerkers vinden, dat loopt in de regio Alphen aan den Rijn op tot 37,6% van de bedrijven. De genoemde percentages gaan over het vierde kwartaal (Q4) van 2021. “Het grote tekort aan vakmensen en de historisch lage werkloosheid tonen het belang van leven lang ontwikkelen,” benadrukt Jeffrey van Meerkerk voorzitter Human Capital bij de Economic Board Zuid-Holland. “Iedereen die nu nog niet (maximaal) participeert op de arbeidsmarkt of een baan heeft die door bijvoorbeeld digitalisering zal verdwijnen, is hard nodig op de arbeidsmarkt.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek inventariseert met de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) elke maand de stemming onder ondernemers en geeft daarmee inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor ondernemers in Nederland. Het tekort aan geschikt personeel was voor de coronacrisis al een grote uitdaging. Door het voorspoedige economische herstel en het uitblijven van de voorspelde grote economische klap en faillissementsgolf is er momenteel een historisch lage werkloosheid.  

Ondanks de lage werkloosheid is er nog steeds sprake van een groot onbenut arbeidspotentieel. Daarnaast zullen er veel werknemers van werk naar werk moeten worden begeleid uit sectoren die door digitalisering, energietransitie en automatisering hun baan verliezen. Deze mensen hebben nu niet de vaardigheden voor de beroepen waar veel vraag naar is.  

In Zuid-Holland werken onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden via de Economic Board Zuid-Holland samen om snel die vaardigheden te ontwikkelen, zodat er nieuw arbeidspotentieel ontstaat en de mismatch wordt verkleind. Concrete programma’s zorgen voor de om-, her- en bijscholing van mensen naar sectoren waarin veel personeel gezocht wordt. 

“Het is zaak om te kijken naar de ontwikkelbaarheid van medewerkers binnen en buiten de eigen organisatie, waarbij regionale partners die organisaties kunnen helpen,” geeft Jeffrey van Meerkerk aan. “We hebben echt iedereen nodig om economisch en maatschappelijk voorop te kunnen gaan lopen, om dat te realiseren moeten we de krachten bundelen. We zullen radicaal anders moeten gaan kijken naar het opleiden van onze toekomstige beroepsbevolking en het werven en selecteren van personeel”.

  • Bron voor de data: CBS

Meer informatie: Alrik van Loon, communicatieadviseur Human Capital, 06-57178054

De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dat zie je terug in de vele openstaande vacatures in Zuid-Holland: er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. In bijna alle banen heb je op de een of andere manier met ICT te maken. Vanuit de Human Capital Agenda is WE-IT in 2019 gestart, om meer mensen om- of bij te scholen naar een baan in/met ICT. Het is het samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland. Recent is de website WE-ITwerkt.nl gelanceerd.

De site is gestart om in de groeiende vraag naar informatie over de omscholingsmogelijkheden naar ICT-banen te voorzien. WE-ITwerkt.nl geeft inzicht in de diverse om- en bijscholingsprogramma’s naar ICT-banen in allerlei sectoren. De website is er voor werkgevers die op zoek zijn naar ICT’ers, en voor mensen die interesse hebben in een ICT-baan in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Willy de Zoete (provincie Zuid-Holland, Economie-Human Capital): “Met WE-IT helpen we mensen aan een toekomstbestendige baan. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan het toekomstbestendig maken van de Zuid-Hollandse economie.”

WE-IT is er voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten. Het doel van WE-IT is om 3000 extra ICT’ers aan het werk te krijgen. Op dit moment zijn er 6 verschillende scholingstrajecten in Zuid-Holland, zoals ICT Praktijk Academie, een werk-leertraject waar deelnemers werken en ruimte krijgen de hbo-opleiding Informatica te volgen. En bijvoorbeeld The Young Digitals, dat jonge starters ongeacht vooropleiding of achtergrond opleidt tot digital marketeers.

Bezoek de website van WE-IT voor meer informatie: https://WE-ITwerkt.nl/

Human Capital
WE-IT is een deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.

Na een succesvolle pilotfase gaat in Zuid-Holland het instroomproject Van Bank naar Bouw en Techniek vanaf 1 januari met volle kracht verder. De deelnemende partijen hebben dat besluit donderdag 25 november in een online bijeenkomst met handtekeningen bekrachtigd.

Waar zowel de Bouw & Infra als de Installatiebranches zitten te springen om personeel, staan in de banken- en de verzekeringssectoren door allerlei automatiseringsslagen honderden banen op de tocht. Reden voor Bouwend Nederland en Techniek Nederland om gezamenlijk te zoeken naar een goede manier om mensen die de banken- en verzekeringssector willen of moeten verlaten, de overstap naar de bouw of de techniek te laten maken. Eind 2019 startte Van Bank naar Bouw en Techniek gestart met de pilotfase, mede dankzij de financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland voor een kwartiermaker.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie – Human Capital): “In Zuid-Holland staan bedrijfsleven en werknemers samen voor de uitdaging om ook in de toekomst concurrerend, innovatief en duurzaam te zijn. Dat betekent dat banen verdwijnen en nieuwe banen en mogelijkheden ontstaan, met noodzakelijke nieuwe of andere vaardigheden en kennis. Dankzij deelname aan Human Capital Agenda-projecten zoals van Bank naar Bouw en Techniek draagt de provincie bij aan het voor de toekomst slagvaardig maken van de Zuid-Hollandse werknemer en de Zuid-Hollandse ondernemingen.”

Geleidelijk proces voor grote stap
Deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek, onderdeel van de Human Capital Agenda, is gericht op personeel van niveau mbo-3 tot en met hbo en is bedoeld om onder meer hypotheekadviseurs en financieel adviseurs versneld om te scholen tot bijvoorbeeld BIM-modelleur, werkvoorbereider en kostencalculator. In een ‘learning by doing’-proces is daar samen met onder meer de branche-organisaties van de banken en de verzekeraars een succesvol omscholingstraject voor ontwikkeld. Het bestaat uit zeven zogenoemde stepping stones. Van een eerste (online) informatiebijeenkomst leiden deze via onder andere een online matchingstool op vaardigheden de ‘Paskamer’ tot een modulaire opleiding of training. En als alles goed gaat uiteindelijk tot een overstap naar een passende baan in de bouw of de techniek.

Persoonlijke begeleiding
De ondertekening van het deelakkoord is goed nieuws voor de bouw- en installatiesector. Naar verwachting zullen er in de periode 2022-2025 ruim 60.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn in de bouwsector. Verder kampt de installatiebranche momenteel al met 20.000 structureel onvervulbare vacatures en de verwachting is dat dit getal met zo’n 3000 per jaar oploopt. Een deel daarvan zal vanuit andere sectoren moeten komen. Met alleen al in Zuid-Holland naar verwachting honderden boventalligen, biedt de banken- en verzekeringssector een behoorlijk potentieel.

Tijdens de pilotfase hebben in de provincie alvast 20 mensen de overstap gemaakt. Belangrijk is natuurlijk dat zoveel mogelijk van de circa 150 mensen die momenteel in het traject zitten, dat voorbeeld volgen. De kans daarop is nu enorm gestegen, meent Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland: “Voor werknemers die nu nog werken bij banken of verzekeraars is er een prachtig carrièreperspectief in de snelgroeiende installatiebranche. Het gaat daarbij niet alleen om banen als technicus. Er zijn óók mogelijkheden voor bijvoorbeeld data-analisten, ict-ers, projectleiders, marketeers en financieel professionals. Werken in de techniek is geweldig. Je ziet dagelijks het resultaat van je werk én draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, innovaties in de zorg of de modernisering van onze infrastructuur.”

Vanwege het succes van de pilotfase en met het oog op de toenemende vraag naar nieuwe werknemers is het idee om het project niet te beperken tot de financiële wereld. Het voornemen is om ook met andere krimpsectoren zoals de olie- en gasindustrie de samenwerking te intensiveren.

Partijen
Het deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek werd donderdag 25 november ondertekend door Fries Heinis van Bouwend Nederland, Erik van Engelen van Techniek Nederland, Jeffrey van Meerkerk van Economic Board Zuid-Holland en Peter Smit van Leerwerkakkoord Rotterdam.

Human Capital
Deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.

Snelle technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de kennis en kunde van medewerkers op het Leiden Bio Science Park. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken daar aan verbetering van  welzijn en gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen, investeert de provincie via het Human Capital Akkoord €140.000 in het Human Capital deelakkoord Ecosysteem LLO (Leven Lang Ontwikkelen) Bio Sciences. Dit initiatief voeren de partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences uit, onder aanvoering van mboRijnland.

Learning Community
Het Ecosysteem LLO Bio Sciences zal een zogenaamde Learning Community tot stand brengen op mbo- en hbo-niveau. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ligt aan de basis van deze community. Dit houdt in dat werknemers tijdens hun loopbaan kunnen blijven leren om hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden via onder meer cursussen, trainingen en masterclasses.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie – Human Capital): ”De toekomst van de Zuid-Hollandse economie krijgt een extra impuls als werknemers en bedrijven blijvend investeren in het continue ontwikkelen en verwerven van nieuwe kennis. De provincie investeert daarom in programma’s die leven lang ontwikkelen stimuleren. Het mogelijk maken van het verwerven van nieuwe kennis zorgt zo voor nieuwe mogelijkheden in een innovatief Zuid-Holland.”

200 werknemers bijscholen
Het plan is om 200 werknemers bij te scholen. Onderwerpen waar de medewerkers (meer) over zullen leren zijn onder meer Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook zijn er trainingen voor digitale vaardigheden. CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facility (BTF) zorgen voor de scholing. Maria Plug, manager Centrum Bioscience en Diagnostiek van de Hogeschool Leiden, vertelt: “Samen zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden op het Leiden Bio Science Park altijd up-to-date zijn. Door met ons nascholingscentrum samen met de BTF op te trekken met bedrijven, kunnen wij onze trainingen voor professionals perfect afstemmen op hun dagelijkse praktijk. Door die wisselwerking vloeit kennis uit de bedrijven ook soepel terug in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.”

Human Capital
Ecosysteem LLO Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

 

Bouwbedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW) staan aan het begin van een professionaliseringslag: digitalisering. Digitalisering is nodig om werkprocessen datagedreven te maken. Met datagedreven werken is namelijk veel winst te behalen. Voor de bedrijven in de sector zelf, maar ook voor hun opdrachtgevers. Belangrijk is dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, dat GWW-bedrijven en opdrachtgevers elkaar verstaan en dat zij op dezelfde manier hun projectinformatie uitwisselen. Ook is het van belang dat werknemers met hulpmiddelen zoals tablets, scanners en software in hun dagelijks werk om kunnen gaan.

In de regio Rotterdam is het idee ontstaan om hiervoor een DigiCampus op te richten. Op zo’n campus zouden werknemers in de GWW-sector kennis en vaardigheden op kunnen doen op het gebied van digitaliseren van hun werkprocessen. Dit door middel van trainingen, cursussen en coaching.

Het DigiCampus-initiatief wordt ondersteund door de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland is in juni 2019 ondertekend door 66 partijen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als hoofddoel het talent van werkenden optimaal te benutten (lees hier meer over het Human Capital Akkoord). Het starten van een kwartiermaker is de eerste stap naar een mogelijk deelakkoord. Om de mogelijkheden van een DigiCampus te onderzoeken is een kwartiermaker beschikbaar gesteld aan de betrokken partijen.

Kwartiermaker Marieke van Dijk

Onze kwartiermaker, Marieke van Dijk, is gestart met begeleiden van het inrichten van de DigiCampus voor de GWW-sector in de regio Rotterdam. Het is haar opdracht om met alle betrokken partijen in de regio te praten en te brainstormen over de mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen die zich kunnen voordoen bij het opzetten van zo’n DigiCampus. Inmiddels voert Marieke gesprekken met allerlei GWW-ondernemers in de regio over hun visie op het onderwerp van datagedreven werken. Ook voert ze gesprekken met gemeenten en onderwijsinstellingen om hen aan te laten haken bij dit initiatief.

Meer weten over dit project? Marieke is via e-mail bereikbaar: m.vandijk@kplusv.nl of telefonisch: +31 (0)6 820 692 73.

In Zuid-Holland, net zoals in de rest van Nederland, is er een groot tekort aan personeel in veel sectoren. Veel werkgevers hebben vacatures openstaan voor technisch en IT-personeel. Dit belemmert de groei van bedrijven – zo kan het voorkomen dat een ondernemer geen nieuwe opdrachten meer aan kan nemen of is het lastig mee te gaan met de nieuwste technieken.

Herkenbaar? Lees dan vooral verder. Er zijn namelijk regelingen waar bedrijven zich voor aan kunnen melden die kunnen ondersteunen in de zoektocht naar werknemers.

Ben jij op zoek naar personeel in techniek of ICT? Dan kun je je wellicht verdiepen in het omscholen van (nieuwe) medewerkers. Voor zo’n omscholing kun je 3.750 euro subsidie ontvangen per medewerker. Deze subsidie verloopt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Let op: je kunt tot en met 1 december 2021 deze subsidie aanvragen. Lees hier meer!

Op zoek naar jong talent dat je binnen jouw bedrijf intern opleidt? Het programma Kickstart your Career matcht net-afgestudeerde jongeren met Zuid-Hollandse bedrijven. Jongeren die wél de aanleg hebben maar misschien niet de perfecte vooropleiding kan jij opleiden tot medewerkers die een belangrijk aandeel leveren in jouw bedrijf.

Meer weten over Kickstart your Career? Neem contact op met Patricia van Kickstart your Career (patricia.ramdien@economicboardzuidholland.nl) of kijk op de website: www.kickstartyourcareer.nl

Net zoals in de rest van Nederland zijn de arbeidstekorten in Zuid-Holland groter dan ooit. Niet alle openstaande vacatures kunnen ingevuld worden door medewerkers uit de omgeving of uit eigen land. Dit komt mede door de vergrijzing en het krimpend aantal studenten de komende jaren. Vooral voor hbo & wo banen in sectoren als Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem is er behoefte aan extra internationale arbeidskrachten. Er zijn al veel initiatieven om internationale werknemers te werven en binden aan Zuid-Holland. Om deze extra kracht bij te zetten en te bundelen binnen één programma én om Zuid-Holland te positioneren als de regio waar het voor internationaal talent goed werken en wonen is, is woensdag 3 november het Deelakkoord Internationaal Talent Programma ondertekend.

Dit deelakkoord is de eerste stap in het opstarten van het Internationaal Talent Programma. Het programma kent drie pijlers: het aantrekken van internationaal talent, behouden van (internationaal) talent en ondersteuning aan werkgevers in het aantrekken van internationaal talent. Op landelijk niveau wordt hieraan gewerkt via de NL Talent Coalition. Het Internationaal Talent Programma zal aansluiten op dit nationale programma. Het programma bevat onder andere plannen voor een portal voor de regio Zuid-Holland: “Met dit portal kunnen we de behoeften van ondernemers in de regio borgen en inzoomen op wat Zuid-Holland voor internationaal talent te bieden heeft”, aldus Rinke Zonneveld van InnovationQuarter, de aanjagers van dit deelakkoord.

Op het online portal kunnen zowel bedrijven als internationale werkzoekenden meer informatie vinden, over bijvoorbeeld het aantrekken van internationaal talent en hoe het is om te wonen in Nederland. Naast het portal omvat het Deelakkoord Internationaal Talent activiteiten en evenementen voor zowel werkgevers en werknemers. InnovationQuarter is de penvoerder van het programma en andere financierende partijen zijn onder andere de gemeenten Den Haag en Rotterdam, Metropoolregio Den Haag, Regio Drechtsteden, MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond.

Het programma dient de behoeften van de ondernemers uit de regio. Daarom wordt in de ontwikkeling van het programma doorlopend afgestemd met ondernemers uit de regio, bijvoorbeeld over de functies waar zij arbeidskrachten voor nodig hebben. Chris Figee, CFO bij KPN en lid van Economic Board Zuid-Holland: “Het is voor bedrijven als de onze belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Talent dat wij nodig hebben wordt schaarser in Nederland en dan kan een initiatief als dit helpen. Het Talent Programma helpt Zuid-Holland en daarmee ook KPN op de kaart te zetten voor talent uit het buitenland.”

Bij de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met de International Centers van Rotterdam, Den Haag en Leiden en de onderwijsinstellingen uit heel Zuid-Holland. “Aan de drie universiteiten in Zuid-Holland studeren bijna 18.000 internationale studenten. Een kwart van deze internationale studenten blijft in Nederland om carrière te maken en bij te dragen aan de Nederlandse economie. Dit percentage is echter niet vanzelfsprekend. Talent is in Zuid-Holland ruim voorhanden, maar er kan meer werk gemaakt worden van het koppelen van dit talent aan bedrijven uit de regio die hun inzichten en vaardigheden goed kunnen gebruiken,” vertelt prof. Wim van den Doel, decaan van de alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Het programma duurt vooralsnog tot en met 2023, maar de ambitie is om dit duurzaam in de regio te borgen. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van het Internationaal Talent Programma? Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar programmamanager Sasja Heijman: sasja.heijman@innovationquarter.nl

Human Capital

Deelakkoord Internationaal Talent Programma is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Op 27 oktober is een kwartiermaker gestart om het Young Professionals Challengeprogramma van de Drechtsteden uit te breiden naar provinciaal niveau in samenwerking met HI (Holland Instrumentation). Het programma is gestart in 2017 en inmiddels een groot succes in de regio Drechtsteden. Het doel is jong talent aantrekken en behouden voor de regio en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 challenges en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan.

Het Young Professionals programma is een programma voor en door bedrijven. In 2017 is het gestart door GKN Fokker, Damen Shipyards, Boskalis, Heerema en de Economic Development Board Drechtsteden. Het programma laat jong talent van verschillende bedrijven werken aan een challenge van een bedrijf uit de regio. Die challenges hebben allemaal impact op innovatie. Zo is er een coachboot ontwikkeld op waterstof voor het Olympisch zeilteam, een nieuwe fabrieksindeling ontworpen voor GKN Fokker met de nieuwste technieken, is de toepassing van blockchain in de supply chain onderzocht en is er een challenge geweest over duurzame zalmkweek op een offshore platform.

Young Professionals tijdens de Blockchain challenge van Royal IHC

Arie Van Andel, CTO Oceanco: “Het young professional programma levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Drechtsteden. Het helpt onze regio aan innovatieve oplossingen door een ‘out of the box’ aanpak. Young professionals leren in breed verband samen te werken, onder druk te presteren en een goed en gezellig netwerk op te bouwen.’

Dirk de Bruin, HR directeur Damen Shipyards: “Bij Damen vinden we het belangrijk dat onze Young Professionals de mogelijkheid krijgen een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Het Drecht Cities Young Professionals netwerk biedt hiervoor een innovatief platform. Tegelijkertijd vinden we het van belang om jonge mensen te laten zien wat de regio Drechtsteden/Gorinchem allemaal voor moois te bieden heeft. We zijn blij dat we hier via dit platform ook een bijdrage aan kunnen leveren!”

Provinciaal niveau

Sinds 2021 wordt het programma volledig gefinancierd door deelnemende bedrijven en is er een bestuur dat de events en challenges organiseert, met ondersteuning van Deal Drecht Cities. In het kader van de ActieAgenda Technologische Industrie zagen verschillende bedrijven en hotspots kansen om met dit programma hun talenten beter te ontwikkelen en tegelijkertijd challenges in het bedrijf aan te gaan. HI (Holland Instrumentation), InnovationQuarter, Economic Board Zuid-Holland en Deal Drecht Cities slaan de handen ineen om de impact van dit programma te vergroten op provinciaal niveau. De komende tijd gaat de kwartiermaker aan de slag om deze kansen te onderzoeken, wat hopelijk resulteert in een Deelakkoord Human Capital.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit project? Neem dan contact op met kwartiermaker Peter Wemmers via peter@dealdrechtcities.nl.

Human Capital

Het starten van een kwartiermaker is de eerste stap naar een mogelijk deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Het Human Capital Akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.