Start kwartiermaker voor digitalisering in de GWW-sector

, , ,

Bouwbedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW) staan aan het begin van een professionaliseringslag: digitalisering. Digitalisering is nodig om werkprocessen datagedreven te maken. Met datagedreven werken is namelijk veel winst te behalen. Voor de bedrijven in de sector zelf, maar ook voor hun opdrachtgevers. Belangrijk is dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, dat GWW-bedrijven en opdrachtgevers elkaar verstaan en dat zij op dezelfde manier hun projectinformatie uitwisselen. Ook is het van belang dat werknemers met hulpmiddelen zoals tablets, scanners en software in hun dagelijks werk om kunnen gaan.

In de regio Rotterdam is het idee ontstaan om hiervoor een DigiCampus op te richten. Op zo’n campus zouden werknemers in de GWW-sector kennis en vaardigheden op kunnen doen op het gebied van digitaliseren van hun werkprocessen. Dit door middel van trainingen, cursussen en coaching.

Het DigiCampus-initiatief wordt ondersteund door de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland is in juni 2019 ondertekend door 66 partijen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als hoofddoel het talent van werkenden optimaal te benutten (lees hier meer over het Human Capital Akkoord). Het starten van een kwartiermaker is de eerste stap naar een mogelijk deelakkoord. Om de mogelijkheden van een DigiCampus te onderzoeken is een kwartiermaker beschikbaar gesteld aan de betrokken partijen.

Kwartiermaker Marieke van Dijk

Onze kwartiermaker, Marieke van Dijk, is gestart met begeleiden van het inrichten van de DigiCampus voor de GWW-sector in de regio Rotterdam. Het is haar opdracht om met alle betrokken partijen in de regio te praten en te brainstormen over de mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen die zich kunnen voordoen bij het opzetten van zo’n DigiCampus. Inmiddels voert Marieke gesprekken met allerlei GWW-ondernemers in de regio over hun visie op het onderwerp van datagedreven werken. Ook voert ze gesprekken met gemeenten en onderwijsinstellingen om hen aan te laten haken bij dit initiatief.

Meer weten over dit project? Marieke is via e-mail bereikbaar: m.vandijk@kplusv.nl of telefonisch: +31 (0)6 820 692 73.