Op het Leiden Bio Science Park werken bedrijven en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers door snelle technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen. Op 21 september werd het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences ondertekend door Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, namens 12 partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences.

De behoefte om medewerkers duurzaam in te zetten bestaat binnen elke organisatie van het Leiden Bio Science Park. Daarom slaan ze de handen ineen voor het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen (afgekort: LLO) bij werknemers. Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij het CIV Bio Sciences. Jan van Laake, directeur Techniek & ICT van mboRijnland, vertelt: “Bij CIV Bio Sciences werken ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten samen. De kracht van onze samenwerking zit in het maken van een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Dit deelakkoord vormt een actielijst waar we met alle partners mee aan de slag kunnen.”

Learning Community

Het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences heeft als doel het tot stand brengen van een zogenaamde Learning Community, dat Leven Lang Ontwikkelen realiseert op mbo en hbo niveau. “Het belang van Leven Lang Ontwikkelen voor medewerkers ligt in het feit dat zij hun vaardigheden kunnen blijven afstemmen op wat er nodig is. Zo zorgen we samen voor uitdagend werk en ruimere inzetbaarheid van medewerkers,” aldus Ida Haisma, directeur Leiden Bio Science Park.

200 werknemers

De concrete doelstelling van het deelakkoord is om 200 werknemers in de Bio Sciences sector een vorm van scholing te geven. Deze scholing wordt verzorgd door CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facilty. Ook worden er zo’n 50 trainingen gegeven voor de opleiders zelf. Inhoudelijk gaat het dan onder meer om kennis over Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden. “Het helder in kaart hebben van wat bedrijven nodig hebben zorgt bij ons voor een doelgericht onderwijs. Naast dat er cursussen en andere trajecten gevolgd kunnen worden door werknemers, zal dit ervoor zorgen dat nieuwe aanwas de juiste vaardigheden en kennis heeft om direct aan de slag te kunnen in hun werkveld,” vertelt Jan van Laake.

Human Capital

Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

Op 20 september vond ons Human Capital event plaats, met zo’n 100 aanwezigen in de Fokkerterminal in Den Haag. Een dag zoals we die door corona al lang niet meer hebben meegemaakt. Met ruimte om elkaar weer te spreken, met nieuwe mensen kennis te maken en om ideeën uit te wisselen.

De middag bestond uit een plenair gedeelte met onder andere keynote-spreker Hans Borstlap, waarna de aanwezigen uiteengingen in break-outsessies in verschillende ruimtes. Terugkerende thema’s waren het belang van investeren in mensen én de onlosmakelijke verbanden tussen de arbeidsmarkt, technologie en duurzaamheid.

Urgentie: de alarmbellen rinkelen

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce, beet als eerste spreker het spits af.  Sinds het Human Capital Akkoord in 2019 is getekend, zijn het belang en de urgentie van het aandacht geven aan Human Capital er niet minder op geworden, vertelt Jeffrey: “60% van de werkgevers in Zuid-Holland kan niet het talent vinden dat ze zoeken”.

   

Jeffrey van Meerkerk (links) en Ron Bormans

Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, herkent die urgentie ook en voorziet dat het alleen zal verergeren: “Binnenkort zijn de mensen op. Het tempo van vooruitgang gaat niet bepaald worden door grondstoffen, het tempo gaat bepaald worden door de beschikbaarheid van mensen.”

Er moet een verandering optreden bij, onder andere, werkgevers. Vaak wordt er vaak blindgestaard op ‘het papiertje’. Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag, vertelde: “Er zijn veel mensen die wel willen, maar die erop stuiten dat ze niet het goede diploma hebben: dan word je er bij de eerste selectie al uitgegooid. Dat beroep wil ik doen op bedrijven; geef mensen een kans om te laten zien wat ze kunnen, aan motivatie ontbreekt het vaak niet, en help ze de tools te ontwikkelen die ze nodig hebben.”

Gedeputeerde Willy de Zoete ziet ook terug in haar contact met bedrijven dat er iets moet veranderen: “Ik zie zoveel ondernemers die niet kunnen groeien, soms zelf krimpen omdat ze geen geschikte medewerkers kunnen vinden. Tegelijkertijd kampen we met één van de hoogste percentages werkloosheid. We moeten zo snel als mogelijk op naar een oplossing.”

Keynote-spreker Hans Borstlap

Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, is deze middag de keynote-spreker. Eén van zijn speerpunten: het belang van het aanpassen van het huidige arbeidsrecht.

Hans Borstlap ging ook in op het belang van het blijven ontwikkelen van de kennis van werknemers: “Tachtig procent van de kennis van nu is binnen 10 jaar obsoleet. Daar heb je dan niks meer aan. We zouden moeten gaan richting een levenslange leerplicht! Met de redenatie van 100 jaar geleden, toen ervan uit werd gegaan dat kinderen met de kennis die ze op school opdeden tot 12 jaar de rest van hun leven vooruit konden, kan je niet anders dan dat concluderen.” Leven Lang Ontwikkelen, dus.

Human Capital initiatieven

De projecten van de Human Capital agenda proberen de verschillende problemen binnen het onderwerp het hoofd te bieden. Zoals het initiatief Kickstart your Career, waarbij net-afgestudeerde jongeren zonder baan gematcht worden met een bedrijf uit de regio. Een bedrijf dat partner is geworden van Kickstart your Career is Yespers. Directeur Stefan Baecke vertelde tijdens het event: “Ik draag graag bij aan de samenleving en het milieu op welke manier ik kan. Bij Yespers doen we dat op veel verschillende manieren, met een focus op duurzaamheid en een oog voor eerlijke beloning in onze productielijn.” Hij nam onlangs Mikhail aan, die via Kickstart your Career gematcht werd met Yespers.

Break-outsessies

De vier break-outsessies waren tijdens het event hét moment voor interactie tussen de projecten zelf en geïnteresseerden. Ook had Hans Borstlap het podium tijdens één van de sessies.

> Hans Borstlap: In wat voor land willen wij werken?

In deze sessie pakte Hans Borstlap de draad weer op van waar hij in het plenaire gedeelte was gestopt. Er vond veel interactie plaats met het publiek.

> WE IT

Programmamanager Remco Engels gaf een inkijk in welke projecten er op dit moment lopen. Eén daarvan werd daarbij uitgelicht: The Young Digitals. Oprichter Sjoerd Hauptmeijer vertelde samen met Young Digital Arun Bouter over hun project om jonge mensen op te leiden tot online/social media marketeer. Lees hier meer.

> Energy Switch

Tijdens de sessie van Energy Switch werd het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland ondertekend; kwartiermaker Eline Mertens lichtte het initiatief uitgebreid toe. Lees hier meer.

> Van Bank naar Bouw

In deze sessie vertelde projectleider Simone van Wilgen over het project Van Bank Naar Bouw en Techniek, waarbij werknemers vanuit de financiële sector worden begeleid naar een baan in de bouw of techniek. Lees hier meer.

 

Mikhail Franco & Stefan Baecke van Yespers (links) en de Van Bank naar Bouw breakout-sessie

Programmamanager Remco Engels WE IT (links). Jeffrey van Meerkerk tekent namens Economic Board Zuid-Holland het Energy Switch deelakkoord

Meer weten?

Wilt u meer weten over Human Capital? Bekijk deze pagina.

 

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Ondertekenaars van het Energy Switch deelakkoord

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap richting die ambitie.

 

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord, dat in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Eén van de pijlers van het Human Capital Akkoord is energietransitie. Het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland heeft als doel het scouten, mobiliseren en vervolgens koppelen en ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij neemt TU Delft het voortouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland vertelt: ‘Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk twee kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.’

Onderwijs

Willem van Valkenburg (TU Delft) is ook blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: ‘Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.’

Bedrijfsleven

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens duizend mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. ‘Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig.. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.’

Interesse?

Het deelakkoord is ondertekend door enkele tientallen partners. Wilt u graag meer weten over dit initiatief? Contacteer dan programmamanager Jacqueline van Krieken: J.vankrieken@tudelft.nl

Als jongere een baan vinden ondanks corona, daar hebben de provincie en de Economic Board Zuid-Holland een initiatief voor in het leven geroepen: Kickstart your Career. Kickstart your Career heeft als doel jongeren die net zijn afgestudeerd te matchen met een bedrijf in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen een subsidie krijgen voor het aannemen van nieuw talent. Mikhail is één van de jongeren die via deze regeling aan de slag kan bij een bedrijf in Zuid-Holland, Yespers. Daar is hij vorige week gestart als marketingmedewerker.

 

Mikhail studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en liep stage bij een bedrijf waar hij leek te mogen blijven, tot het bedrijf door de corona-onzekerheid liet weten af te zien van de arbeidsovereenkomst. Hetzelfde gebeurde hem bij het bedrijf waar hij vlak daarna succesvol had gesolliciteerd; last-minute kon hij daar toch niet aan de slag.  “Het is vervelend om te horen dat een bedrijf je in een andere situatie wel aan had kunnen en willen nemen. Door Kickstart your Career is het mij uiteindelijk gelukt om mijn droombaan te vinden en dit bij een organisatie waar ik ook echt trots op ben om deel van uit te maken”, vertelt Mikhail.

Samen met Mikhail is er gekeken naar zijn interesses en talenten. En werd hij gekoppeld aan een Zuid-Hollands bedrijf, Yespers, dat ontbijtproducten en snacks produceert met oog voor een duurzame voedselketen.

Extra zekerheid

Voor bedrijven is het fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel, juist in deze tijden. “De match met Mikhail was heel welkom en hij is bezig met een vliegende start hier. Wij zijn een scale-up en dan is het goed meegenomen om aan de ene kant een talentvolle starter aan de slag te laten gaan en daar via Kickstart your Career ook financiële steun bij te krijgen”, aldus Stefan Baecke, directeur van Yespers.

Kickstart your Career loopt tot eind 2021. Zuid-Hollandse jongeren die na maart 2020 hun diploma hebben gehaald niveau kunnen zich aanmelden. Samen met de jongeren gaan de consultants van KYC aan de slag om talenten & vaardigheden in kaart te brengen. Zo kunnen zij samen de best passende match maken. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Jongeren een toekomst bieden in onzekere coronatijden en bedrijven daarin stimuleren. Deze doelstelling van Kickstart Your Career biedt onze jonge afgestudeerden deze kans. Dit is een investering voor de toekomst. De toekomst van talentvolle jongeren, de toekomst van Zuid-Hollandse bedrijven en de toekomst van een sterkere economie in Zuid-Holland.”

Kickstart your Career

Interesse in Kickstart your Career? De vacatures bekijken en inschrijven kan op de website: http://www.kickstartyourcareer.nl/

Voor bedrijven is op de website ook meer informatie te vinden. Of neem direct contact op met Claudia Alberts, senior consultant van Kickstart your Career: 06-46928328

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

 

14.000 extra mbo’ers en 10.000 hbo’ers: die heeft de regio Drechtsteden nodig in 2030 om de innovatievraag van de toekomst tegemoet te komen. De provincie Zuid-Holland stelt nu via het Human Capital Akkoord €400.000 beschikbaar om Leven Lang Ontwikkelen in de regio Drechtsteden te versterken.

De gelden gaat het project Dordrecht Academy gebruiken om drie associate degree opleidingen mogelijk te maken. Deze opleidingen krijgen een nauwe verbinding met het werkveld waar afgestudeerden in terechtkomen. Ook komen er investeringen in het project ‘Baas over je eigen toekomst’ waarbinnen o.a. werkenden en werkzoekenden om- en bijscholing krijgen. Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie, MKB en Human Capital): “De toekomst van de Zuid-Hollandse economie staat en valt met de deskundigheid en vaardigheden van goed opgeleide werknemers. Scholing en (vervolgens) Leven Lang Ontwikkelen is daarbij een essentieel onderdeel. De provincie steunt daarom deze initiatieven van de regio Drechtsteden van harte.”

Investeren in het onderwijs

Dit geld komt ten goede aan twee projecten. Zo werken binnen het initiatief Dordrecht Academy onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen om passende opleidingen te ontwikkelen. Zo realiseren de hogescholen en het ROC DaVinci College per september een aanbod van praktische en op de regio toegesneden associate degree opleidingen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven hebben de opleidingen sterke verbinding met het werkveld. De associate degrees zijn beschikbaar voor studenten, maar zijn juist ook interessant voor werkenden. De eerste opleidingen (Engineering, Integraal Bouwmanagement en Logistiek) starten in september. Hier vind je meer informatie over Dordrecht Academy.

De investering in ‘Baas over je eigen toekomst’ (BOJET) betreft een mbo-aanpak die al bestaat en nu verder wordt versterkt. Hierbij voeren de Drechtsteden campagne om jongeren goed geïnformeerd een keuze te laten maken voor een mbo-opleiding. En bij die keuze is het ook belangrijk dat die aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Het inzetten van BOJET geeft extra stimulans aan om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden én zorgt voor slimmere verbindingen op de regionale arbeidsmarkt tussen bedrijven en werkzoekenden. Meer weten over Baas over je eigen toekomst? Klik hier.

Leven Lang Ontwikkelen

Om tegemoet te kunnen komen aan de innovatievraag van de toekomst zijn in 2030 alleen al de regio Drechtsteden 14.000 extra mbo-opgeleide vakkrachten en 10.000 extra hbo-opgeleide werknemers nodig. Met alleen aanwas zijn we er dus niet – daarom dragen de twee initiatieven bij aan ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “We moeten ons ervan bewust zijn dat inzet op nieuwe instroom alleen onvoldoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Inzet op het bestaande personeel is minstens zo belangrijk voor het bedrijfsleven.”, aldus Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden.

Human Capital

Voor deze twee projecten is een begroting van in totaal €7,2 miljoen opgesteld binnen de Regiodeal Drechtsteden: €2,2 miljoen van het Rijk, €4,6 miljoen van de gemeente. De provincie Zuid-Holland subsidieert via het Human Capital Akkoord de projecten met €400.000. André Flach, portefeuillehouder Economie in de regio Drechtsteden: “Vorig jaar hebben we met het Rijk een Regiodeal afgesloten. Human Capital is hierbinnen een belangrijke pijler. Ik ben blij dat ook de provincie Zuid-Holland door een cofinanciering van €400.000 hier een bijdrage aan levert.”

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van inmiddels meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder ook de provincie Zuid-Holland. Binnen de Human Capital Agenda is plek om met concrete plannen Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend te maken. Zo wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd om het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hier meer over de Human Capital initiatieven.

IT Campus Rotterdam, Albeda en Zadkine hebben het initiatief genomen een MKB Digitale werkplaats in de regio op te richten. In de digitale werkplaats werken studenten van diverse niveaus en opleidingen in teams aan digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Met praktische handvatten en advies op maat helpen zij de ondernemer op weg met het digitaliseren van hun bedrijf. De MKB DigiWerkplaats Rijnmond is onderdeel van het Human Capital deelakkoord WE-IT, waarin Zuid-Holland 3000 extra IT’ers opleidt.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Nederlandse economie. De coronacrisis heeft ook hen hard geraakt. Het is daarom belangrijk juist nu te investeren om de productiviteit van het mkb te verhogen. Door digitalisering in het brede mkb te versnellen, dragen we bij aan herstel van de economie.

De MKB DigiWerkplaats Rijnmond heeft als doel de komende drie jaar minimaal 500 ondernemers uit de regio Rijnmond te ondersteunen in digitalisering. De werkplaats richt zich in het eerste jaar primair op mkb bedrijven tot 10 medewerkers in de retail sector en zakelijke en overige dienstverlening in samenwerking met het ICT- en economisch beroepsonderwijs. Vanaf het tweede jaar wordt uitgebreid naar de (maak)industrie en transport & logistiek (inclusief maritieme sector).

Roos Vermeij (wethouder Economie, wijken en kleine kernen in Rotterdam): “We werken er hard aan om zoveel mogelijk MKB’ers de overstap naar online ondernemen te laten maken. Zeker nu. Digitalisering kan een oplossing zijn om het hoofd in deze zware tijd boven water te houden. Maar ook in de toekomst biedt digitalisering volop kansen. Door de MKB DigiWerkplaats Rijnmond kunnen ondernemers straks, dankzij de onmisbare kennis van Rotterdamse studenten, hun weg vinden in de digitale wereld en profiteren van de snel toenemende digitale ontwikkelingen. Dat is goed voor het MKB, voor de studenten én voor het herstel van onze economie.”

De digitale werkplaats draagt daarmee bij aan digitaal vaardige ondernemers en is tegelijkertijd de kweekvijver voor de regio om te groeien naar meer integraal onderwijs, dat doorstroom bevordert, (cross)sectorale samenwerking tussen opleidingsniveaus mogelijk maakt en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt bewerkstelligt.

750 studenten helpen de komende jaren om ondernemers de productiviteit van hun bedrijf te laten verhogen en stimuleren hen verder te investeren in digitalisering. Ook ontwikkelen de studenten voor de ondernemers een uitgewerkte roadmap met praktische handvatten, prototypes en advies op maat. Primair richt de MKB DigiWerkplaats Rijnmond zich op oplossingen op het gebied van online sales, marketing, web ontwikkeling, programmeren, privacy & security, cloud engineering en het digitaliseren van administratieve bedrijfsprocessen.

Via www.digiwerkplaatsrijnmond.nl kunnen ondernemers in contact komen met de MKB DigiWerkplaats Rijnmond. Indien mogelijk worden vraagstukken al tijdens de oprichting van de digitale werkplaats in behandeling genomen. Per september 2021 is de digitale werkplaats Rijnmond hét loket voor digitaliseringsvraagstukken van het brede mkb in de regio.

Initiatiefnemer van de MKB DigiWerkplaats Rijnmond is IT Campus Rotterdam die deze publiek private samenwerking zal uitvoeren in samenwerking met partners Albeda (penvoerder), Zadkine, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, MKB Rotterdam Rijnmond, VNO NCW Rotterdam Rijnmond, Rabobank Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Provincie Zuid-Holland (WE-IT), Gemeente Rotterdam (MKB010>>Next) en Gemeente Schiedam (Clicks&Bricks i.s.m. MRDH).

Campus Gouda

Campus Gouda gaat samenwerken met de Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland om het Leven Lang Ontwikkelen in de zorg op te zetten. Een jaar geleden heeft regio Midden-Holland het Human Capital Akkoord (HCA) ondertekend. Sinds de ondertekening heeft de regio binnen Campus Gouda hard gewerkt om een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van het Human Capital Akkoord. Daar is nu een eerste resultaat in geboekt. De HCA levert een kwartiermaker om een projectvoorstel voor Zorgopleidingen te ontwikkelen. Campus Gouda gaat hiermee een nieuwe fase in.

Campus Gouda richt zich niet alleen op jongeren vanuit mbo of het voortgezet onderwijs, maar wil ook volwassenonderwijs rondom zorg een plek geven. Zorgpartijen, overheid en onderwijs zetten zich gezamenlijk in voor versterken van hoger onderwijs op het gebied van zorg met als doel het verhogen van het aantal zij-instromers en het duurzamer inzetbaar maken van werknemers in de zorg door hen bij te scholen op het gebied van digitale skills. Op deze manier kunnen werknemers langer in hun huidige baan blijven werken. Dat er meer handen in de zorg en welzijn nodig zijn, dat is inmiddels bij alle partijen duidelijk.

Campus Gouda wil samen met de provincie, de Human Capital Agenda, zorgpartners, mbo en hbo-onderwijs inzetten op vernieuwend onderwijs rondom zorg en mensen klaarstomen voor de toekomst. Met een kwartiermaker wordt de eerste belangrijke stap hierin gezet.

Van Bank Naar Bouw

Coronacrisis of niet: de bouwsector heeft vacatures. Heel veel vacatures. De bankensector neemt juist gefaseerd afstand van grote aantallen medewerkers. Veel daarvan zijn zeer welkom bij een bouwbedrijf. Daarom startte vanuit de Human Capital agenda in nauwe samenwerking met branchevereniging Bouwend Nederland het project Van Bank Naar Bouw. “Veel mensen denken bij een baan in de bouw aan een werkplaats. Maar er zijn ook veel kantoorbanen in de sector.”

Ondanks de gevolgen van de crisis voor de bouw in de komende twee jaar, worden op langere termijn hoge groeicijfers verwacht. En daar zijn mensen voor nodig. De sector zoekt tot 2024 maar liefst 44.000 nieuwe medewerkers, zo meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Een enorm aantal. Naar verwachting is het gros daarvan – 34.000 – starter op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen 4.000 nieuwe medewerkers uit het buitenland komen. En dan zijn nog 8.000 medewerkers uit andere sectoren nodig. Zij-instromers dus.

Maar hoe verleid je medewerkers uit andere sectoren om de overstap te maken van werk naar werk? En uit welke sectoren zouden ze moeten komen. Uit contacten in het bank- en verzekeringswezen bleek dat die sector juist te kampen heeft met overschotten. Daarom is in 2019 gestart met het project Van Bank Naar Bouw.

Doel van dit project is het proces van zij-instroom te optimaliseren tot een reproduceerbaar, werkend en gestroomlijnd proces. Kwartiermaker Simone van Wilgen: “Daarnaast willen we enkele kandidaten volgen, zodat de best practices en succesverhalen als voorbeeld kunnen dienen. We willen binnen een jaar 10 best practices halen.”

Succesvolle pilot

Eind 2019 vond een informatiebijeenkomst over werken in de bouw plaats. Deze bijeenkomst telde dertig deelnemers, zoals bankmedewerkers, bouwbedrijven en opleiders. Het programma bestond uit onder meer presentaties over de bouwsector en over beschikbare banen én het verhaal van een bankmedewerker die eerder de overstap maakte naar de bouwsector. Van Wilgen: “Het was een luchtige, constructieve en informatieve bijeenkomst. En de sfeer was heel vertrouwd.” Afgelopen april werd er een online informatiebijeenkomst georganiseerd.

Een aantal van de bankmedewerkers gaf aan wel verder te willen praten en denken over een overstap. Inmiddels zijn vijf medewerkers overgestapt van een baan bij een bank naar een baan in de bouw, en de verwachting is dat er meer volgen. Daarnaast zijn enkele geïnteresseerden gestart met een opleiding waarmee ze in de bouw kunnen werken..

Ook hebben deelnemers kennismakingsgesprekken met bedrijven en volgen ze een workshop vaardigheden om te bekijken hoe hun skills passen bij functies in de bouw. Van Wilgen: “Het doel van tien succesverhalen binnen een jaar gaan we met gemak halen.”

Cultuur

Een van de eerste kandidaten die de overstap waagden is Tanja van Donk. Zij startte 1 april 2020 bij bouwbedrijf ERA Contour. Ze deed voorheen administratief ondersteunend werk bij een bank, en was door een reorganisatie terechtgekomen op een afdeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. “Na een half jaar meedraaien ben ik tot de conclusie dat ik hier niet verder mee wilde. Administratief ondersteunend werk is waar mijn sterke punt ligt en waar ik goed in ben.”

De bijeenkomst eind december 2019 kwam daarom als geroepen. “De bouw sprak me wel aan. Ook omdat we sinds een paar jaar een nieuwbouwwoning hebben: dan voel je je iets meer betrokken bij zo’n sector. En grappig genoeg is ons huis gebouwd door ERA.” Na de bijeenkomst had ze een aantal gesprekken met Van Wilgen en zag een vacature bij ERA Contour voorbij komen. “Toen heb ik de knoop doorgehakt.”

Van Donk startte op een vreemd moment: de coronacrisis was net uitgebroken, dus ziet ze haar collega’s maar twee dagen per week, en de andere dagen via beeldbellen. Desondanks heeft ze het naar haar zin in haar nieuwe functie. “De overstap viel me heel erg mee. Er is tussen banken en bouw een gelijkenis in de informele, collegiale werksfeer: samenwerken aan een topkwaliteit dienstverlening staat daarbij centraal.”

Grotere impact

De eerste bijeenkomst zorgde niet alleen voor de eerste nieuwe medewerker, maar ook voor meer inzicht in een mogelijke overstapproces. Van Wilgen: “We hebben een aantal ‘stepping stones’ geformuleerd, dus een stappenplan.” Voortaan zijn er met enige regelmaat informatiebijeenkomsten. Daarna zijn er onder meer persoonlijke gesprekken, een informatiepakket over arbeidsvoorwaarden en een sessie over kennis en vaardigheden: de zogenoemde ‘paskamer’.

Van Wilgen:

“Veel mensen denken bij een baan in de bouw aan een werkplaats. Maar er zijn ook veel kantoorbanen in de sector. Daarom organiseren we voortaan ook een gesprek met een medewerker in de bouw over zijn of haar baan, en een dagje meelopen.”

Niet alleen de bouwsector is enthousiast, ook banken werken graag mee. Ze waren bijvoorbeeld ook aanwezig tijdens de tweede informatiebijeenkomst, in april. Van Wilgen: “Ze zetten de informatiebijeenkomst op intranet. En een bank neemt het mee in outplacement-trajecten. Ook banken hebben er belang bij als hun oud-medewerkers goed terechtkomen.”

Het project Van Bank naar Bouw past mooi binnen de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Hierbij wordt onder andere gekeken of werknemers van krimpsectoren kunnen worden begeleid naar een baan in een groeisector. Doordat in een vroeg stadium in dit project de samenwerking is gezocht, kon de pilot snel van start.Van Wilgen: “Zeker in Zuid-Holland wordt de komende jaren veel gewerkt aan woningbouw en infrastructuur. Door aan te haken bij het Human Capital Akkoord HCA kunnen we de impact groter maken.”

Olievlek

Terug naar Tanja van Donk. Hoewel net gestart zit ze op haar plek. En dat merken ook enkele oud-collega’s. Een aantal daarvan nam contact op met haar om te vragen naar haar nieuwe baan, en haar ervaringen in de bouwsector. Van Donk: “Die zijn nog niet overgestapt. Maar wat niet is, kan nog komen.”

Van Wilgen: “Mensen die een baan in een andere sector zoeken, denken vaak niet aan de bouw, maar wel aan bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. En onbekend maakt onbemind. Ikzelf werk al jaren in de bouw, en geloof me: het is de mooiste tijd van mijn leven. Dat willen we laten zien aan werkzoekenden. En zo ontstaat een olievlek.”

Vier dagen op de werkvloer, één dag in de klas. Studenten aan de ICT Praktijk Academie Gouda doen werkervaring op bij een bedrijf in de buurt dat hun HBO-opleiding betaalt. Daarbovenop ontvangen ze zelfs een werkvergoeding. Wat maakt deze academie nog meer uniek?

IT-bedrijven in Zuid-Holland hebben behoefte aan startende IT’ers. Het liefst met wat praktijkervaring en passend bij hun organisatie. Maar waar vind je die? Reden voor de ondernemersvereniging van Gouda en omstreken om samen met NCOI de ICT Praktijk Academie op te richten. “Wij koppelen bedrijven aan studenten. Ze werken vier dagen in de week en zitten één dag in de klas. Zo behalen ze in vier jaar hun diploma HBO Informatica”, zegt Jan de Laat, Rector en Consultant aan de ICT Praktijk Academie.

Brugfunctie

NCOI en de ICT Praktijk Academie vullen elkaar perfect aan. “We zijn heel tevreden met het partnerschap: NCOI verzorgt de inhoud van opleiding, wij de lokale organisatie”, licht De Laat toe. “Dat betekent vooral dat we mensen en bedrijven matchen. We kennen de IT-organisaties en de studenten. We weten wat ze verwachten en bij ze past. Daardoor kunnen wij perfect een brugfunctie vervullen.”

 

ICT Praktijkacademie

Grote stap

De stap van MBO naar HBO is vaak te groot. 30 tot 50 procent van de doorstromende studenten Informatica is na het eerste jaar alweer gestopt. Hoe dat komt? “Opeens is de school niet meer dichtbij, maar in Leiden of Utrecht. En studenten komen in grote klassen terecht, met minder begeleiding en controle”, noemt De Laat als redenen voor de grote uitval. “Daarom begeleiden wij intensief, in de buurt. Studenten krijgen les in kleine groepen van ongeveer 15 personen aan het MBO Rijnland in Gouda.”

Ook omscholen

De ICT Praktijk Academie vervult een belangrijke maatschappelijke rol. De opleiding is ook bedoeld voor herintreders en omscholers – ideaal in tijden dat er in veel branches ontslagen vallen terwijl de ICT-sector snakt naar harde werkers.

De Laat:

“Vaak willen mensen graag aan het werk, maar weten niet goed waar te beginnen. Bijvoorbeeld omdat ze de niet de juiste opleiding of contacten hebben. Of ze hebben een gat in hun cv of zijn introvert. Het geeft veel voldoening om juist deze mensen verder te helpen.”

De aanpak van de ICT Praktijk Academie is geschikt voor iedere regio, student en elk IT-bedrijf. Logisch dus dat ook andere gemeenten in Zuid-Holland in gesprek zijn met de ICT Praktijk Academie. Bovendien is het tekort aan IT-professionals niet zomaar opgelost. Kortom, de kans is groot dat je de ICT Praktijk Academie en hun succesformule de komende jaren op meer plekken in Nederland tegenkomt.

Meer weten?

Heb je vragen over de HBO-opleiding? E-mail Jan de Laat van ICT Praktijk Academie via info@ictpraktijkacademie.nl

Ruim 30 organisaties en bedrijven tekenden afgelopen februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spraken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De provincie Zuid-Holland heeft maximaal €483.760,- subsidie toegekend voor de uitvoering van de eerste fase van het deelakkoord.

Ambities voor de tuinbouwsector

Met de subsidie kunnen projecten die onderdeel zijn van het deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland worden uitgevoerd. Centraal daarbij staat het bevorderen en ontwikkelen van een werkwijze,bij de bedrijven en ondernemers,waarbij er continue aandacht is voor het leven lang ontwikkelen van medewerkers.En, met de aanbieders van opleidingen en trainingen, te zorgen voor opleidingen die goed aansluiten op de vraag van de ondernemers. Hiermee beoogt het deelakkoord het aantrekkelijker te maken voor werkzoekenden om in te stromen in het tuinbouwcluster, maar ook om het perspectief voor werkenden op ontwikkeling binnen de functie of doorstroom naar een andere functie of bedrijf te vergroten.

Om te zorgen voor een goede aansluiting op de vraag van de ondernemers is er voortdurende afstemming met en begeleiding van een aantal ondernemersgroepen. Deze zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten. In goede samenwerking tussen de deelnemende partijen wil het deelakkoord het bestaande aanbod van opleidingen en trainingen vooral verbinden en versterken om een betere aansluiting op de ondernemersvragen te krijgen.

Doel van het akkoord is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’.Ondersteuning van de ontwikkeling van 500 ondernemers gebeurt onder andere met het project Next Generation Entrepreneurs.Hierin is, naast ondernemerschapscompetenties, ook aandacht voorgoed werkgeverschap. Samen met uitzendbureaus wordt de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten vergroot. Daarnaast wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts, en het instromen van 500 mensen vanuit de bijstand en ww in samenwerking met de sectordeal Tuinbouw en Agro logistiek Westland. Met de partners van het deelakkoord wordt een werkplan opgesteld voor een vervolgfase die moet bijdragen om het geheel van doelstellingen en ambities te realiseren.

Het talent van werkenden optimaal benutten

Het deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland valt onder de bredere Human Capital Agenda Zuid-Holland.Doel is om hiermee nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. Alle partijen die meewerken verbinden zich aan harde doelstellingen voor het (om)scholen van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Dit stelt werknemers in staat zich te ontwikkelen, een overstap te maken naar een andere sector of als deeltijdwerker meer uren te werken. De provincie Zuid-Holland werkt hierin nauw samen met de Economic Board Zuid-Holland.

Innoveren en ontwikkelen door voldoende en passend personeel

Gert Kant, ambassadeur Kennis & innovatie Greenport West-Holland en voorzitter raad van bestuur Lentiz: “De Human Capital Agenda Greenport komt voort uit het Innovatiepact Greenport West-Holland. Want voor innoveren en ontwikkelen is goed en gemotiveerd human capital,ondernemers en werknemers, onontbeerlijk.”

Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie. Zeker in deze tijd. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Met deze investering dragen we ons steentje bij aan de toekomst van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster. Het cluster is van groot belang voor de Nederlandse economie, levert bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als energie en voedsel, en werkt aan innovaties die de wereld over gaan. Daar ben ik trots op. Om deze positie te behouden is voldoende en passend personeel essentieel. De uitvoering van dit deelakkoord draagt daaraan bij.”

Partijen Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

De volgende partijen werken samen aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland: Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruithuis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.

Studenten doen onderzoek voor Human Capital

Het afgelopen halfjaar hebben twee groepen studenten van de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Rotterdam gewerkt aan een opdracht voor de Human Capital agenda. De ene groep is aan de slag gegaan met Leven Lang Ontwikkelen in de maritieme dienstverlening en de andere groep heeft gekeken naar het beter benutten van deeltijdwerkers.

Een leercultuur stimuleren in de maritieme sector

De eerste groep ging aan de slag met de vraag: Wat hebben MKB-bedrijven binnen de maritieme dienstverlening zonder HR-afdeling nodig om een leercultuur te stimuleren binnen de organisatie en zo de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te verhogen?

In het onderzoek is gekozen om een literatuurstudie te doen, enquêtes uit te zetten en professionals op het gebied van leercultuur te interviewen en vanuit daar een advies te schrijven.

Wat MKB-ers binnen de maritieme dienstverlening volgens de studenten nodig hebben is een verhoogd urgentiebesef over het onderwerp leven lang leren. De leercultuur kan gestimuleerd kunnen worden met de volgende bouwstenen:

  • Leren in de organisatiecultuur opnemen;
  • Beter communiceren en de mogelijkheden op gebied van ontwikkelen duidelijk maken;
  • Urgentiebesef van medewerkers creëren of verbeteren;
  • Motivatie van de medewerkers verhogen;
  • Binden en boeien van medewerkers.

Breder kijken voor meer werk voor deeltijdwerkers

De twee groep richtte zich op de vraag: Welke factoren spelen in Zuid-Holland bij werknemers, werkgevers en overheid een rol bij het feit dat circa 100.000 werknemers onder de 12-uursgrens die meer willen werken onbenut blijven?

Naast de literatuurstudie zijn er interviews afgenomen met werkgevers en werknemers en enquêtes uitgezet voor werknemers die minder dan 12 uur per week werken en eventueel meer willen werken.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er drie aanbevelingen naar voren gekomen die volgens de studenten voor een oplossing zouden kunnen zorgen:

  • Een website voor werknemers en werkgevers met informatie over het meer aantal uren werken;
  • Een mentaliteitsverandering bij werkgevers en werknemers door te kijken naar competenties en coaching, cursussen en eventueel opleidingen aan te bieden;
  • Richt je ook op sectoren als horeca, zorg en handel. Daar zitten meer deeltijdwerkers dan in de huidige speerpuntsectoren van de Economic Board Zuid-Holland.

Projectleider Human Capital Ferrie Forster:

“We zijn ontzettend blij met de onderzoeken van de studenten. En met hun aanbevelingen kunnen we aan de slag. Zo nemen de we de tips mee voor het stimuleren van een leercultuur en gaan we de komende tijd onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat deeltijdwerkers meer gaan werken. Daarvoor nemen we de aanbevelingen mee om breder te kijken. Rinske, Amanda, Hanneke, Elianne, Marcella, Eef, Claire, Tess en Maud: heel erg bedankt voor jullie bijdrage!”

CBS onderzoek

In 2018 was 13,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, 1.158.000 mensen, werkzaam in een veiligheidsberoep. Een groei van 80.000 banen in vergelijking met 2016. In vergelijking met andere beroepen hebben mensen met veiligheidsgerelateerde banen vaker een voltijd en vast contract, zijn vaak van middelbare leeftijd en hoger opgeleid. De meeste mensen met een veiligheidsfunctie bevinden zich in de provincie Zuid-Holland: 252.000 banen. Dit zijn de resultaten van het bijgewerkte onderzoek ‘Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein’, gepubliceerd door het CBS op verzoek van The Hague Security Delta, de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.

Groei van secundaire veiligheidsbanen

Het aantal werknemers met primaire veiligheidstaken, zoals brandweer, politieagenten en militair personeel, bleef tussen 2014-2018 redelijk constant. Het primaire en secundaire veiligheidspersoneel (waaronder advocaten, rechters, cyber security specialisten, fraudeonderzoekers en maatschappelijk werkers die zich bezighouden met huiselijk geweld, mensen met een verstandelijke beperking en radicalisering) is sinds 2014 elk jaar toegenomen. Groei kan dus worden toegeschreven aan niet-traditionele beroepen waar veiligheid slechts een deel van het werk is.

Onderzoek CBS

Regionale verschillen

De provincie Utrecht heeft het hoogste aandeel van de beroepsbevolking in veiligheidspersoneel (15 procent) en Zeeland het laagste aandeel (10 procent). De meeste personen werkzaam in zowel primaire als secundaire veiligheidstaken werd gevonden in Zuid-Holland (252.000 banen). De uurlonen variëren sterk per arbeidsmarktregio’s en provincies. De grootste verschillen zijn er tussen regio Groot Amsterdam, waar afgestudeerden van het middelbaar beroepsonderwijs direct na het behalen van een veiligheidsprogramma 129 procent van het landelijke gemiddelde verdienden, en 71 procent in Gorinchem. Over het algemeen lijken de lonen hoger te zijn in Noord-Holland en Zuid-Holland, maar dat is afhankelijk van het opleidingsniveau.

Sectoren en soort werk

In 2018 is ongeveer 43 procent van de veiligheidsgerelateerde professionals actief in twee grote sectoren: gezondheid en maatschappelijk werk (22 procent) en openbaar bestuur en diensten (21 procent). Het aantal werknemers in een veiligheidsgerelateerd beroep is relatief het grootst in de sector informatie en communicatie (49 procent in 2018, wat een grote impact heeft op alle sectoren en cybersecurity omvat) en openbaar bestuur en diensten (48 procent in 2018, waaronder politiediensten en militair personeel vallen).

Van alle veiligheidsberoepen is tussen 2013 en 2018 de meeste groei te vinden in de sector engineering (bijna 40 procent in 2018), in tegenstelling tot sociaal werk, veiligheid, organisatie & overheid en de juridische sector (respectievelijk 27, 14, 13 en 6 procent).

Onderwijs

De groei in de engineering sector is ook terug te zien in het onderwijs. In de loop van de tijd is het aantal deelnemers aan veiligheidsgerelateerde programma’s in engineering toegenomen van bijna 40 duizend deelnemers in het schooljaar 2013-2014 tot iets meer dan 54 duizend deelnemers in het schooljaar 2018-2019.

In het schooljaar 2018-2019 waren in totaal 133.000 studenten ingeschreven voor een veiligheidsgerelateerd programma (11 procent). Het hoger beroeps- en universitair niveau steeg van 75 duizend studenten in schooljaar 2013-2014 tot 105 duizend in schooljaar 2018-2019. Op het middelbaar beroepsonderwijs daalde het aantal studenten in dezelfde periode van 37 tot 29 duizend.

In 2018 had 58 procent van alle werknemers in een veiligheidsgerelateerd beroep een veiligheidsopleiding. Het aandeel is het hoogst in Overijssel (63 procent) en het laagst in Flevoland (53 procent). Flevoland kan samen met Utrecht moeilijk personeel vinden met een relevante opleiding vanwege het bovengemiddelde aandeel veiligheidsbanen.

Over het algemeen genomen zien we een trend dat veiligheidsmedewerkers hoger opgeleid zijn en dat de opleiding van veiligheidsmedewerkers vaker verband houdt met veiligheid.

Carrière maken in veiligheid

De CBS-studie is uitgevoerd in opdracht van The Hague Security Delta als onderdeel van de Human Capital Agenda Security 2019-2022 en ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. De uitkomsten kunnen inzicht geven aan onderwijsinstellingen die cursussen ontwikkelen, werkgevers in het veiligheidsdomein en toekomstig talent dat zich oriënteert op educatieve programma’s en kansen op de arbeidsmarkt.

The Hague Security Delta onderzoekt in nauwe samenwerking met de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland mogelijkheden om meer mensen te interesseren voor de cybersecurity sector. Het carrièreperspectief en de ontwikkelmogelijkheden komen nog onvoldoende onder de aandacht van potentieel geïnteresseerden. Een van de middelen om een ​​carrière in veiligheid te stimuleren en inzicht te geven in de beschikbare banen, studies en cursussen, is het platform www.securitytalent.nl, onderhouden door The Hague Security Delta.

Mark Ruijsendaal (Innovation Liaison, The Hague Security Delta) over het platform:

“Wat ons dagelijks opvalt, is dat sommige functies moeilijk te vervullen zijn binnen het veiligheidsdomein. In 2019 stonden specifiek applicatie-ontwikkelaars, cyberbeveiligingsspecialisten, cyberconsulenten en leiderschapsrollen bovenaan de lijst ”.

Stimuleren bewustwording cybersecurity

Een grotere afhankelijkheid van IT maakt ons kwetsbaarder bij verstoring van onze digitale veiligheid. Deze digitale veiligheid, of cybersecurity, raakt verschillende aan elkaar gerelateerde aspecten als hardware, software, processen, protocollen, kennis, vaardigheden en gedrag. Bij niet-specialisten is het bewustzijn hiervan groeiende maar nog niet volledig en leidt nog niet tot kennisopbouw of handeling. Door IT-ers in meerdere sectoren te ondersteunen in hun ontwikkeling van cybersecurity kennis en vaardigheden groeien de sectoren van onbewust-onbekwaam, via bewust-onbekwaam naar bewust-bekwaam. In de sectoren smart industry, haven/maritiem, life sciences & health en tuinbouw wordt gekeken of bijscholing van medewerkers op digitale veiligheid kan worden gestimuleerd. Dit initiatief valt binnen de grotere samenwerking van partners binnen het project WE IT.

Het CBS-studie en de statistieken (Nederlands of Engels) kunnen worden gedownload van de CSB-site.