Op 20 september vond ons Human Capital event plaats, met zo’n 100 aanwezigen in de Fokkerterminal in Den Haag. Een dag zoals we die door corona al lang niet meer hebben meegemaakt. Met ruimte om elkaar weer te spreken, met nieuwe mensen kennis te maken en om ideeën uit te wisselen.

De middag bestond uit een plenair gedeelte met onder andere keynote-spreker Hans Borstlap, waarna de aanwezigen uiteengingen in break-outsessies in verschillende ruimtes. Terugkerende thema’s waren het belang van investeren in mensen én de onlosmakelijke verbanden tussen de arbeidsmarkt, technologie en duurzaamheid.

Urgentie: de alarmbellen rinkelen

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce, beet als eerste spreker het spits af.  Sinds het Human Capital Akkoord in 2019 is getekend, zijn het belang en de urgentie van het aandacht geven aan Human Capital er niet minder op geworden, vertelt Jeffrey: “60% van de werkgevers in Zuid-Holland kan niet het talent vinden dat ze zoeken”.

   

Jeffrey van Meerkerk (links) en Ron Bormans

Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, herkent die urgentie ook en voorziet dat het alleen zal verergeren: “Binnenkort zijn de mensen op. Het tempo van vooruitgang gaat niet bepaald worden door grondstoffen, het tempo gaat bepaald worden door de beschikbaarheid van mensen.”

Er moet een verandering optreden bij, onder andere, werkgevers. Vaak wordt er vaak blindgestaard op ‘het papiertje’. Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag, vertelde: “Er zijn veel mensen die wel willen, maar die erop stuiten dat ze niet het goede diploma hebben: dan word je er bij de eerste selectie al uitgegooid. Dat beroep wil ik doen op bedrijven; geef mensen een kans om te laten zien wat ze kunnen, aan motivatie ontbreekt het vaak niet, en help ze de tools te ontwikkelen die ze nodig hebben.”

Gedeputeerde Willy de Zoete ziet ook terug in haar contact met bedrijven dat er iets moet veranderen: “Ik zie zoveel ondernemers die niet kunnen groeien, soms zelf krimpen omdat ze geen geschikte medewerkers kunnen vinden. Tegelijkertijd kampen we met één van de hoogste percentages werkloosheid. We moeten zo snel als mogelijk op naar een oplossing.”

Keynote-spreker Hans Borstlap

Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, is deze middag de keynote-spreker. Eén van zijn speerpunten: het belang van het aanpassen van het huidige arbeidsrecht.

Hans Borstlap ging ook in op het belang van het blijven ontwikkelen van de kennis van werknemers: “Tachtig procent van de kennis van nu is binnen 10 jaar obsoleet. Daar heb je dan niks meer aan. We zouden moeten gaan richting een levenslange leerplicht! Met de redenatie van 100 jaar geleden, toen ervan uit werd gegaan dat kinderen met de kennis die ze op school opdeden tot 12 jaar de rest van hun leven vooruit konden, kan je niet anders dan dat concluderen.” Leven Lang Ontwikkelen, dus.

Human Capital initiatieven

De projecten van de Human Capital agenda proberen de verschillende problemen binnen het onderwerp het hoofd te bieden. Zoals het initiatief Kickstart your Career, waarbij net-afgestudeerde jongeren zonder baan gematcht worden met een bedrijf uit de regio. Een bedrijf dat partner is geworden van Kickstart your Career is Yespers. Directeur Stefan Baecke vertelde tijdens het event: “Ik draag graag bij aan de samenleving en het milieu op welke manier ik kan. Bij Yespers doen we dat op veel verschillende manieren, met een focus op duurzaamheid en een oog voor eerlijke beloning in onze productielijn.” Hij nam onlangs Mikhail aan, die via Kickstart your Career gematcht werd met Yespers.

Break-outsessies

De vier break-outsessies waren tijdens het event hét moment voor interactie tussen de projecten zelf en geïnteresseerden. Ook had Hans Borstlap het podium tijdens één van de sessies.

> Hans Borstlap: In wat voor land willen wij werken?

In deze sessie pakte Hans Borstlap de draad weer op van waar hij in het plenaire gedeelte was gestopt. Er vond veel interactie plaats met het publiek.

> WE IT

Programmamanager Remco Engels gaf een inkijk in welke projecten er op dit moment lopen. Eén daarvan werd daarbij uitgelicht: The Young Digitals. Oprichter Sjoerd Hauptmeijer vertelde samen met Young Digital Arun Bouter over hun project om jonge mensen op te leiden tot online/social media marketeer. Lees hier meer.

> Energy Switch

Tijdens de sessie van Energy Switch werd het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland ondertekend; kwartiermaker Eline Mertens lichtte het initiatief uitgebreid toe. Lees hier meer.

> Van Bank naar Bouw

In deze sessie vertelde projectleider Simone van Wilgen over het project Van Bank Naar Bouw en Techniek, waarbij werknemers vanuit de financiële sector worden begeleid naar een baan in de bouw of techniek. Lees hier meer.

 

Mikhail Franco & Stefan Baecke van Yespers (links) en de Van Bank naar Bouw breakout-sessie

Programmamanager Remco Engels WE IT (links). Jeffrey van Meerkerk tekent namens Economic Board Zuid-Holland het Energy Switch deelakkoord

Meer weten?

Wilt u meer weten over Human Capital? Bekijk deze pagina.

 

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Ondertekenaars van het Energy Switch deelakkoord

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap richting die ambitie.

 

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord, dat in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Eén van de pijlers van het Human Capital Akkoord is energietransitie. Het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland heeft als doel het scouten, mobiliseren en vervolgens koppelen en ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij neemt TU Delft het voortouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland vertelt: ‘Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk twee kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.’

Onderwijs

Willem van Valkenburg (TU Delft) is ook blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: ‘Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.’

Bedrijfsleven

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens duizend mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. ‘Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig.. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.’

Interesse?

Het deelakkoord is ondertekend door enkele tientallen partners. Wilt u graag meer weten over dit initiatief? Contacteer dan programmamanager Jacqueline van Krieken: J.vankrieken@tudelft.nl

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen. Het is belangrijk dat ondernemers hiervan bewust zijn, en dat ze zich bezinnen op hun toekomstige rol. Daarnaast zou het samenwerkende tuinbouwcluster meer energie moeten steken in het digitaliseren van groene kennis. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’, opgesteld door Greenport West-Holland en InnovationQuarter, en mede-gefinancierd door Provincie Zuid-Holland. De visie werd 8 september overhandigd door Jolanda Heistek (Greenport West-Holland) en Colinda de Beer (InnovationQuarter) aan Jaap Smit (voorzitter Economic Board Zuid-Holland, EBZ) en Maarten Tossings (voorzitter Taskforce Digitalisering EBZ).

De Nederlandse tuinbouwsector is niet vreemd met de inzet van digitale technologieën. Zo is al veel informatie gedigitaliseerd (bijvoorbeeld veilingbrieven), en zijn ook bedrijfsprocessen (zoals het regelen van het klimaat) al vele jaren volledig geautomatiseerd. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Wat is de richting van de ontwikkelingen, en hoe kan het tuinbouwcluster die ontwikkelingen sturen?

Om die vragen te beantwoorden stelden Greenport West-Holland en InnovationQuarter de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’ op. Dat gebeurde op basis van onder meer interviews met deskundigen en interactieve sessies met ondernemers (zowel telers als toeleveranciers). Dit voorjaar werd de visie gepresenteerd aan regionale bestuurders. Inmiddels is de publieksversie van het document gereed.

Drie niveaus van digitalisering

In de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’ worden drie niveaus van digitalisering onderscheiden: het omzetten van informatie van een fysiek formaat naar een digitaal formaat, het inzetten van digitale informatie om bedrijfsprocessen in te richten, en een fundamentele verandering van onder meer verdienmodellen, ketenprocessen en benodigde skills. Dat laatste niveau betekent dat businessmodellen, keten- en bedrijfsprocessen fundamenteel veranderen door de inzet van technologische innovaties, zoals bijvoorbeeld Uber de taxisector veranderde.

Op gebied van het tweede en derde niveau zijn nog ontwikkelingen te verwachten. Belangrijkste voorbeeld daarvan is de autonome teelt of de autonome kas. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat groene kennis wordt gedigitaliseerd. Ofwel: de kennis van teeltdeskundigen moet vervat worden in computermodellen. Hiermee zijn de eerste stappen gezet, maar voor een grote stap voorwaarts is meer energie nodig, constateren de opstellers van de visie. Met die gedigitaliseerde groene kennis zijn vervolgens nieuwe concepten mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering, waarbij telen op afstand, of teelt als een service mogelijk wordt gemaakt. Digitalisering is dan ook een belangrijke stap in de strategie Feeding and Greening the Mega-cities.