Zuid-Holland krijgt grootste nationale opgaven voor de kiezen

, , ,

Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen weg te vallen door de economische crisis ten gevolge van corona. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties, hoge werkloosheid, een grote woningbouwopgave en een té beperkte bereikbaarheid. Private en publieke sleutelspelers hebben een gezamenlijk actieplan gemaakt om de Zuid- Hollandse economie te vernieuwen en versterken. Investeren in het actieplan van Zuid-Holland levert Nederland in tien jaar € 24 miljard extra BBP, 200.000 woningen, 40% CO2-reductie en 120.000 nieuwe banen op.

Achterblijvende economische groei

De grootste nationale opgaven krijgt Zuid-Holland voor de kiezen. De regio vormt een vijfde van de nationale economie en stoot een derde van de CO2 uit. Bovendien woont 20% van de Nederlandse bevolking in Zuid-Holland en daar komen in tien jaar nog eens 400.000 extra inwoners bij. En dat terwijl de regio al geen sterke uitgangspositie had: de afgelopen tien jaar groeiden Noord-Holland en Brabant 10-15% meer dan Zuid-Holland. Europese concurrerende regio’s als Antwerpen, München en Stockholm groeiden zelfs drie keer harder.

Zuid-Holland heeft nu een gezamenlijke actie- en Investeringsagenda opgesteld om de belangrijke nationale uitdagingen aan te pakken: de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda werd op 15 januari door de Economic Board Zuid-Holland vastgesteld. Ruim 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland investeren samen fors en samenhangend in:

 • Energie-infrastructuur
 • Maakindustrie
 • Kennis & innovatie
 • Human Capital
 • Bereikbaarheid

Met deze Groeiagenda gaat Zuid-Holland:

 

 • 40% van de CO2-reductie in Nederland realiseren
 • 25% van de Nederlandse woningbouwopgave realiseren door 200.000 woningen te bouwen
 • 000 éxtra banen creëren
 • € 24 miljard éxtra BBP voor Nederland realiseren in tien jaar

 

De OESO, NEO Observatory en Erasmus Universiteit hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland structureel 12 % extra economische groei oplevert na 10 jaar. Dat betekent over 10 jaar € 24 miljard extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Om dat voor Nederland te kunnen realiseren heeft Zuid-Holland hulp van het Rijk nodig om snel een begin te kunnen maken met de samenhangende investeringen in de Groeiagenda.

Groeiagenda ondersteund door brede coalitie

Bedrijfsleven:

 • Havenbedrijf Rotterdam
 • DSM
 • Shell
 • Janssen Pharmaceuticals
 • Batenburg
 • Airbus Defence & Space NL
 • GKN-Fokker
 • ManPowerGroup
 • KPN
 • Stedin
 • LG Sonic
 • HTM
 • Technolution
 • VNO-NCW

Kennisinstellingen:

 • TU Delft
 • Hogeschool Rotterdam
 • TNO
 • LUMC
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit Leiden

Overheden:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Delft
 • InnovationQuarter
 • Provincie Zuid-Holland
 • Economic Board Zuid-Holland