Zuid-Holland krijgt grootste nationale opgaven voor de kiezen

Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen weg te vallen door de economische crisis ten gevolge van corona. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties, hoge werkloosheid, een grote woningbouwopgave en een té beperkte bereikbaarheid. Private en publieke sleutelspelers hebben een gezamenlijk actieplan gemaakt om de Zuid- Hollandse economie te vernieuwen en versterken. Investeren in het actieplan van Zuid-Holland levert Nederland in tien jaar € 24 miljard extra BBP, 200.000 woningen, 40% CO2-reductie en 120.000 nieuwe banen op.

Achterblijvende economische groei

De grootste nationale opgaven krijgt Zuid-Holland voor de kiezen. De regio vormt een vijfde van de nationale economie en stoot een derde van de CO2 uit. Bovendien woont 20% van de Nederlandse bevolking in Zuid-Holland en daar komen in tien jaar nog eens 400.000 extra inwoners bij. En dat terwijl de regio al geen sterke uitgangspositie had: de afgelopen tien jaar groeiden Noord-Holland en Brabant 10-15% meer dan Zuid-Holland. Europese concurrerende regio’s als Antwerpen, München en Stockholm groeiden zelfs drie keer harder.

Zuid-Holland heeft nu een gezamenlijke actie- en Investeringsagenda opgesteld om de belangrijke nationale uitdagingen aan te pakken: de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda werd op 15 januari door de Economic Board Zuid-Holland vastgesteld. Ruim 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland investeren samen fors en samenhangend in:

 • Energie-infrastructuur
 • Maakindustrie
 • Kennis & innovatie
 • Human Capital
 • Bereikbaarheid

Met deze Groeiagenda gaat Zuid-Holland:

 

 • 40% van de CO2-reductie in Nederland realiseren
 • 25% van de Nederlandse woningbouwopgave realiseren door 200.000 woningen te bouwen
 • 000 éxtra banen creëren
 • € 24 miljard éxtra BBP voor Nederland realiseren in tien jaar

 

De OESO, NEO Observatory en Erasmus Universiteit hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland structureel 12 % extra economische groei oplevert na 10 jaar. Dat betekent over 10 jaar € 24 miljard extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Om dat voor Nederland te kunnen realiseren heeft Zuid-Holland hulp van het Rijk nodig om snel een begin te kunnen maken met de samenhangende investeringen in de Groeiagenda.

Groeiagenda ondersteund door brede coalitie

Bedrijfsleven:

 • Havenbedrijf Rotterdam
 • DSM
 • Shell
 • Janssen Pharmaceuticals
 • Batenburg
 • Airbus Defence & Space NL
 • GKN-Fokker
 • ManPowerGroup
 • KPN
 • Stedin
 • LG Sonic
 • HTM
 • Technolution
 • VNO-NCW

Kennisinstellingen:

 • TU Delft
 • Hogeschool Rotterdam
 • TNO
 • LUMC
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit Leiden

Overheden:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Delft
 • InnovationQuarter
 • Provincie Zuid-Holland
 • Economic Board Zuid-Holland