Jaarverslag 2020: Samen vernieuwen voor een bloeiend Zuid-Holland

, ,

2020 stond wat betreft de Economic Board Zuid-Holland uit twee belangrijke zaken. Het eerste is vanzelfsprekend de pandemie die de hele wereld en dus ook ons stevig in de greep heeft
gehouden en dat nog steeds doet. In dat kader heeft de EBZ in samenwerking met o.a. InnovationQuarter en andere partijen de Coronamonitor ontwikkeld. Zo hielden we goed zicht op de gevolgen voor bedrijven en konden we de Zuid-Hollandse economie in het algemeen analyseren en bezien hoe wij de gevolgen van deze coronacrisis het beste te lijf kunnen gaan. Juist in deze moeilijke periode is het van groot belang om bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk aan boord te hebben en elkaar stevig vast te houden.

Een tweede, en hoopgevende ontwikkeling is de opstelling van een stevige Groeiagenda die de Zuid-Hollandse economie in de komende jaren een flinke boost kan geven en het verdienvermogen aanzienlijk zal versterken. Ik ben er trots op dat wij in deze belangrijke en complexe provincie als vertegenwoordigers van de ‘triple helix’ gezamenlijk hebben gewerkt aan een inspirerend verhaal waarmee we in de komende tijd politiek en bestuur zullen overtuigen van nut en noodzaak om fors te investeren in Zuid-Holland, een belangrijk onderdeel van de economische motor van ons land. Daarmee bundelen we de vele krachten in deze dynamische provincie en slaan wij de handen ineen. Ik heb daar grote verwachtingen van!

Jaap Smit | Voorzitter EBZ