Commissaris van de Koning Jaap Smit voorzitter a.i. Economic Board Zuid-Holland

, ,

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, wordt tijdelijk voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). In deze rol volgt hij Jan Kees de Jager op, die eerder dit jaar als voorzitter vertrok om in het buitenland te gaan ondernemen. Om de stem van het bedrijfsleven goed te laten klinken heeft de EBZ in de regel een voorzitter uit het bedrijfsleven. “In de huidige gezondheids- en economische crisis is het alle hens aan dek bij Zuid-Hollandse bedrijven en daardoor geen gepast moment om het voorzitterschap op te pakken,” geeft secretaris Linco Nieuwenhuyzen aan. De EBZ is het platform waar ondernemers en bestuurders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op bestuurlijk niveau overleggen. “Het is positief voor de regionale samenwerking dat Jaap Smit, als ervaren bestuurder met veel gezag binnen en buiten de regio, deze rol nu op zich neemt,” zegt Nieuwenhuyzen. Na de gezondheidscrisis en economische naweeën, zoekt het dagelijks bestuur verder naar een nieuwe voorzitter uit het bedrijfsleven.

Martin van Gogh vicevoorzitter, Bart van Zijll Langhout treedt toe tot bestuur

Om het primaat van het bedrijfsleven te borgen benoemt de EBZ Martin van Gogh, divisiedirecteur bij Batenburg Industriele Automatisering als vicevoorzitter. Van Gogh was al lid van het dagelijks bestuur van de EBZ. Boardlid Bart van Zijll Langhout, Lead Campus Janssen Nederland, treedt toe tot het dagelijks bestuur. Deze wijzigingen zorgen er voor dat de EBZ op volle sterkte blijft en de regio kan helpen om goed door de crisis te komen. “Juist in tijden als deze is belangrijk om op bestuurlijk niveau nauw te blijven samenwerken en de Zuid-Hollandse economie te vernieuwen en versterken,” zegt Jaap Smit. “Zuid-Holland is goed voor een bijna kwart van de nationale economie, maar is door haar economische structuur en karakter kwetsbaar voor economische crises. Dit is het moment om de regio door de storm te helpen en op koers te houden. De EBZ heeft daarbij een sleutelrol.”