Nationaal Groeifonds belangrijke impuls voor vernieuwen en versterken economie

Groeiagenda Zuid-Holland

Het vandaag gepresenteerde Nationaal Groeifonds is een belangrijke impuls om verdienvermogen en werkgelegenheid op de lange termijn veilig te stellen, zeggen Zuid-Hollandse topbestuurders. De plannen van het kabinet om lange termijn investeringen te doen in de Nederlandse economie sluiten aan op de regionale inspanningen in Zuid-Holland. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeren samen fors in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. Dit concrete pakket met investeringen en acties uit Zuid-Holland biedt het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities.

Sleutelspelers uit Zuid-Holland hebben de afgelopen maanden intensief gelobbyd voor de komst van dit fonds en zijn verheugd met deze plannen. “Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen,” licht Jaap Smit, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland en commissaris van de Koning toe. “Samen kunnen we in 10 jaar tijd, 10% extra economische groei voor Nederland realiseren. Daarvoor heeft de regio Zuid-Holland een concrete Groeiagenda, die we samen met het Rijk willen realiseren”.

Zuid-Holland heeft alles in huis om een grotere bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en samenleving. Dit komt door de combinatie van toonaangevende kennisinstellingen, grote bedrijven en innovators. “Door onze innovatieve bedrijven en sterke bedrijven beter te verbinden, kunnen we nieuwe verdienmodellen en banen voor Nederland creëren,” geeft Jaap Smit aan. “Maar dat vraagt om samenhangende investeringen in kennis- en innovatie, scholing, metropolitaan OV, energie-infrastructuur en de maakindustrie.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam:  “De komende jaren moeten we als samenleving onze energievoorziening en industrie verduurzamen. Dat is nodig voor het klimaat én voor de economie en werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de overheid niet alleen zegt dat systeemveranderingen nodig zijn, maar ook geld vrijmaakt om te zorgen dat Nederland over 20-30 jaar nog steeds een welvarend land is. Het investeringsfonds staat met dit kabinetsbesluit in de steigers. Nu is het zaak te investeren in de projecten met de meeste impact.”

Tim van der Hagen, Rector magnificus en voorzitter College van Bestuur TU Delft: “Met deze aangekondigde investeringen in innovatie kan de Nederlandse economie een kick-start krijgen. Op de campus van de TU Delft werken we bijvoorbeeld samen met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen aan het versterken van onze ecosystemen rond Quantum technologie, AI, Health en Energie, waarmee ook het enorme potentieel dat op deze gebieden in Zuid-Holland ligt, uitgebouwd wordt naar een duurzame toekomst”.

Bart van Zijll Langhout, Hoofd Janssen Campus Nederland: “Binnen een  innovatief ecosysteem, zoals het Leiden BioScience Park, ontstaan nieuwe oplossingen door het samenbrengen van kennis, kunde en ondernemerschap in de medische biotechnologie. De komende jaren moeten we publiek-private ecosystemen rond campussen verder uitbouwen, zodat academische kennis en bedrijvigheid elkaar nog meer versterken.

Marja van Bijsterveldt, Burgemeester gemeente Delft: “Het is belangrijk dat het Nationaal Groeifonds voldoende aandacht heeft voor verbindingen. Enerzijds de fysieke verbinding tussen plaatsen waar innovatie tot stand komt met woon- en werkplaatsen, door een schaalsprong van het OV mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van de Oude Lijn die Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht verbindt. Anderzijds door mensen in de bijstand te verbinden met nieuwe banen. Door een scholingsfonds op te richten.”