Volle kracht vooruit met het Regionaal Investeringsprogramma

,

De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de regio Drechtste­den en de regio Holland-Rijnland hebben flink aan de weg getimmerd sinds zij precies 1 jaar geleden het Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad aan minister-president Rutte aanboden. Een aantal projecten is ondertussen gerealiseerd.

De samenwerkende partijen zullen de komende periode doorpakken en verwachten dat de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet het gezamenlijk realiseren van het investeringsprogramma zullen ondersteunen. De regionale schaal is immers hét niveau om maatschappelijke opgaven te realiseren!

 Mooie resultaten na 1 jaar

Vandaag hebben de betrokken bestuurders de balans opgemaakt en stropen ze alvast de mouwen op voor de tweede helft van dit jaar: “We moeten met elkaar zorgen dat de zuidelijke Randstad sterk en aantrekkelijk blijft. Dat kan alleen als we inzetten op vernieuwing en duurzaamheid, want het roer moet om in deze regio. En daarom investeren we in de vernieuwing van de economie, energievoorzieningen, verbindingen en de steden en regio’s. We weten elkaar goed te vinden in de samenwerking en nu gaat het er om dat we ook geld vrijmaken voor de projecten. Aan onze kant dragen we fors bij om die te realiseren. We hopen dat het Rijk ook investeert”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

 Europese investeringen

In totaal omvat het programma voor de komende 10 jaar omvangrijke investeringen. Gemeenten en provincie kunnen daarvan een groot deel via de eigen begrotingen bekostigen. Bedrijven zullen ook bijdragen leveren. Tevens zal gebruik worden gemaakt van Europese fondsen. De EU heeft via Eurocommissaris Šefčovič (vice-president Europese Commissie) al laten weten zeer gecharmeerd te zijn van het door de regio opgestelde programma en deze ook te willen ondersteunen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag: “Het Regionaal Investeringsprogramma laat zien dat partijen in de regio samenwerken aan versterking van het economisch vestigingsklimaat én van de bereikbaarheid. Het is een flexibel programma met projecten van regionaal belang met bijvoorbeeld vanuit Den Haag de Schaalsprong OV die dringend nodig is. Wij maken in Den Haag financieel werk van belangrijke investeringen.”

 Nieuwe Economie

Voor bedrijven ligt er een grote uitdaging om de kansen die de nieuwe economie biedt, te benutten. Dit past goed in de gedachte achter de Roadmap Next Economy. Zeker met Smart Manufacturing kun je grote stappen maken in de optimalisatie van een productieproces. Zo zijn er inmiddels bedrijven die zich specialiseren in het 3D-printen van scheepsonderdelen of het werken met innovatieve lasrobots. Om deze ontwikkelingen verder te stimuleren, moeten we extra inzet plegen.

 Energietransitie

Binnen onze regio is het opwekken van duurzame energie kansrijk. Het gaat niet alleen om zonne- en windenergie, maar ook om geothermie (aardwarmte). Er is een samenwerkingsverband ingericht, getiteld Warmtealliantie, bestaande uit de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco. We willen in 2018 een Warmtetransportbedrijf oprichten.

 Next Generation Woonwijken

De zuidelijke Randstad moet een aantrekkelijke plek blijven voor mensen om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Daarom worden Next Generation Woonwijken ingericht. Sleutelwoorden zijn daarbij: duurzaam (aardgasloos) en levensloopbestendig wonen (inbouwen van domotica) en versterking van de wijkeconomie, lokale werkgelegenheid en onderwijs. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “De komende drie jaar willen we in deze regio 100.000 woningen aanpakken.​ Dat is goed voor het klimaat, maar ook een enorme impuls voor de werkgelegenheid in onze regio. En dat is natuurlijk waar dit investeringsprogramma om draait: zorgen dat mensen in onze regio prettig kunnen wonen en een goede baan hebben!”

Snelle verbindingen openbaar vervoer

Tot 2040 komen er in de zuidelijke Randstad 350.000 nieuwe woningen bij. Dat betekent ook fors meer vervoersbewegingen in de regio. Om die op te vangen moeten de bestaande verbindingen worden uitgebreid, waarbij vooral extra steun van de Rijksoverheid nodig is voor een schaalsprong in het OV. Met een forse uitbreiding van de lightrail verbindingen kan de capaciteit uitgebreid worden, zodat reizigers vaker en sneller tussen de verschillende hotspots in de regio kunnen reizen. Deze schaalsprong van het openbaar vervoer is een absolute must, omdat de zuidelijke Randstad een van de meest dichtbevolkte gebieden van Europa is.