Nieuwe collega! – Welkom aan boord Cees-Jan

, ,

Graag laten we jullie kennismaken met onze nieuwe collega, Cees-Jan van Overveld, die binnen ons Human Capital Programmateam zal fungeren als  senior beleidsmedewerker. Hij zal zich inzetten om de samenwerking met collega’s versterken om – met focus op human capital – de economie in Zuid-Holland te bevorderen. Hierbij zal hij acteren in het publiekprivate netwerk rond de Economic Board én Provincie Zuid-Holland. We zijn blij met je komst, Cees-Jan! Benieuwd naar onze nieuwe collega? Met onderstaande vragen maak je alvast kort kennis met Cees-Jan.

Wat breng jij mee in het Programmateam Human Capital?

Als senior beleids- en bestuursadviseur heb ik inmiddels de nodige relevante kennis en ervaring opgedaan. Ruim dertig jaar geleden ben ik gestart als adviseur bedrijfsontwikkeling bij het Landbouwschap. Het zogenaamde ovo-drieluik (onderzoek, voorlichting en onderwijs) was de sleutel voor de ontwikkeling van de sector en werkenden in de sector. Het vervolg van mijn loopbaan omvatte verschillende functies bij de rijksoverheid (LNV, VWS en OCW) en advieswerk (vaak in het beroepsonderwijs). Met enige regelmaat kwam ik ook bij gemeenten en provincies over de vloer. Nu ga ik bijdragen aan het drieluik (de ‘triple helix’) van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid voor o.a. het ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’. Na ruim dertig jaar is dit nog steeds actueel en sleutel voor een brede welvaart.

Waar komt je keuze voor deze nieuwe carrièrestap vandaan; Wat verwacht je tegen te komen en te gaan doen bij de Economic Board en Provincie Zuid-Holland?

Het klinkt als een cliché, maar het was voor mij weer eens tijd om ander werk te gaan doen. En dat lukt vaak het beste wanneer het nieuwe werk deels in het verlengde ligt van opgedane kennis en/of ervaring. En voor mijn werk voor het programmateam van de HCA Zuid-Holland is dat het geval. Het is ook een mooie mix van beleid én uitvoering. Binnen de HCA ga ik me met name inzetten voor het zogenaamde Bouwen-spoor: bijdragen aan de samenwerking van organisaties binnen en buiten de kring van de Economic Board en de provincie Zuid-Holland gericht op een weerbare en wendbare arbeidsmarkt met werkzekerheid voor werkenden. Want voldoende geschikte mensen zijn noodzakelijk voor de regionale economische ontwikkeling en de daarbij behorende transities.

Welk vraagstuk rond human capital is wat jou betreft momenteel het meest urgent; Wat wil je als eerste aanpakken?

Wat mij opvalt is dat Zuid-Holland enerzijds een economisch krachtige provincie is en anderzijds regio’s kent met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland. Het zo mooi zijn als iedereen in Zuid-Holland in staat is mee te (blijven) doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie. Dat levert voordeel op voor henzelf en voor Zuid-Hollandse bedrijven en instellingen. Binnen de HCA sluit dat aan op de doelstelling inclusie. Eenieder zou de kans moeten hebben zich te ontwikkelen. Voor vele mensen en bedrijven is dit vanzelfsprekend en al goed geregeld, anderen kunnen nog een zetje in de rug gebruiken.

Welkom bij het team, Cees-Jan. We kijken uit naar de samenwerking!

 

Even sparren?

Dat kan! Neem contact op met Cees-Jan via cjwa.van.overveld@pzh.nl.