Afschaffing STAP-budget zonder alternatief is de klok terugzetten

Reactie Human Capital taskforce Z-H op afschaffing STAP-budget

Uit evaluaties van zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als UWV, blijkt dat de STAP-regeling doelgroepen bereikt die voorheen moeilijk te bereiken waren. De bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen is groot. Daarom dringt de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland bij het kabinet erop aan de STAP-regeling niet zomaar af te schaffen.

De taskforce, samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheid in Zuid-Holland, blijft zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een regeling zoals Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) en benadrukt dat dit weloverwogen en goed doordacht moet gebeuren. Vanuit de taskforce wordt bevestigd dat er kritiekpunten zijn met betrekking tot de regeling en dat de signalering en verbetering hiervan essentieel is. Maar STAP vervult wel degelijk een belangrijke functie en met aanscherping kan het aantoonbare resultaat alleen nog maar verder worden vergroot, noemt de taskforce. De banen in de sterke sectoren van Zuid-Holland gaan in de komende drie jaar enorm veranderen. Daarom is leergierigheid en zijn om- en bijscholing van werkend Nederland essentieel. Doelgroepen die voorheen moeilijk bereikt werden, zoals praktisch opgeleiden, oudere werknemers en zelfstandigen zonder personeel, werden met de STAP-regeling wel bereikt. Dat de regeling een beperkt effect zou hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, herkent de Taskforce daarom niet.

Daarbij zou het abrupt afschaffen van de regeling ook een grote tegenslag betekenen voor erkende aanbieders, zowel publiek als privaat, gezien de geïnvesteerde middelen in de operationele infrastructuur.

“In deze tijd van grote uitdagingen op de arbeidsmarkt is het bezuinigen op het bewust stimuleren van een cultuur waarin een Leven Lang Ontwikkelen de norm wordt een merkwaardige keuze en dit getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie”, aldus Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital EBZ.

De taskforce dringt er op aan om hetzij de STAP-regeling in stand te laten of, bij voorkeur, deze te vervangen door de door de Commissie Borstlap en de door SER geadviseerde Individuele Leerrekening.

Human Capital taskforcepagina