EBZ presenteert jaarverslag 2021

, ,

In 2021 verwelkomde de EBZ vier nieuwe leden: Koen Bogers (CEO Stedin), Leo Peeters Weem (regiodirecteur Midden Rabobank), Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Roos Vermeij (wethouder economie gemeente Rotterdam). We brachten het afgelopen jaar ook de agenda’s van de taskforces in lijn met die van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ondanks de beperkingen van Covid-19 is de board elkaar digitaal blijven ontmoeten. En we brachten ook dit jaar weer de Economische Monitor uit.

Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet in de professionalisering van de bestuurlijke lobby. Nu de urgentie voor de regio duidelijk is, er één scherpe lobbyboodschap ligt en ons regionale verhaal momentum heeft, hebben bestuurlijke kopstukken meer dan 100 lobbygesprekken gevoerd met politieke, ambtelijke en maatschappelijke stakeholders. Daarnaast hebben we de banden aangehaald met de ‘regionale’ Tweede-Kamerleden en daar een tweetal evenementen voor georganiseerd.

In 2021 is er hard gewerkt om de ambities van het in 2019 getekende Human Capital akkoord te halen. Sinds 2019 is er al € 1,9 mrd. aan toegevoegde waarde gerealiseerd. Inmiddels zijn er meer dan honderd partners betrokken bij de uitvoering van het Human Capital Akkoord en zijn er elf kwartiermakers aan het werk gezet. Dat resulteerde in verschillende projecten, waaronder SMITZH Leven Lang Ontwikkelen (1000 medewerkers in de hightech-maakindustrie bijscholen), Van Bank naar Bouw en Techniek, het Internationaal Talent Programma (aantrekken en behouden van 500 internationale werknemers) en Crest (480 werknemers in de maritieme/offshore-sector bijscholen).

In 2021 werd ook de ActieAgenda Technologische Industrie gepresenteerd. De agenda bestaat uit vier actielijnen. De verschillende actielijnen worden getrokken door individuele taskforceleden. Vanuit de lijn ‘nieuwe waardeketens’ is bijvoorbeeld de regionale inbreng voor een aantal Groeifondsvoorstellen opgesteld. Op de lijn ‘talent’ is de inzet om te komen tot een effectieve bundeling in de versnippering aan techniekpromotie-initiatieven in de regio. Uiteindelijk moeten de verschillende acties resulteren in een verdubbeling van de totale omzet van € 25 mrd. naar € 50 mrd. in 2030.

In 2021 is ook de regionale digitaliseringagenda ontwikkeld. Deze richt zich op vier sporen: deze vormen de randvoorwaarden die iedere sector en iedere ketenspeler nodig heeft om succesvol mee te kunnen in de digitale transitie. Het gaat om: mensgerichte transitie (digitalisering als middel), connectiviteit (digitale infrastructuur), innovatie (lokale valorisatie van hier ontwikkelde kennis en kunde) en cyberveiligheid (universeel vangnet voor ondernemers).