Economic Board Zuid-Holland presenteert Jaarverslag 2019

, ,

De potentie en kracht van Zuid-Holland worden niet volledig benut. Sterker, de afgelopen tien jaar was er sprake van achterblijvende economische groei. Tekorten aan talent, gebrek aan financiering, schaarse ruimte, onder druk staande bereikbaarheid en gebrekkige samenwerking zijn hiervan oorzaken. Het aanpakken van deze punten is cruciaal voor ons toekomstig verdienvermogen. In 2019 heeft de regio samen belangrijke stappen gezet om de economische groeibrekers weg te nemen. Drie concrete acties lichten we hier uit. Het door 66 partijen ondertekende Human Capital Akkoord om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt concurrerend te maken. De gezamenlijke visie op innovatiebeleid die we aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat overhandigden. Tot slot de tweede editie van Hét Diner waar de Zuid-Hollandse topondernemers en bestuurders elkaar ontmoetten en spraken over de grote transities.

Human Capital Akkoord

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, worden deelakkoorden gesloten. Voor de Greenport en de IT-sector (WE IT) is het opstellen hiervan inmiddels gestart. Op het gebied van de maakindustrie wordt er samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Visie Zuid-Holland op innovatie

Op Innovatie hebben we samen met de partners in de regio ‘Van investeren in Zuid Holland plukt Nederland de vruchten’ gepubliceerd, het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie. Deze publicatie is overhandigd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Dezelfde publicatie is bij het Zuid-Hollandse Industriediner in Brussel gepresenteerd aan de Europese stakeholders: Europarlementariërs, de Nederlandse permanente vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s. Naar aanleiding van ‘Investeren in Zuid-Holland’ nodigde BNR Jan Kees de Jager en boardlid Paul de Krom uit voor een gesprek over het verdienvermogen van Nederland.

Tweede editie Hét Diner

De EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid Holland elkaar ontmoeten. Dit jaar organiseerden we samen met de Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam en InnovationQuarter de tweede editie van Hét Diner . Op het podium in het Zuiderstrandtheater in Den Haag troffen de 200 belangrijkste ondernemers en bestuurders uit de regio elkaar.

Jaarverslag