Minister Koolmees bezoekt Zuid-Holland rond leven lang ontwikkelen in het mkb

, , ,

Op dinsdag 3 maart bezocht minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. Op uitnodiging van de Economic Board Zuid-Holland kwam de minister langs om met ondernemers uit de regio te spreken over een leven lang ontwikkelen in het mkb. Hierbij hebben Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete de minister bijgepraat over ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen.”

Centraal bij het werkbezoek stond de begin maart gelanceerde SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling stelt € 50 miljoen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, waarvan € 48 miljoen euro is bestemd voor het mkb. De regeling financiert initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Dit initiatief is zeer welkom benadrukt gedeputeerde Willy de Zoete: “Leven lang ontwikkelen is een belangrijk thema voor Zuid-Holland. Het is zaak dat obstakels hierbij door alle betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen.”

“Kennis en vaardigheden bijspijkeren is voor elke organisatie belangrijk,” zegt minister Koolmees. “Zeker voor een bedrijf als Weighpack. Ik heb gezien hoe Weighpack dat in de praktijk aanpakt. Het kabinet wil dat alle bedrijven in Nederland aan de slag gaan met leven lang ontwikkelen. We zien dat kleinere bedrijven daar soms moeite mee hebben. Daarom helpen we hen een handje met de SLIM-regeling. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Leven lang ontwikkelen is één van de kernpijlers van het in juni 2019 afgesloten Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord, waarmee de regio de problemen op de arbeidsmarkt wil oplossen en mensen goed inzetbaar wil houden op de arbeidsmarkt. Hierin committeren 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich aan concrete, harde doelstellingen omtrent het scholen van medewerkers, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Op deze manier stellen partijen in de regio 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers in staat een vorm van scholing te volgen. Daarbij worden 1.000 werkgevers ondersteund en 55.000 werknemers geholpen de overstap te maken naar een ander werk.

Naast alle regionale inspanningen is het belangrijk dat de rijksoverheid knelpunten op de arbeidsmarkt blijft wegnemen. “De Economic Board Zuid-Holland werkt hierbij samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,” zegt Marja van Bijsterveldt. “De kennis, ervaring en het netwerk van het Human Capital Akkoord stellen we daarom graag beschikbaar voor pilots in de regio.”

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.