Ondertekening deelakkoord Crest

Op donderdag 6 april is het Human Capital deelakkoord voor Crest officieel ondertekend in de haven van Schiedam. Ondertekenaars Stichting Crest, Huisman, GustoMSC, Jumbo, Mammoet en gemeente Schiedam gaan hiermee de samenwerking aan om persoonlijk leiderschap van werknemers in de energie- en maritieme sector te laten groeien.

Het doel van Crest is om 380 werkenden een ontwikkelperspectief te bieden en 6 werkgevers te ondersteunen om hun arbeidskrachten beter in te zetten. Persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd onder medewerkers binnen de sector, door deelnemers zelf aan het roer te zetten van hun opleidingsprogramma. Dit is nodig omdat de energie- en maritieme sector aan verandering onderhevig is. De markt van offshore wind vraagt andere manieren van (samen)werken. Internationale concurrentie neemt toe en daarom worden medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de programma’s van Crest gaan deelnemers binnen de sector aan de slag met de bewustwording van persoonlijk leiderschap, hun relaties met anderen en de impact die ze hiermee kunnen maken. Dit biedt een meerwaarde in de sector en op de arbeidsmarkt.

“We vergroten het zelfbewustzijn, stimuleren samenwerking en creëren gemeenschappen”

Dit deelakkoord is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van €236.000 van de provincie Zuid-Holland (lees het eerdere nieuwsbericht hier).

Seriena Bal, programmamanager Crest: “We merken dat deelnemers vooral enthousiast zijn over het leren en ontwikkelen binnen peer-netwerken en waarderen dat de programma’s door henzelf vormgegeven kunnen worden. De komende periode benaderen we actief energie en maritieme organisaties om de programma’s voor een nog groter publiek toegankelijk te maken.”

Bij de officiële ondertekening waren een aantal sprekers: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland), Nils van Nood (Managing Director GustoMSC) en Dimitrie Morrison (Hoofd Economische zaken bij provincie Zuid-Holland).

Jeffrey van Meerkerk, Directeur Manpower Group en voorzitter taskforce Human Capital:“Crest is inhoudelijk een sterk programma en belangrijk voor het behoud van medewerkers. Zeker de nieuwe generatie stelt hoge eisen aan de persoonlijke ontwikkeling binnen een functie en binnen een organisatie, hierin kan Crest voorzien.”

Nils van Nood, Managing Director GustoMSC: “Naar mijn overtuiging zullen op termijn de netwerken en de manier van werken die uit Crest ontstaan gaan leiden tot onverwachte oplossingen en vormen van samenwerking die weer nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen in de toekomst aan te kunnen.”

Lees meer via de website van Crest: https://www.crestcollective.nl/