Het Rijk investeert €29,4 miljoen euro in Zuid-Holland voor aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Zuid-Holland is een regio vol kansen en innovatie. Publiek-private samenwerkingen spelen een cruciale rol in het versterken van de regionale economie, onder andere door te investeren in technische en ICT-gerelateerde opleidingen. Recentelijk hebben vier Zuid-Hollandse publiek-private samenwerkingen een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Met een totale subsidie van €29,4 miljoen geven deze samenwerkingsverbanden een belangrijke impuls  aan het opleiden van meer mensen voor de snelgroeiende sectoren van techniek en ICT.

Versterken van samenwerkingen

De vier Zuid-Hollandse samenwerkingen die de financiële bijdrage hebben ontvangen, zijn: IT-Verband Zuid-Holland, de Greenport Horti Campus, Smart Campus Leerpark (SCALE) en Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences (PEOPLE). Deze samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en kenniscentra hebben als doel de regionale arbeidsmarkt te voorzien van goed opgeleide professionals, in het bijzonder in de sectoren techniek en ICT.

Willy de Zoete, gedeputeerde Human Capital provincie Zuid-Holland: “Vanuit de Human Capital Agenda in Zuid-Holland en de doelstellingen die we hierin hebben opgesteld, is deze financiële bijdrage enorm waardevol. Hiermee kunnen we in Zuid-Holland weer nieuwe stappen zetten en ons verder inzetten voor personeel in- en naar de IT en technieksectoren.”

De financiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden komt voort uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het nationale Actieplan Groene en Digitale banen. Met de bijdrage uit het Groeifonds wil de overheid het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken en Nederland blijven positioneren als leider in de energie- en digitale transitie. Deze Rijksbijdrage maakt deel uit van de totale investering van €20 miljard van het Nationaal Groeifonds. Het kabinet zet hiermee in op duurzame economische groei op de lange termijn.

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

De subsidie biedt de mogelijkheid om de vier publiek-private samenwerkingen in Zuid-Holland verder uit te breiden en een meer structureel karakter te geven. Door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties, neemt de leereffectiviteit toe. Een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt realiseren, waarbij een leven lang leren gestimuleerd wordt. Het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen is ook het centrale doel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. De provincie heeft daarom drie van de vier aanvragen financieel ondersteund in de voorbereiding en alle vier de aanvragen voorzien van een aanbevelingsbrief.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie provincie Zuid-Holland: “Een van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland is zorgen voor een toekomstbestendige beroepsbevolking door het bijscholen en omscholen van werknemers. Deze extra financiële steun vanuit het Rijk helpt ons dit doel te bereiken en daarmee de Zuid-Hollandse economie en uiteindelijk ook de landelijke economie te versterken.”