Rapport Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland: samenwerken is essentieel

Er zijn maar liefst 235 unieke initiatieven voor techniekpromotie en – instroom in Zuid-Holland. Dit is terug te lezen in het rapport ‘Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland’, opgesteld door Branchewijs. Voor dit rapport deden kwartiermakers Katelien Groenendijk en Koen Dingemans, in opdracht van de taskforce Technologische Industrie binnen de Economic Board Zuid-Holland, een provinciale verkenning naar aanleiding van de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de beperkte instroom in technische sectoren door jongeren en de disparate strategieën in de regio om daar iets aan te doen. We delen de belangrijkste inzichten en aanbevelingen.

De prognose is dat het aantal mbo-techniek studenten tot 2030 daalt met 18% en in het tweede kwartaal van 2022 waren er 86.250 openstaande vacatures in de techniek. (bron Rijksoverheid). Daarom vroeg de taskforce Technologische Industrie aan de ervaren kwartiermakers om onderzoek te doen en aanbevelingen uit te brengen.

Een innovatief aspect van deze kwartiermakersopdracht is dat deze kwalitatieve doelstellingen had, en dat waren:

  • Een inventarisatie en analyse van de huidige initiatieven voor techniekpromotie en -instroom;
  • Adviezen over hoe er effectief en efficiënt sturing gegeven kan worden aan- en invloed uitgeoefend kan worden in Zuid-Holland.

Deze verkenning startte in de zomer van 2022 en levert een breed beeld op van landelijke, provinciale en regionale initiatieven. Er zijn in Zuid Holland meer dan 235 unieke initiatieven voor techniek-promotie en -instroom: van grootschalig en ambitieus, tot kleinschalig en bescheiden.

De analyse van deze initiatieven, betrokken regio’s, betrokken sectoren en samenwerkingsverbanden geeft een beeld van een ambitieuze en bedrijvige regio. Nu is het van belang om slimmer en effectiever samen te gaan werken om talenten voor de techniek te inspireren, in te laten stromen en ook te behouden.

De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van het rapport zijn:

Voor techniekpromotie:

  • Het inrichten van regionale ‘coalitions of the willing’ van ondernemers en bedrijven, vanuit één centraal regionaal ‘kernbedrijf’;
  • Het borgen van een dekkend aanbod van promotie-initiatieven in de regio, voor iedere doelgroep, van 6 tot 66 jaar;
  • Het inrichten van provinciale sturing op deze aanpak en het onderling leren van elkaar vanuit de diverse regio’s in de provincie.

Voor techniekinstroom:

  • Gebruik maken van de landelijke en regionale bewegingen die er vanuit de overheid ingericht ;
  • De ‘vrije ruimte’ als provincie gebruiken voor het inrichten van de eigen arbeidsmarktstructuur en instroom-routes;
  • Eigenaarschap en regie bij private partijen beleggen, maar de uitvoering in een triple helix aanpak inrichten.

In de komende maanden volgt er een voorstel voor een vervolgproject, waarin de opbrengsten verduurzaamd worden. De beoogde vorm is een deelakkoord Human Capital Zuid-Holland, waarin nu ook kwantatieve doelstellingen en concrete acties en samenwerkingsverbanden ingericht worden. Houdt hiervoor de berichten vanuit de Economic Board Zuid-Holland in de gaten.

Het eindrapport kunt u hier bekijken en downloaden.