Vlucht naar duurzaamheid: innovaties in de luchtvaart – Interview met Dennis Laven

, , ,

The most trusted and sustainable partner in the sky. Dat is de missie van GKN Aerospace / Fokker, aldus CFO Dennis Laven. Een groep bedrijven dat vliegtuigonderdelen maakt voor de vliegtuigindustrie, zoals bekabeling, structuurdelen en landingsgestellen. Dat doen ze zowel voor de civiele markt als voor defensie. Dennis Laven – die leiding geeft aan het bedrijf met een focus op financiën – is onlangs toegetreden tot de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Volgens Dennis is de EBZ van grote toegevoegde waarde voor GKN Aerospace/ Fokker. Dit onder meer vanwege de versterking van het concurrentievermogen van Nederland als industrieland, alsmede vanwege het inspirerende netwerk van de EBZ. Maar wat heeft Feyenoord met het succes van Fokker te maken? Hierover later meer in dit diepte-interview.

Fokker wil ‘the most trusted and sustainable partner in the sky’ zijn. Wat houdt dat precies in? “Een leidende rol in de verduurzaming van de luchtvaart. Dat betekent dat we alleen nog maar investeren in nieuwe technologieën en nieuwe producten die een significante reductie met zich meebrengen wat betreft emissies. Dat doen we door in te zetten op elektrificatie-oplossingen, die behoorlijke eisen stellen aan de bekabeling, én door het produceren van lichtgewicht structuurdelen voor uiteindelijk alle type vliegtuigen. Maar ook door gebruik van alternatieve energiebronnen om te vliegen, zoals waterstof. We zijn daarnaast een belangrijke partner voor Luchtvaart in transitie en onderdeel van het Nationaal Groeifonds. Daarmee hebben we vorig jaar veel energie gestoken in het opstarten van projecten die bijdragen aan nul emissies in 2050.”

Hoe gaat het met die transitie naar een duurzame luchtvaart?

“Goed. Ik denk ook dat het niet alleen bij een ambitie blijft, want dankzij het Groeifonds kunnen we die onderliggende projecten ook echt realiseren. Je ziet ook dat de vraag vanuit de vliegtuigmarkt naar producten die de uitstoot of de emissie van vliegbewegingen reduceert, significant toeneemt. Dat geldt zowel voor de bekabeling als voor de vraag naar lichtgewicht structuurdelen, zodat een vliegtuig minder brandstof hoeft te verbruiken. Daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen door echt flinke stappen te maken. Als bedrijf zelf verduurzamen we ook door bijvoorbeeld het samenvoegen van activiteiten. Onze twee productielocaties in Noord-Brabant hebben we in 2023 verplaatst naar Papendrecht. Daarnaast hebben we duurzame oplossingen gekozen voor de productiefaciliteiten en productieprocessen.”

Niet alleen woorden, maar ook daden dus?

(Lachend), “Ik zag hem al aankomen: ik ben – zoals de vraagstelling al doet vermoeden – een groot Feyenoord-fan en dat past inderdaad bij de manier waarop ik het liefst werk. Het is dus wel een club die bij me past ja, net als Fokker. Denken in mogelijkheden en uitdagingen aanpakken door er hard voor te werken samen met je team. Dat heeft ook mede bijgedragen aan het succes dat we de afgelopen jaren hebben behaald. Ik hoop dat ik me ook in de toekomst zo kan blijven inzetten voor zowel Fokker als de EBZ. En wat ze bij Fokker maken spreekt voor mij ook echt tot de verbeelding. Het eindproduct ziet er vaak relatief simpel en eenvoudig uit, maar als je de complexe technologie ziet die daarachter zit en hoe ze dat hebben uitgedacht! In Papendrecht maken we de staart, vleugelonderdelen en de romp van commerciële vliegtuigen. Ik mag weleens een vliegtuigonderdeel vastpakken en dan verwonder ik me over de lichtheid van het materiaal, maar tegelijkertijd is het enorm sterk. Dan zie je dat er in Nederland heel veel kennis en kunde is. Het is vooral ook die combinatie. We hebben bij Fokker de ingenieurs, maar óók de mensen die het op de vloer allemaal voor elkaar krijgen. Dat maakt het toch wel bijzonder wat je als bedrijf neerzet. Ik ben er trots op om daar onderdeel van te zijn. En tegenwoordig gelukkig dus ook van de EBZ.”

Eén van de doelstellingen van de Human Capital Agenda Zuid-Holland is een productievere beroepsbevolking door bijscholing en begeleiding in toekomstbestendig werk. Daar leveren jullie een flinke bijdrage aan toch?

“Klopt. Voor ons is het heel erg belangrijk dat we de beschikbaarheid van voldoende arbeid in deze regio op de juiste manier blijven ontwikkelen. Dat is ook de reden waarom we die samenwerking zoeken in de EBZ, maar ook met het Da Vinci College. We zijn zowel een grote werkgever alsook praktijkopleider hier in de regio. We bieden op verschillende opleidingsniveaus banen aan, van operator tot aan teamleider of groepsleider. Afgelopen jaar stond in het teken van transformatie en groei. In Papendrecht hebben we nu een multi-technologiesite waar al meer dan 2.000 mensen werken. Met de groei die we hebben doorgemaakt in Papendrecht zijn we meer dan verdubbeld en hebben we een behoorlijk beroep gedaan op de beschikbare arbeidskrachten hier in de regio.”

Wat levert de samenwerking met de EBZ jullie op en welke inzichten heeft dat al opgeleverd?

“Een aantal dingen. Versterking van het concurrentievermogen van Nederland als industrieland is een belangrijk punt. Maar in de eerste plaats is de EBZ voor ons een inspirerend netwerk. Samen bouwen aan de uitdagingen die er liggen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is na COVID meer dan ooit een issue. Genoeg arbeidskrachten is heel belangrijk voor de kans die je hebt als industrie om je te kunnen ontwikkelen in lijn met jouw gemaakte plannen. Juist door die samenwerking te zoeken met de EBZ, maar ook met scholen en overheden zorg je ervoor dat je met elkaar vraag en aanbod dichter bij elkaar kunt brengen. Ten tweede kom je door het onderling delen van kennis veel verder dan alleen denkend vanuit je eigen sector. Die samenwerking kan tot inzichten leiden die we anders zelf pas veel later pas zouden hebben, of misschien helemaal niet. We doen ook continu nieuwe inzichten op over hoe de wereld aankijkt tegen duurzaamheid. Daarin voelen we ons gesterkt dat we met onze projecten de goede weg zijn ingeslagen om duurzaamheid echt op nummer één te zetten.”

 

“Successen behalen doe je wat mij betreft altijd samen” – Dennis Laven

 

Wat brengen jullie mee in de EBZ?

“We zijn natuurlijk een multinational met veel kennis en ervaring. Daarnaast zijn we ook een grote Nederlandse speler in de Aerospace Delta, samen met TU Delft, de kennisinstituten daar en in de defensie-industrie. Ik denk ook dat een gezonde defensie-industrie belangrijk is voor Nederland en dat die baat heeft bij ons innovatief vermogen en karakter. Daarmee leveren we als bedrijf tegelijkertijd een bijdrage aan de veiligheid van ons land. Voor ons is het van belang dat wij in Nederland het juiste netwerk om ons heen houden om succesvol te kunnen zijn, en de samenwerking in Nederland te kunnen aangaan met de juiste partijen. Om met elkaar de juiste innovaties en beschikbaarheid van mensen en middelen voor elkaar te krijgen en om te voldoen aan de vraag die er is. Samen kansen grijpen, daar gaat het volgens mij om. Ik denk echt dat je sector overstijgend moet samenwerken om die eerdergenoemde vraagstukken aan te pakken. Want Nederland is een prachtig land met heel veel kansen, ook voor de industrie. Maar om daar successen te halen, moet je dat wat mij betreft altijd samendoen. De EBZ is een heel goed platform om samen die kansen te grijpen.”