“Niet lullen, maar poetsen!” – Zuid-Hollands aanbod voor actie aan de informateurs

, , ,

Economic Board Zuid-Holland doet aanbod aan de informerende partijen: klaar voor actie! Met de afgelopen verkiezingen van 22 november nog vers in ons geheugen, is de formatie van een nieuw kabinet iets wat de Nederlanders in zijn greep heeft. In deze periode van onzekerheid worstelen velen met vragen als: “Waar gaat een nieuwe coalitie zich voor inzetten?” en “Hoe gaan ze om met financiële uitdagingen?”. Samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland helpen het nieuwe kabinet graag met vier concrete ambities, namelijk: meer dan 25% van de nationale bouwopgave, meer dan 20% van de nationale strategische groeiambitie, 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling, 5-15% productievere beroepsbevolking. Om dit te kunnen realiseren hebben zijn de juiste keuzes van de nationale overheid essentieel.

Samenwerkende partijen in Zuid-Holland  vragen het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer om naar gemeenschappelijkheid en (ver)binding te zoeken. Nederland heeft behoefte aan investeringen in innovatie, toekomstbestendige infrastructuur en een standvastig industriebeleid. Dit is ook belangrijk voor een gezond vestigings- en investeringsklimaat. Onzekerheid leidt tot het uitstellen of verplaatsen van investeringsbeslissingen daar waar tempo juist is vereist. Er is behoefte aan een stabiel, toekomstbestendig en betrouwbaar beleid.

Nederland staat voor uitdagende opgaven. Voor veel mensen staat hun bestaanszekerheid onder druk, ondernemingen moeten veel veranderingen doorvoeren om fit te zijn voor de economie van de toekomst. In een gezamenlijke brief aan de informateurs onderstreept Jaap Smit, Voorzitter van de EBZ, de potentie van Nederland, met name in de provincie Zuid-Holland, om deze uitdagingen aan te gaan.

“Samenwerking tussen Rijksoverheid en partijen achter de Groeiagenda Zuid-Holland illustreert hoe gemeenschappelijke uitdagingen aangepakt kunnen worden,” aldus Jaap Smit. Hij benadrukt de rol van Zuid-Holland als economische motor van het land en de bijdrage van de regio aan nationale doelstellingen, zoals het realiseren van een kwart van de nationale bouwopgave en 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling.

De brief benadrukt verder de noodzaak voor een stabiel en toekomstgericht beleid, met investeringen in innovatie, infrastructuur en industriebeleid als prioriteiten. Onzekerheid wordt gezien als een rem op investeringsbeslissingen, waar snelheid juist geboden is. Smit sluit af met een uitnodiging aan het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer om samen te werken aan een gezonde economie en welzijn voor de inwoners van Zuid-Holland en heel Nederland. De Groeiagenda van Zuid-Holland geeft een overzicht van de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Ferrie Förster, Secretaris Economic Board Zuid-Holland:

”Zuid-Holland vormt bijna een kwart van de Nederlandse economie. We dragen graag bij aan de doelstellingen van het Rijk op het gebied van CO2-reductie, woningbouw, productiviteit en toekomstbestendige economie. Hiervoor is goede samenwerking met het Rijk cruciaal, evenals een stabiel, toekomstbestendig en betrouwbaar beleid. Zuid-Holland doet mee, u ook? Zoals de bekende Rotterdamse uitdrukking luidt: niet lullen, maar poetsen!”