Leven Lang Ontwikkelen op het Leiden Bio Science Park: deelakkoord ondertekend

, , ,

Op het Leiden Bio Science Park werken bedrijven en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers door snelle technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen. Op 21 september werd het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences ondertekend door Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, namens 12 partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences.

De behoefte om medewerkers duurzaam in te zetten bestaat binnen elke organisatie van het Leiden Bio Science Park. Daarom slaan ze de handen ineen voor het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen (afgekort: LLO) bij werknemers. Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij het CIV Bio Sciences. Jan van Laake, directeur Techniek & ICT van mboRijnland, vertelt: “Bij CIV Bio Sciences werken ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten samen. De kracht van onze samenwerking zit in het maken van een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Dit deelakkoord vormt een actielijst waar we met alle partners mee aan de slag kunnen.”

Learning Community

Het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences heeft als doel het tot stand brengen van een zogenaamde Learning Community, dat Leven Lang Ontwikkelen realiseert op mbo en hbo niveau. “Het belang van Leven Lang Ontwikkelen voor medewerkers ligt in het feit dat zij hun vaardigheden kunnen blijven afstemmen op wat er nodig is. Zo zorgen we samen voor uitdagend werk en ruimere inzetbaarheid van medewerkers,” aldus Ida Haisma, directeur Leiden Bio Science Park.

200 werknemers

De concrete doelstelling van het deelakkoord is om 200 werknemers in de Bio Sciences sector een vorm van scholing te geven. Deze scholing wordt verzorgd door CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facilty. Ook worden er zo’n 50 trainingen gegeven voor de opleiders zelf. Inhoudelijk gaat het dan onder meer om kennis over Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden. “Het helder in kaart hebben van wat bedrijven nodig hebben zorgt bij ons voor een doelgericht onderwijs. Naast dat er cursussen en andere trajecten gevolgd kunnen worden door werknemers, zal dit ervoor zorgen dat nieuwe aanwas de juiste vaardigheden en kennis heeft om direct aan de slag te kunnen in hun werkveld,” vertelt Jan van Laake.

Human Capital

Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.