Samen creëren we de talenten van de toekomst

, , ,

Ruim zestig partijen ondertekenden afgelopen zomer het Human Capital Akkoord voor Zuid-Holland. Daarmee zegden ze toe samen te werken om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De inkt van dat akkoord is nauwelijks droog. Toch is er sindsdien al veel gebeurd: zo zijn tal van bedrijven en projecten aangehaakt. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital: “Een papieren akkoord is mooi. Maar we willen dat mensen en bedrijven er daadwerkelijk iets van merken.”

 

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Dat belemmert de groei van bedrijven én mensen, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de regio. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. “Ons doel is om economisch gezien de meest vitale regio van Nederland te zijn. Dat is de stip op de horizon. En daarvoor is het belangrijk dat bedrijven kunnen groeien”, vertelt Marja van Bijsterveldt.
Ze is daarom blij met de steun van Provincie Zuid-Holland. “De rol van de overheid is heel erg belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is – met stip op nummer 1 – de rol die de provincie op zich heeft genomen, en de komende jaren op zich wil nemen. De provincie heeft gezegd: uit het onderzoek blijkt dat niemand zich eigenaar voelt van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland, terwijl we zien dat het niet goed gaat. Dat pakken wij nu met die steun van de provincie op.”

Gedeputeerde Willy de Zoete, onder wiens portefeuille het Human Capital Akkoord valt, noemt een concreet voorbeeld:

“Bij sommige bedrijven zijn mensen door digitalisering overbodig, terwijl ze bij andere bedrijven juist nodig zijn. Zo blijken medewerkers met expertise in de bankensector heel erg nodig in de bouwsector.”

Eerste resultaten

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, zijn deelakkoorden gesloten. Die voor de Greenport en de IT-sector (WE-IT) zijn inmiddels gestart, en op het gebied van de maakindustrie wordt samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid-Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Samenwerking

Het Human Capital Akkoord is een gezamenlijke inspanning van overheden, onderwijs en ondernemers. Elke stakeholder heeft zijn of haar eigen rol. Zo is provincie Zuid-Holland een van de grootste trekkers en financiers van het Akkoord. Gedeputeerde De Zoete: “De provincie voert het Human Capital Akkoord met kracht uit. We hebben geld en mensen vrijgemaakt voor de uitvoering.”

Van Bijsterveldt:

“Een baan die er vandaag nog is, is er over tien jaar misschien niet meer. Dan moet een werknemer dus op zoek naar een andere baan, maar daarvoor heb je kennis en ervaring nodig. Al die mooie onderwijsinstellingen in onze provincie kunnen daarin veel betekenen. Daar hebben ze afspraken over gemaakt, en daar ben ik ook heel blij mee.”

De derde – maar zeker niet de laatste – groep stakeholders bestaat uit bedrijven. Het Human Capital Akkoord is immers een ondernemersgedreven aanpak. Inmiddels zijn al veel ondernemingen aangehaakt, zowel op het hoofdakkoord als op de deelakkoorden. Bedrijven als KPN, Siemens, Unilever en Stedin doen al mee. Gedeputeerde De Zoete: “Het is zeer belangrijk dat het bedrijfsleven meedoet aan het Human Capital Akkoord. Daarom roep ik alle bedrijven op zich bij het Human Capital Akkoord aan te sluiten.”

Onderdeel van de oplossing

Een van de participerende ondernemingen is ManpowerGroup. “We hebben in Zuid-Holland echt iedereen nodig om onze concurrentiepositie internationaal te verstevigen. Bedrijven vestigen zich of breiden uit daar waar voldoende gekwalificeerd talent beschikbaar is. Samen creëren we dit talent. Het is voor ons dus enorm belangrijk om aan dit Human Capital Akkoord mee te doen”, vertelt Jeffrey Van Meerkerk, Director Strategic Relations bij ManpowerGroup.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot, vertelt hij. “De arbeidsmarkt, werk en functies veranderen de komende jaren enorm door automatisering en digitalisering. Dit maakt dat sommige sectoren groeien en andere juist kleiner worden. En automatisering en digitalisering zorgen ook voor nieuwe banen, dus ook voor nieuwe kansen. Bijna 50% van de werkgevers in Zuid-Holland geeft aan dat zij niet het juiste talent kunnen vinden voor continuïteit, innovatie en groei. Daarom vinden we het belangrijk om met overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en natuurlijk de mensen zelf een brug te slaan om de arbeidsmarkt te hervormen.”

Van Meerkerk roept ook andere ondernemingen op om zich aan te sluiten bij het Human Capital Akkoord:

“Nagenoeg alle bedrijven hebben moeite met het vinden, ontwikkelen, vasthouden of juist op gepaste wijze afscheid nemen van medewerkers. Door deel te nemen aan het Human Capital Akkoord word je zelf onderdeel van de oplossing. We moeten nu de handen ineen slaan om de arbeidsmarkt en het hele talent-ecosysteem voor te bereiden op de toekomst. Dit versterkt de hele regio, het is goed voor het bedrijf en iedereen die in de regio woont en werkt.”