Nieuwe collega! – Welkom aan boord Astrid 

, , ,

We zijn verheugd om jullie voor te stellen aan onze nieuwe collega, Astrid Garretsen, die ons team versterkt als Strategisch Adviseur. Ze gaat aan de slag als secretaris van de taskforces Digitale Economie, Circulaire Economie en Energietransitie. Met veel ervaring op het gebied van publiek-private partnerships, strategie- en implementatietrajecten en high-tech innovatieis zij een zeer welkome aanwinst voor ons team. In het verleden heeft Astrid gewerkt bij kennisinstellingen, bedrijven én overheden. Het versterken van triple helix samenwerkingen is daarmee een van haar grote ambities. 

Benieuwd naar onze nieuwe collega? Dat begrijpen we en daarom stellen we haar graag alvast via deze weg aan je voor:

Welke expertise breng je mee in het EBZ-team?

“Als consultant bij McKinsey & Company ben ik regelmatig betrokken geweest bij publiek-private projecten, waarbij (technologische) innovatie een hoofdrol speelde. In deze projecten vervulde ik steeds een verbindende, coachende en structurerende rol voor de betrokken topbestuurders en -ondernemers. Ik heb een multidisciplinaire studieachtergrond in zowel medisch/technische als juridisch/ethische vraagstukken.”

Wat zijn jouw persoonlijke ambities die je in je professionele leven nastreeft?

“Ik wil mezelf graag persoonlijk ontwikkelen en tegelijkertijd de wereld beter achterlaten dan ik deze heb aangetroffen. In het bijzonder ben ik gemotiveerd om me in te zetten voor het verbeteren van de levensverwachting van alle sociaaleconomische groepen en ik geloof dat een schone en gezonde leefomgeving daar in belangrijke mate aan bijdraagt.”

Wat spreekt jou aan in de taskforces Digitale Economie, Circulaire Economie en Energietransitie?

“Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie en kent tegelijk grote uitdagingen. De regio heeft veel potentie én een sleutelrol in de grote transities waar we als samenleving voor staan. De EBZ-taskforces dragen bij aan het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie.”

En tot slot: wat wil je bereiken binnen deze taskforces?

Ik hoop dat we, door effectief samen te werken met alle betrokkenen, Zuid-Holland en daarmee Nederland in 2030 een stukje schoner, leefbaarder en weerbaarder hebben gemaakt! 

 

Welkom bij het team, Astrid. We kijken uit naar de samenwerking!

 

Even sparren?

Dat kan! Neem contact op met Astrid via astrid.garretsen@economicboardzuidholland.nl.