Een goed begin is het halve werk! – Nieuwe Human Capital initiatieven

, , ,

Volgens Wikipedia is een Kwartiermaker een van oorsprong militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveert. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider. Wij werken binnen het Human Capital Agenda programma van de Economic Board en provincie Zuid-Holland veel met kwartiermakers. Omdat duurzaam succes staat of valt bij het leggen van een stevig fundament. Bij elkaar opgeteld hebben we wel “een paar uur” rondlopen. Dat sluit goed aan bij de maakindustrie waarvan we met zijn allen vinden dat we die nieuw leven in moeten blazen en moeten koesteren. Onlangs heeft de Taskforce Human Capital Zuid-Holland zijn akkoord gegeven aan de voorbereiding door een drietal kwartiermakers van weer een aantal belangrijke initiatieven. Te belangrijk om onbelicht te laten.

Als eerste is daar het Energie Transitie Huis (ETH) in Alphen aan den Rijn e.o. Een mooi Groene Hart-initiatief, voortgekomen uit de vastgestelde wens om als regio in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair te zijn. Daar is het initiatief tot de opzet van het ETH ontstaan. Want net als in veel andere regio’s en sectoren is de arbeidsmarktkrapte een serieuze bedreiging voor het kunnen realiseren van de getoonde groei- en vergroeningsambities. Met de komst van een ETH willen de partners een brandpunt creëren waar werknemers (inclusief zij-instromers) en studenten in de regio opgeleid worden in nieuwe en innovatieve energiebesparende technieken. Daarnaast wordt het een plek waar bedrijven hun nieuwste technieken kunnen testen en inwoners informatie kunnen krijgen over wat zij (zelf) kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie.

Minstens zo belangrijk is een andere transitie, die we met de Groeiagenda Zuid-Holland willen versnellen en die we daarom vanuit de Human Capital Agenda ondersteunen. namelijk de eiwittransitie. Deze speelt een rol in de Food Innovation Academy. Dit wil hét kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de regio Rotterdam-Den Haag zijn. Dit tripartiete samenwerkingsverband gaat wil de bestaande infrastructuur en netwerken ook inzetten voor bijvoorbeeld bij- en omscholing van bestaande medewerkers. Ook gaan werkgevers veel meer samenwerken om werknemers via de ontwikkeling van carrièrepaden voor de sector te behouden, krijgt de sector een inclusie-impuls en wordt de in de Human Capital Agenda geprioriteerde instroom in de techniek gestimuleerd.

Tot slot mag de uitbouw van het Technolab in de Leidse regio niet onbesproken blijven. Al jaren een schoolvoorbeeld om jongeren enthousiast te maken voor techniek, willen zij hun bestaande (infra)structuur in de toekomst nu open stellen en geschikt maken voor volwassen werkenden om hen bij (en om) te scholen in nieuwe technologieën in de verschillende sectoren.

De door ons ingezette kwartiermakers gaan de weg bereiden om als gezamenlijke en betrokken partijen van plan naar uitvoering te komen. Uitvoering die vervolgens mede mogelijk kan worden gemaakt door HCA-deelakkoorden, met financiering door partners, aangevuld met maximaal 25% cofinanciering door de provincie. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de Zuid-Hollandse Human Capital Agenda en aan de ontwikkeling van de provincie tot koploper Leven Lang Ontwikkelen.

Meer weten?

Schroom niet om contact op te nemen met een van de leden van het Programmateam Human Capital.

 

© Op de foto: De kwartiermakers en projectleiders betrokken bij de Human Capital Agenda, november 2023