Effectief samenwerken met het MKB | Learning Community Human Capital

, , ,

Vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Zuid-Holland zetten we actief in op onze Learning Community Human Capital. Daarom organiseren we meerdere keren per jaar een inspiratiesessie, waar de kwartiermakers en projectleiders van diverse HCA-projecten bij elkaar komen. Het doel? Gezamenlijk groeien door het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Maar zeker ook: hoe kunnen we samenwerking en samenhang creëren om versnippering tegen te gaan. Samen streven we naar een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt in Zuid-Holland. De meest recente sessie vond plaats op 2 november in het Provinciehuis in Den Haag, voorafgaand aan het grote human capital partner event. Tijdens deze sessie stond centraal hoe we MKB-bedrijven effectief kunnen bereiken en efficiënt met ze kunnen samenwerken. Om de ambities van de HCA te verwezenlijken – denk aan het laten uitblinken van Zuid-Holland op gebied van Leven Lang Ontwikkelen – is een speciale focus op het MKB vereist. Het MKB is immers de motor van de Nederlandse economie.

Ondanks het barre weer en onverwachte weeralarm overtrof de opkomst onze verwachtingen, een duidelijk bewijs van de gedrevenheid binnen de Community. Een speciaal dankwoord willen we richten aan @René Vollenbroek van NLwerktaanwerk, die als moderator de dialoog leidde, en aan @Diana de Winter, die ons meenam in de successen en uitdagingen van de IT Campus (MKB Digiwerkplaats Rijnmond) in het bereik van en samenwerking met het MKB.

Wat zijn dé “to do’s” om MKB-bedrijven effectief te bereiken en effectief met ze samen te werken?

Het centrale vraagstuk “Hoe kunnen we MKB-bedrijven effectief bereiken en effectief met ze samenwerken?” bracht concrete inzichten voort tijdens levendige intervisies en een plenaire wrap-up. De AIDA-benadering kwam naar voren als dé benadering om te komen tot duurzaam intensiever bereik en activering (leercultuur) van het MKB. Oftewel, van Awareness, via Interest, naar Desire, resulterend in Action. Ook kwamen er in de intervisiegroepjes mooie en heldere “do’s” naar voren. Denk aan: 1) Spreek de taal van het MKB, 2) Zorg voor de “What’s in it for me” en 3) Sluit aan bij goede, al bestaande MKB-Netwerken.

Toekomstgerichte arbeidsmarkt vereist speciale focus op het MKB

De HCA-ambities om 1) Zuid-Holland te laten uitblinken in Leven Lang Ontwikkelen (LLO), 2) de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland te worden en 3) het tekort aan personeel terug te dringen, vereisen een brede actieve leercultuur met speciale focus op het MKB. De recente bijeenkomst legt de basis voor het vervullen van deze ambities, waarbij continue investeringen in relatienetwerken met het MKB van essentieel belang zijn. De bijeenkomst diende als een strategische aftrap om te beginnen met het verkennen van dit thema, dat nog uitgebreider besproken moet worden in de toekomst. We kijken er daarom naar uit om verdere stappen te zetten in de komende sessies.

Waarom deze Learning Community Human Capital?

De Learning Community Human Capital is in het leven geroepen om van elkaar te leren, te verbinden, samen ideeën te ontwikkelen en de vliegwielfunctie van de HCA initiateven te versterken. De Learning Community leidt tot een ondernemende olievlek vanuit de lopende en in voorbereiding zijnde HCA deelakkoorden. Dit sluit aan bij onze twee sporen strategie, waarin we focussen op DOEN en BOUWEN. Hierbij is het DOEN gericht op direct resultaat: concrete deelakkoorden met kwantitatieve targets. Daarnaast BOUWEN we aan duurzame impact door een structuurversterkende aanpak: de HCA inzetten voor meer samenwerking en samenhang van initiatieven in Zuid-Holland. Meer over onze twee sporen strategie lees je hier.