Werken aan verdienvermogen in verkiezingsjaar – Dag van de Arbeid

, ,

1 mei – De dag van de arbeid. De grondtoon van de Dag van de Arbeid is het gevoel van internationale verbondenheid. In Zuid-Holland, een provincie die een cruciale rol speelt in de Nederlandse en zelfs internationale economie, is dit gevoel van verbondenheid meer dan ooit van belang. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) bestaat uit de belangrijkste spelers van Zuid-Holland uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Samen zetten de boardleden zich in voor het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de Zuid-Hollandse economie en het vestigingsklimaat in onze regio. Wat we in Zuid-Holland bedenken, uitvinden en produceren, zien we terug in de hele wereld. Vandaag, op de Dag van de Arbeid, kijken we terug op de activiteiten en prestaties van de EBZ in 2023. Met trots presenteren we ons jaarverslag met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en resultaten van het afgelopen jaar.

In 2023 is de EBZ vooral bezig geweest met het op orde krijgen van de (financiële) basis en de herijking van de focus en prioriteiten voor de komende periode.

 De grootste mijlpalen op een rijtje:

 • Maart: De staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat heeft een werkbezoek gebracht aan Zuid-Holland. Samen met de provincie, SpaceNed en de NL Space Campus is de staatssecretaris bijgepraat over de ruim aanwezige hightech-maakindustrie die als toeleveranciers voor defensie kunnen dienen, inclusief de inzet die wij plegen op Human Capital.
 • Mei: De EBZ heeft het avondprogramma van het werkbezoek van Invest-NL aan Zuid-Holland gehost. Invest-NL kwam met nieuwe directeur Rinke Zonneveld op bezoek waarbij bijzondere aandacht was voor de thema’s deeptech en energie- & grondstoffentransitie.
 • Juni: De allereerste EBZ-Voorjaarsbijeenkomst is een feit. In het provinciehuis Zuid-Holland waren ruim 100 mensen aanwezig, heeft Jaap Smit een toespraak gegeven en waren thematafels waar aanwezigen inhoudelijk het gesprek met elkaar konden voeren.
 • November: Het Diner! We organiseerden samen met de MRDH, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en InnovationQuarter Het Diner bij Het Depot in Rotterdam. Met 120 aanwezigen en bijdragen van Jaap Smit, Ludo Baauw (CEO van Intermax) en Jeroen van den Hoven (professor Ethiek & Technologie bij de TU Delft) was het een geslaagde avond.

 

De taskforces en kopgroepen op een rijtje:

 • Human Capital: Onder de taskforce Human Capital zijn in 2023 weer diverse nieuwe projecten gestart. Er is inmiddels €3,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd.
 • Energietransitie: In de taskforce energietransitie was in 2023 netcongestie een belangrijk dossier. Ook is aandacht besteed aan onder andere geothermie en waterstof.
 • Technologische Industrie: De taskforce Technologische industrie heeft in 2023 een review uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in verdere strategieontwikkeling.
 • Digitale economie: De taskforce digitale economie is in 2023 gevraagd om een klankbord/programmaraad voor Digitalzh te worden, een programma voor digitalisering van het mkb uitgevoerd door InnovationQuarter. Daarnaast is gesproken over cyberweerbaarheidsinitiatieven en human capital.
 • Circulaire economie: In de taskforce circulaire economie was in 2023 ruimte voor de transitie naar een circulaire economie een belangrijk thema. Daarnaast is veel aandacht geweest voor de grondstoffentransitie, met name in het Havenindustrieel Complex.
 • Kopgroep innovatiecampussen: De kopgroep innovatiecampussen is in 2023 meer gaan werken conform de taskforcewerkwijze, daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland €3 miljoen beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling van de innovatiecampussen.

 

“Wat gebeurde er op het gebied van Public Affairs?

 • In januari hebben we samen met de Economic Development Board Drechtsteden en de Economic Board The Hague een open brief over het belang van Internationaal Talent verstuurd aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en OCW en de leden van de Tweede Kamercommissies.
 • In maart waren Provinciale Statenverkiezingen. We hebben een brief verstuurd aan informateur Arie Slob met daarin het aanbod voor de nieuwe coalitie van de provincie Zuid-Holland.
 • In november waren Tweede Kamerverkiezingen. Voorafgaand hebben we een advies aan verkiezingscommissies van de diverse politieke partijen verstuurd.
 • Na de verkiezingen hebben we een informatiefiche over Zuid-Holland aan alle (nieuwe) Tweede Kamerleden gestuurd. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waarvoor Kamerleden en rijksambtenaren zijn benaderd, om Zuid-Holland ook op nationaal niveau de politiek-bestuurlijke aandacht te geven die het verdient.

 

“Wat zijn de resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland?”

In juli vond de Conferentie Groeiagenda Zuid-Holland plaats, waar vertegenwoordigers van de 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden samen kwamen. Het thema ‘Brede Welvaart’ stond centraal. Enkele resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland in 2023:

 • €3,6 miljard toegevoegde waarde bereikt met de Human Capital Agenda

 

En, wat nog…?