Tag Archief van: connectiviteit

De EPZ is nauw betrokken geweest bij het MIRT onderzoek Internationale Connectiviteit. Vanuit een stevige economische analyse staan vier opgaven centraal:

  • Versterking corridor Rotterdam-Schiphol en de zes internationale toplocaties
  • Verbeteren toegankelijkheid OV voor internationale reiziger
  • Verbeteren kwaliteit internationale spoorverbindingen
  • Versterken positie Rotterdam The Hague Airport

De voorzitter van de EPZ heeft deze opgaven tijdens het BO MIRT aan de minister van I&M toegelicht.
Het Rijk, de economic boards van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Zuidelijke Randstad en de betrokken overheden werken aan REOS, een ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie voor dit gebied. Deze is in 2016 opgeleverd.