Tag Archief van: haven rotterdam transitie havenindustrieel complex

Het Havenindustrieel Complex staat voor grote transformatieopgaven op verduurzaming, digitalisering en het aantrekken van nieuwe business. Het eigenaarschap voor deze gebiedsgerichte opgave ligt bij de stuurgroep Havenvisie. Veel zaken kunnen worden opgepakt met de partners binnen het havengebied, maar steeds vaker is ook betrokkenheid van andere regionale partners nodig

EBZ is het regionale platform voor het havengebied waar de verschillende (door het Havenbedrijf Rotterdam en bedrijven) gevraagde voorwaarden voor de transitie besproken en belegd worden.