Tag Archief van: megacities

De wereldbevolking stijgt naar 10 miljard mensen in 2050, waarvan het overgrote deel zal leven in megasteden. Tegelijkertijd speelt de grote uitdaging om de mondiale C02-footprint sterk te verkleinen. Dit vereist een andere visie op Nederland als dé wereldwijde leverancier van food & flowers. Van Gogh schetste dat zogenaamde megacities in de toekomst in staat moeten zijn om zichzelf te voeden. Nederland heeft in dit kader een uitstekende uitgangspositie als de leverancier van kwalitatief hoogwaardig voedsel voor de megacity West-Europa. Daarnaast gaat de BV Nederland wereldwijd haar geld verdienen met het verkopen van ‘sjablonen’ die megacities helpen om hun inwoners zelf van gezonde voeding te voorzien. Van Gogh geeft aan dat wanneer we als regio slagen om deze stap te maken, het economisch rendement van de tuinbouw weer omhoog gaat en er kansen ontstaan voor nieuwe werkgelegenheid.

Martin van Gogh (CEO Hoogendoorn) wil samen met de EBZ-partners een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor de tuinbouw realiseren en focus aanbrengen. Tijdens de EBZ vergadering van 8 maart 2016 presenteerde Van Gogh zijn initiatief ‘Feeding & Greening Megacities’. Afgesproken is dit initiatief verder uit te werken.

Bestuurlijk eigenaar: Martin van Gogh – in samenwerking met Adri Bom-Lemstra en Rinke Zonneveld

Meer informatie over Feeding & Greening Megacities is te vinden op de website van Greenport WO, het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in de tuinbouw.