Kickstart your Career is in 2019 gestart naar aanleiding van de verwachting dat de jeugdwerkloosheid flink zou stijgen. Inmiddels ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit. Vandaag de dag zijn er zelfs meer vacatures dan mensen zonder werk. Veel jonge werkzoekenden vinden dan ook op eigen initiatief een baan na hun afstuderen. Sinds 24 december 2021 maakt Kickstart your Career (KYC) daarom geen matches meer tussen kandidaten en bedrijven in de regio. Wél kunnen bedrijven subsidie blijven aanvragen voor nieuwe, net-afgestudeerde aanwinsten in hun bedrijf in de brede technische sector. Om zo te stimuleren dat meer jonge mensen in de technische sector gaan werken, ook jongeren die misschien nog niet de bijpassende scholing hebben.

 

In die twee jaar zijn er natuurlijk wel allerlei matches gemaakt. Tussen Esraa en Tomatoworld bijvoorbeeld. Esraa (21) was net klaar met haar opleiding Marketingcommunicatie aan het ROC in Den Haag en op zoek naar de volgende uitdaging: een baan. “Ik had echt geen idee waar ik moest beginnen, maar ik wilde wel heel graag aan de slag. Toen ben ik, zoals zo vaak, begonnen met googelen en na een paar zoekacties kwam ik al heel snel bij Kickstart your Career uit.”

Ze stuurde een berichtje, kwam in contact met de mensen bij KYC en werd al gauw gekoppeld aan het bedrijf Tomatoworld. Esraa: “Ik heb geen voorliefde voor de tuinbouw, maar het leek me wel erg interessant. Zeker het internationale karakter sprak me aan.”

En dat kwam goed uit, want bij Tomatoworld waren ze nou juist op zoek naar iemand met een frisse blik. Miranda (directeur Tomatoworld): “Wij zochten iemand die we zelf nog konden opleiden, maar er kwamen geen reacties op onze vacature. Toen werd ik getipt door Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) om het eens via Kickstart your Career te proberen.”

Dat pakte goed uit. “We hebben nu een hele leuke vlotte nieuwe medewerker.” Voor bedrijven is het daarnaast fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel. “Het aantrekken van mensen in de tuinbouwsector is best lastig. Met de subsidieregeling van Kickstart your Career waren we instaat om Esraa meer te bieden, namelijk een fulltime baan.”

Een echte win-win situatie dus.

Kickstart your Career

Wil je meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan op de website. Kickstart your Career juicht bedrijven toe die jongtalent begeleiden bij hun eerste echte baan. Bedrijven kunnen daarom tot 30% tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De praktijk is namelijk de beste leeromgeving.

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Lees er hier meer over.

In 2021 verwelkomde de EBZ vier nieuwe leden: Koen Bogers (CEO Stedin), Leo Peeters Weem (regiodirecteur Midden Rabobank), Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Roos Vermeij (wethouder economie gemeente Rotterdam). We brachten het afgelopen jaar ook de agenda’s van de taskforces in lijn met die van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ondanks de beperkingen van Covid-19 is de board elkaar digitaal blijven ontmoeten. En we brachten ook dit jaar weer de Economische Monitor uit.

Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet in de professionalisering van de bestuurlijke lobby. Nu de urgentie voor de regio duidelijk is, er één scherpe lobbyboodschap ligt en ons regionale verhaal momentum heeft, hebben bestuurlijke kopstukken meer dan 100 lobbygesprekken gevoerd met politieke, ambtelijke en maatschappelijke stakeholders. Daarnaast hebben we de banden aangehaald met de ‘regionale’ Tweede-Kamerleden en daar een tweetal evenementen voor georganiseerd.

In 2021 is er hard gewerkt om de ambities van het in 2019 getekende Human Capital akkoord te halen. Sinds 2019 is er al € 1,9 mrd. aan toegevoegde waarde gerealiseerd. Inmiddels zijn er meer dan honderd partners betrokken bij de uitvoering van het Human Capital Akkoord en zijn er elf kwartiermakers aan het werk gezet. Dat resulteerde in verschillende projecten, waaronder SMITZH Leven Lang Ontwikkelen (1000 medewerkers in de hightech-maakindustrie bijscholen), Van Bank naar Bouw en Techniek, het Internationaal Talent Programma (aantrekken en behouden van 500 internationale werknemers) en Crest (480 werknemers in de maritieme/offshore-sector bijscholen).

In 2021 werd ook de ActieAgenda Technologische Industrie gepresenteerd. De agenda bestaat uit vier actielijnen. De verschillende actielijnen worden getrokken door individuele taskforceleden. Vanuit de lijn ‘nieuwe waardeketens’ is bijvoorbeeld de regionale inbreng voor een aantal Groeifondsvoorstellen opgesteld. Op de lijn ‘talent’ is de inzet om te komen tot een effectieve bundeling in de versnippering aan techniekpromotie-initiatieven in de regio. Uiteindelijk moeten de verschillende acties resulteren in een verdubbeling van de totale omzet van € 25 mrd. naar € 50 mrd. in 2030.

In 2021 is ook de regionale digitaliseringagenda ontwikkeld. Deze richt zich op vier sporen: deze vormen de randvoorwaarden die iedere sector en iedere ketenspeler nodig heeft om succesvol mee te kunnen in de digitale transitie. Het gaat om: mensgerichte transitie (digitalisering als middel), connectiviteit (digitale infrastructuur), innovatie (lokale valorisatie van hier ontwikkelde kennis en kunde) en cyberveiligheid (universeel vangnet voor ondernemers).

Net als in de rest van Nederland is er ook in de regio Midden-Holland een groot arbeidstekort. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA) en Campus Gouda pakken dit aan door onderwijs te bieden dat aansluit op de vraag in de markt. Onderwijs gericht op werkenden, en toegespitst op de technologie van nu en de toekomst. Op 17 februari is hiervoor het deelakkoord Campus Gouda ondertekend.

Een leven lang ontwikkelen

Werkenden kunnen onderwijs volgen rondom zorg, bodemdaling en technologie. Zij krijgen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met actuele onderwerpen die spelen bij bedrijven en overheid uit de regio Midden-Holland. Met modulair onderwijs (losse modules op hbo niveau) krijgen werkenden een kans om zich door te ontwikkelen. Het is geen volledige vierjarige hbo- opleiding waardoor het aantrekkelijker wordt om dit naast een baan te doen. Zo zijn de modules van Living Lab Zorg & Technologie van Campus Gouda ontwikkeld voor werkenden in de zorg. Bij het Living Lab Bodem & Technologie gaan studenten aan de slag met één van de grootste uitdagingen van regio Midden-Holland, namelijk bodemdaling.

Het bieden van nieuwe oplossingen

Volgens wethouder onderwijs Thierry van Vugt is dit deelakkoord nog maar het begin. “Hiermee kunnen we de komende jaren verder bouwen aan het succes van Campus Gouda. Met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in Midden-Holland, aangevuld met hogescholen, werken we aan nieuwe oplossingen rond zorgtechnologie en bodemdaling. En we zorgen voor goed opgeleide mensen, waarmee we de arbeidstekorten in de regio tegen kunnen gaan en mensen de mogelijkheid bieden om zich om te scholen dan wel bij te scholen op het gebied van zorg- en bodemtechnologie. De komende tijd willen we honderden werknemers bereiken en tientallen werkgevers. Ik ben blij dat het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie ons daar meerjarig bij helpt.”

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital bij EBZ: “In Zuid-Holland hebben we te maken met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is daarom essentieel. Campus Gouda kan een mooie bijdrage leveren aan de doelstelling van het Human Capital Akkoord: dat meer mensen zich een leven lang gaan ontwikkelen, waarmee ook de arbeidsmarkt in Midden-Holland en werkenden up-to-date blijven.”

Campus Gouda

Campus Gouda is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. In juni 2019 hebben 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland dat akkoord ondertekend. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn hiervan de initiatiefnemers. Het heeft als doel het talent van werkenden zo goed mogelijk te benutten.

‘Ik ga nooit voor de Rabobank werken’, riep hij als kind. Zijn vader zag hij thuis maar weinig, die werkte bij de bekende boerenbank. ‘Ik dacht: dat is echt heel ongezellig.’ Inmiddels is zijn dertiende dienstjaar bij diezelfde bank ingegaan en bekleedt Leo Peeters Weem er zijn derde functie. Na directievoorzitter van de regio’s Schiphol en Rotterdam is hij sinds vorig jaar regiodirecteur Zuid-Holland, Utrecht en Metropoolregio Amsterdam. ‘Als ik ooit terugkijk op mijn leven, dan zullen de momenten in de bankenbusiness tot de mooiste behoren.’

‘En of,’ reageert hij op de vraag of hij uit een bankiersfamilie komt. ‘Mijn moeder was lerares, maar mijn vader Rabobankdirecteur.’ Met zijn opleiding bestuurskunde wilde hij nog steeds ver wegblijven van de bankenwereld, maar na zijn afstuderen werd hij er toch door gegrepen. Ruim twintig jaar bleef hij bij ABN-AMRO voordat hij echt in de voetsporen van zijn vader trad. ‘Ik werd verliefd op de coöperatie Rabobank.’

Wat bracht je uiteindelijk bij de bank?

‘Na mijn studie was ik op zoek naar een traineeship, niet per se bij een bank. De ABN, toen nog gescheiden van AMRO, was heel professioneel in het opvangen van studenten. Ik zou er eindelijk echt een vak leren, zoals een tandarts of advocaat. In mijn eerste weken stond ik letterlijk geld uit te delen aan de balie op het Damrak. Dat deden ze bewust: je eerste ervaring met de bank is gelijk aan de eerste ervaring van de klant.’

Dat moet een positieve ervaring zijn geweest.

‘Ja, ik heb het 22 jaar bij ABN volgehouden. Dat was leuk, tot er een moment aanbrak dat het voor de bank en mijzelf beter was dat ik iets anders ging doen. Ik werd directeur bij Aegon-dochter Meeùs. Na vier jaar daar moest ik erkennen dat ik een bankenman ben.’

Vanwaar dat uitstapje naar de verzekeringswereld?

‘Ik was echt een groengeel mannetje geworden; bij een andere bank zou ik alles gaan lopen vergelijken. Maar bij Meeùs merkte ik dat je als verzekeraar een heel ander gesprek hebt met de klant. Dat gaat over het product dat je verkoopt, als bankier heb je het over de strategie van een onderneming. Je bent dan veel meer bij de klant betrokken, dat sprak me aan. Ik zocht het bankwezen weer op, kwam in contact met iemand van de Rabobank en ontdekte dat een coöperatie heel anders werkt dan een bedrijf waar de aandeelhouderswaarde voorop staat. Of je wordt er verliefd op, of het past niet bij je. Ik werd er verliefd op.’

Wat vind je er zo mooi aan?

‘Dat het om veel meer gaat dan geld verdienen. Dat je je inzet voor de maatschappij. Die drive zit bij de Rabobank in de genen, al lang voordat de hele wereld wilde vergroenen en verduurzamen. De bank heeft geen aandeelhouders en is dus niet alleen op winst gefocust. Sommige activiteiten van een Rabodirecteur maken de bank niet direct beter, maar de maatschappij wel. Bijvoorbeeld door projecten op te zetten voor mensen in achterstandsituaties. Dat vind ik mooi, net als de structuur van de coöperatie. Leden van lokale Rabobanken vertegenwoordigen onze klanten en geven het geluid van de maatschappij door. Dat is uniek en geeft de bank z’n glans.’

Toen je in 2014 begon bij Rabobank Rotterdam noemde je dat zelfs je droombaan. Is je huidige functie je nieuwe droombaan?

Lacht, is dan even stil. ‘Als ik heel eerlijk ben, was die baan in Rotterdam meer mijn droombaan. Daar was ik echt bankier. Ik was de hele dag bezig in een klantenbedrijf, in de netwerken. Nu heb ik meer een bestuurlijke baan, met als taak te zorgen dat de bankiers hun werk goed kunnen doen. Als ik ooit terugkijk op mijn leven, dan zullen de momenten in de bankenbusiness tot de mooiste behoren. Die baan in Rotterdam zal ik altijd koesteren.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Nu kan ik natuurlijk een hele riedel opnoemen, maar ik ben toch het meest trots op de momenten dat ik iets heb kunnen doen wat de samenleving een beetje mooier maakte. Een voorbeeld van mijn laatste periode als directievoorzitter in Rotterdam: in die stad zitten duizenden mensen in de bijstand, terwijl het bedrijfsleven staat te springen om medewerkers die het basisvakmanschap beheersen. Samen met een aantal bouwbedrijven, een woningbouwvereniging en twee mbo-instellingen nam ik het initiatief om veertig werkloze jongeren een stageplek te bieden bij de deelnemende bedrijven. Met de intentie die stage om te zetten in een dienstverband. Dat hebben we van de grond af opgezet; als je dan zo’n jongere aan het werk ziet, geeft dat echt een kick. Van een hele andere orde dan de kick na een nieuwsjaarspeech, waarin ik verkondig wat voor goed jaar we wel niet hadden. Dat is ook belangrijk, maar zo’n initiatief neerzetten, dat komt echt binnen bij mij als mens.’

Was die drive ook de aanleiding om je aan te sluiten bij de Economic Board Zuid-Holland (EBZ)?

‘Ja, al was dat iets eerder. Ik was net begonnen in Rotterdam en kwam Rinke Zonneveld (directeur van InnovationQuarter, red.) daar regelmatig tegen. InnovationQuarter heeft de provincie Zuid-Holland in scope en Rotterdam is daarin geen onbelangrijke factor, met de enorme zakelijke markt en het havenconglomeraat. Onze band werd hechter toen Rinke toetrad tot de raad van commissarissen van de bank in Rotterdam. Even later benaderde hij mij, omdat de EBZ op zoek was naar een vertegenwoordiger uit de financiële sector en ik in mijn huidige baan de hele provincie Zuid-Holland in beeld heb.’

En hoe reageerde je?

‘Ik vond het een mooie vraag. We zijn allebei betrokken bij de regio en zetten ons in voor dezelfde thema’s, zoals de energietransitie. Niet alleen een verplichting, maar economisch gezien ook een enorme kans. Dat thema staat bij de Rabobank met vlag en wimpel op één: we willen de bankier van de energietransitie zijn en de landelijke transitie volop supporten. We overlappen daarin met de investeringsagenda van de EBZ. Verder zijn we ons allebei bewust van de problemen op de woningmarkt en jagen we innovatie en ondernemerschap aan. Een uniek project bij ons is voeding – de bank is tenslotte ontstaan vanuit de agrarische industrie. Met het Westland in onze regio is dat thema een belangrijke economische drijver.’

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor de regio in 2022?

Is even stil. ‘Jeetje, dat vind ik moeilijk kiezen hoor. Top of mind ligt de arbeidsmarktproblematiek. Alleen al in de Rotterdamse haven staan op dit moment achtduizend moeilijk vervulbare vacatures uit. Achtduizend! Als we dat waanzinnige, landelijke probleem niet oplossen, behalen we ook de doelstelling van de EBZ niet: economische groei dankzij de investeringsagenda. Daar hebben de bedrijven simpelweg de mensen voor nodig.’

Wat vind jij de toegevoegde waarde van de EBZ?

‘Grote transities kun je alleen bereiken door allianties te sluiten. Als de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek daar samen de schouders onder zetten, geloof ik dat ze haalbaar zijn: de echte kracht ontstaat als je de energie bovenlokaal bundelt. De gemeente is daar niet altijd robuust genoeg voor, het Rijk staat vaak te ver weg. Dat maakt de provincie een mooie schaal om dit te doen. Ik vind het ook goed dat de EBZ heel nadrukkelijk thema’s heeft gekozen als basis voor de investeringsagenda. In die thema’s zie ik een logische relatie met mij als vertegenwoordiger van de Rabobank.’

Wat levert die relatie op?

‘Onze ambities overlappen elkaar het meest op het gebied van verduurzamen. We zijn een bank met een maatschappelijke missie, met verduurzaming als een van de hoofdonderwerpen. Door duurzaamheidsprojecten in de regio samen aan te gaan en uit te bouwen, versterken we elkaar als partners.’

3.000 ICT-ers moeten er tot 2024 extra bij komen in Zuid-Holland. In allerlei bedrijfstakken zijn ze nodig, nu ondernemers steeds meer gaan digitaliseren. Waar haal je die mensen vandaan? Voor een deel van mbo, hbo en universiteit. Maar dan nog ben je er niet. Bovendien: niet iedereen maakt de opleiding af en dat is eigenlijk verlies van talent.

Van informatica naar fotografie
Neem nou Maarten Bakker, die een aantal jaar geleden begon aan een hbo-opleiding bio-informatica: “Interessant, maar omdat ik geen biologie en geen scheikunde had gedaan ook lastig. Verder vond ik 5 dagen per week in de schoolbanken erg vermoeiend en wilde ik eigenlijk meer in de praktijk bezig zijn.” Maarten stapte over naar een opleiding fotografie: “Mooie opleiding, wel een erg competitieve markt. Het is dan ook best ingewikkeld een inkomen te verdienen met je werk en het ondernemerschap bleek niet echt iets voor mij te zijn.”

Open Dag 
Intussen was Maarten 26 en door zijn mogelijkheden voor studiefinanciering heen. “Toen zagen mijn ouders een advertentie voor de ICT Praktijk Academie. Vorig jaar ben ik naar hun Open Dag geweest. Het sprak me aan dat je naast je opleiding ook meteen werkervaring opdoet. Dat is immers waar werkgevers om vragen: ervaring.” Maarten werkt sinds 1 december 2020 4 dagen in de week bij Sloos ICT in Voorschoten. De vijfde dag is hij op de Praktijk Academie in Gouda. Zijn werkgever betaalt de opleiding en Maarten krijgt een stagevergoeding. “Zo kan ik toch in 4 jaar mijn hbo-diploma halen.”

Human Capital Akkoord
De ICT Praktijk Academie maakt deel uit van WE-IT, een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland. WE-IT schoolt mensen om en bij voor ICT-banen. Het programma is onderdeel van het Human Capital Akkoord, een initiatief van Economic Board Zuid-Holland en de provincie. In 2019 hebben 66 partijen hun handtekening onder dit akkoord gezet.

Levenlang Ontwikkelen
Ferrie Förster, projectleider: “Met het Human Capital Akkoord willen we de arbeidstekorten in Zuid-Holland oplossen. Ondernemers in land- en tuinbouw, handel, vervoer, industrie en ICT zitten te springen om mensen met de juiste capaciteiten. Tegelijk staan veel mensen aan de kant: mbo-ers die niet aan het werk komen, deeltijders die meer willen werken en werklozen die geen geschikte opleiding hebben. Heel jammer en het kost een hoop geld. Zuid-Holland zou 6 miljard meer kunnen verdienen als we die knelpunten oplossen. In het Human Capital Akkoord hebben we daarom afgesproken dat we koploper willen zijn in levenslang ontwikkelen, dat we hier een veerkrachtige arbeidsmarkt willen waar mensen regelmatig van baan wisselen, dat we ons onbenutte potentieel gaan inzetten en dat we internationaal talent gaan aantrekken en behouden. Grootse plannen en die zijn hard nodig.”

Op maat
Maarten was zonder Human Capital Akkoord en zonder WE-IT waarschijnlijk verloren geweest voor het vak ICT. Hij is nu bezig pakketten te verbinden: “Met een Application programming interface (API) geef je door commando’s input aan een ander softwarepakket om de gewenste output te krijgen. Een voorbeeld is de PostNL API: stel je wilt een relatiegeschenk naar je klanten sturen. Dan wil je wel graag met jouw eigen naam en logo een mail sturen wanneer het pakketje aankomt. Als input aan de PostNL API geef je de barcode en de PostNL API geeft je als output de bezorgtijd.” Maarten droomt ervan over een paar jaar te werken aan langlopende projecten, waarin hij standaardpakketten aanpast naar software op maat voor een klant.

Lees meer over de ICT Praktijk Academie op: https://www.ictpraktijkacademie.nl/

Voor meer informatie over WE-IT: https://WE-ITwerkt.nl/

Door Aja den Hertog, uit publicatie provincie Zuid-Holland.

 

Bedrijven konden nooit eerder zo lastig aan personeel komen als nu. Het tekort aan arbeidskrachten belemmert bijna een derde (30,4%) van de Nederlandse bedrijven, becijfert het CBS. In Zuid-Holland kan 26,9% van de bedrijven geen medewerkers vinden, dat loopt in de regio Alphen aan den Rijn op tot 37,6% van de bedrijven. De genoemde percentages gaan over het vierde kwartaal (Q4) van 2021. “Het grote tekort aan vakmensen en de historisch lage werkloosheid tonen het belang van leven lang ontwikkelen,” benadrukt Jeffrey van Meerkerk voorzitter Human Capital bij de Economic Board Zuid-Holland. “Iedereen die nu nog niet (maximaal) participeert op de arbeidsmarkt of een baan heeft die door bijvoorbeeld digitalisering zal verdwijnen, is hard nodig op de arbeidsmarkt.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek inventariseert met de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) elke maand de stemming onder ondernemers en geeft daarmee inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor ondernemers in Nederland. Het tekort aan geschikt personeel was voor de coronacrisis al een grote uitdaging. Door het voorspoedige economische herstel en het uitblijven van de voorspelde grote economische klap en faillissementsgolf is er momenteel een historisch lage werkloosheid.  

Ondanks de lage werkloosheid is er nog steeds sprake van een groot onbenut arbeidspotentieel. Daarnaast zullen er veel werknemers van werk naar werk moeten worden begeleid uit sectoren die door digitalisering, energietransitie en automatisering hun baan verliezen. Deze mensen hebben nu niet de vaardigheden voor de beroepen waar veel vraag naar is.  

In Zuid-Holland werken onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden via de Economic Board Zuid-Holland samen om snel die vaardigheden te ontwikkelen, zodat er nieuw arbeidspotentieel ontstaat en de mismatch wordt verkleind. Concrete programma’s zorgen voor de om-, her- en bijscholing van mensen naar sectoren waarin veel personeel gezocht wordt. 

“Het is zaak om te kijken naar de ontwikkelbaarheid van medewerkers binnen en buiten de eigen organisatie, waarbij regionale partners die organisaties kunnen helpen,” geeft Jeffrey van Meerkerk aan. “We hebben echt iedereen nodig om economisch en maatschappelijk voorop te kunnen gaan lopen, om dat te realiseren moeten we de krachten bundelen. We zullen radicaal anders moeten gaan kijken naar het opleiden van onze toekomstige beroepsbevolking en het werven en selecteren van personeel”.

  • Bron voor de data: CBS

Meer informatie: Alrik van Loon, communicatieadviseur Human Capital, 06-57178054

De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dat zie je terug in de vele openstaande vacatures in Zuid-Holland: er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. In bijna alle banen heb je op de een of andere manier met ICT te maken. Vanuit de Human Capital Agenda is WE-IT in 2019 gestart, om meer mensen om- of bij te scholen naar een baan in/met ICT. Het is het samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland. Recent is de website WE-ITwerkt.nl gelanceerd.

De site is gestart om in de groeiende vraag naar informatie over de omscholingsmogelijkheden naar ICT-banen te voorzien. WE-ITwerkt.nl geeft inzicht in de diverse om- en bijscholingsprogramma’s naar ICT-banen in allerlei sectoren. De website is er voor werkgevers die op zoek zijn naar ICT’ers, en voor mensen die interesse hebben in een ICT-baan in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Willy de Zoete (provincie Zuid-Holland, Economie-Human Capital): “Met WE-IT helpen we mensen aan een toekomstbestendige baan. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan het toekomstbestendig maken van de Zuid-Hollandse economie.”

WE-IT is er voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten. Het doel van WE-IT is om 3000 extra ICT’ers aan het werk te krijgen. Op dit moment zijn er 6 verschillende scholingstrajecten in Zuid-Holland, zoals ICT Praktijk Academie, een werk-leertraject waar deelnemers werken en ruimte krijgen de hbo-opleiding Informatica te volgen. En bijvoorbeeld The Young Digitals, dat jonge starters ongeacht vooropleiding of achtergrond opleidt tot digital marketeers.

Bezoek de website van WE-IT voor meer informatie: https://WE-ITwerkt.nl/

Human Capital
WE-IT is een deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat vraagt om een enorme verandering in het energiesysteem. Zeker voor Zuid-Holland, waar veel industrie aanwezig is en mensen dicht op elkaar leven. Digitale oplossingen, vaak gedreven door data science en artificial intelligence (AI) kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en kansen in onze regio, hebben InnovationQuarter, TU Delft en nlmtd een verkenning uitgevoerd naar AI als versneller van de energietransitie. Acht key challenges werden geïdentificeerd waar de komende jaren kansen liggen voor AI-gedreven toepassingen.

Wat is er onderzocht?

Tijdens de verkenning, die is opgestart vanuit het samenwerkingsverband AI hub Zuid-Holland, werd met hoofdrolspelers in de Zuid-Hollandse energietransitie gesproken, zoals bedrijven op het gebied van opwekking, transport, opslag en distributie van energie; maar ook met gebouweigenaren, spelers uit de industrie, trading/retail en overheden. Hieruit zijn zo’n 40 uitdagingen en obstakels voor de energiesector geformuleerd. Vervolgens is er meegedacht door bedrijven die AI en smart data oplossingen leveren, zoals startups en kennisorganisaties. Hun bijdrage maakte inzichtelijk welke mogelijkheden en kansen er zijn om de benoemde uitdagingen met AI op te lossen. Aan alle partijen werd gevraagd de uitdagingen te prioriteren op belang, impact en urgentie.

Acht key challenges

Door de bijdragen van probleemhouders en oplossingshouders te combineren, konden acht key challenges worden geïdentificeerd die van belang zijn voor de Nederlandse energiesector. Drie daarvan zijn extra belangrijk voor Zuid-Holland, omdat deze passen bij het profiel en omvang van de zware industrie in de regio.

1. Het maximaliseren van de (eigen) energieproductie

Het maximaliseren van de eigen productie van energie en warmte door de industrie is één van de key challenges. In de industrie wordt veel energie gebruikt en komt veel warmte vrij. Soms staat productie stil, soms wordt er terug geleverd aan het net. Wanneer vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden, kan de productie van ieder bedrijf worden gemaximaliseerd. AI-oplossingen kunnen helpen bij handel tussen bedrijven (micro-trading). Door het beter voorspellen van de vraag en het aanbod (production en demand forecasting) wordt het mogelijk te maximaliseren op basis van verwachtingen. Een voorbeeld van een AI-startup actief op dit terrein is Whiffle. Dit Delftse bedrijf is gespecialiseerd in ultra nauwkeurige weersvoorspellingen en gebruikt daarvoor technieken als computer vision, deep learning, 3D visualisation, predictive analytics en beeldherkenning. Wanneer heel gedetailleerd voorspeld wordt hoe hard het gaat waaien, is het bijvoorbeeld makkelijker in te schatten hoeveel elektriciteit een windmolenpark op een bepaald moment kan leveren.

2. Het optimaliseren van onderhoud

Door onderhoud en storingen op ongewenste momenten kan niet altijd optimaal worden voorzien in de energiebehoefte. Met AI-oplossingen zoals predictive maintenance kunnen assets op een slimme manier onderhouden worden en kan men storingen voor zijn. Een voorbeeld van een AI-startup is Samotics. Dit Leidse bedrijf richt zich bijvoorbeeld op storingsdetectietechnologie in machines die worden gebruikt door de industrie. Het doel daarvan is het verminderen van risico’s, het verlagen van kosten, het besparen van energie en het maken van een einde aan ongeplande downtime.

3. Het voorsorteren op de waterstofeconomie

Op dit moment gebruiken we in Nederland waterstof vooral in de industrie als bouwsteen om andere stoffen en materialen te produceren. De komende jaren zal waterstof meer gebruikt worden als energiedrager: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. AI kan een rol gaan spelen in berekeningen tussen verschillende energiedragers, on demand productie en het traceren van herkomst van energie.   Omdat er nog gewerkt wordt aan de waterstofeconomie is het logisch dat hier nog niet veel AI-startups in actief zijn. De verwachting is dat er in dit domein over 5-10 jaar grote uitdagingen ontstaan waar bedrijven op kunnen inspelen.

Toekomstbestendig energienetwerk

Andere grote uitdagingen op het gebied van AI in de Nederlandse energiesector richten zich voornamelijk op het toekomstbestendig maken van het energienetwerk: demand- en production forecasting in de gebouwde omgeving, asset management, het optimaliseren van het beheer- en real-time inzicht in het elektriciteitsnet.

In het opgeleverde rapport zijn al deze uitdagingen, inclusief mogelijke toepassingsgebieden, overzichtelijk in kaart gebracht. Daarnaast bevat het diverse adviezen, showcases, en een overzicht van het landschap van Zuid-Hollandse AI-startups die actief zijn in het energiedomein. Voorbeelden zijn Clockworks (intelligent imaging), Graydent (digital twin), Sobolt (deep learning) en Crownstone (smart hardware).

Vervolg en ondersteuning

De TU Delft ziet AI, data en digitalisatie als essentieel om grote wetenschappelijke en maatschappelijk uitdagingen op te lossen en is in Nederland één van de grote AI spelers. De TU Delft zal deze verkenning gebruiken om haar onderzoeksagenda verder aan te scherpen en gericht met publieke en private partijen aan de slag te gaan om oplossingen te ontwikkelen en te testen. Hierin wordt nauw samen opgetrokken met de regionale netbeheerders.

InnovationQuarter wil bedrijven helpen innovaties te ontwikkelen en klanten en partners te vinden om samen aan de grote uitdagingen te werken. Er zijn diverse bestaande middelen zoals innovatieprogramma’s, subsidie, fieldlabs en fondsen waarin InnovationQuarter de weg kan wijzen. Daarnaast wordt gekeken of er extra instrumenten nodig zijn.

Begin volgend jaar zullen informatiesessies worden georganiseerd waarin de verkenning wordt besproken en geïnteresseerden meer kunnen horen over de ondersteunings- en samenwerkingsmogelijkheden.

Na een succesvolle pilotfase gaat in Zuid-Holland het instroomproject Van Bank naar Bouw en Techniek vanaf 1 januari met volle kracht verder. De deelnemende partijen hebben dat besluit donderdag 25 november in een online bijeenkomst met handtekeningen bekrachtigd.

Waar zowel de Bouw & Infra als de Installatiebranches zitten te springen om personeel, staan in de banken- en de verzekeringssectoren door allerlei automatiseringsslagen honderden banen op de tocht. Reden voor Bouwend Nederland en Techniek Nederland om gezamenlijk te zoeken naar een goede manier om mensen die de banken- en verzekeringssector willen of moeten verlaten, de overstap naar de bouw of de techniek te laten maken. Eind 2019 startte Van Bank naar Bouw en Techniek gestart met de pilotfase, mede dankzij de financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland voor een kwartiermaker.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie – Human Capital): “In Zuid-Holland staan bedrijfsleven en werknemers samen voor de uitdaging om ook in de toekomst concurrerend, innovatief en duurzaam te zijn. Dat betekent dat banen verdwijnen en nieuwe banen en mogelijkheden ontstaan, met noodzakelijke nieuwe of andere vaardigheden en kennis. Dankzij deelname aan Human Capital Agenda-projecten zoals van Bank naar Bouw en Techniek draagt de provincie bij aan het voor de toekomst slagvaardig maken van de Zuid-Hollandse werknemer en de Zuid-Hollandse ondernemingen.”

Geleidelijk proces voor grote stap
Deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek, onderdeel van de Human Capital Agenda, is gericht op personeel van niveau mbo-3 tot en met hbo en is bedoeld om onder meer hypotheekadviseurs en financieel adviseurs versneld om te scholen tot bijvoorbeeld BIM-modelleur, werkvoorbereider en kostencalculator. In een ‘learning by doing’-proces is daar samen met onder meer de branche-organisaties van de banken en de verzekeraars een succesvol omscholingstraject voor ontwikkeld. Het bestaat uit zeven zogenoemde stepping stones. Van een eerste (online) informatiebijeenkomst leiden deze via onder andere een online matchingstool op vaardigheden de ‘Paskamer’ tot een modulaire opleiding of training. En als alles goed gaat uiteindelijk tot een overstap naar een passende baan in de bouw of de techniek.

Persoonlijke begeleiding
De ondertekening van het deelakkoord is goed nieuws voor de bouw- en installatiesector. Naar verwachting zullen er in de periode 2022-2025 ruim 60.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn in de bouwsector. Verder kampt de installatiebranche momenteel al met 20.000 structureel onvervulbare vacatures en de verwachting is dat dit getal met zo’n 3000 per jaar oploopt. Een deel daarvan zal vanuit andere sectoren moeten komen. Met alleen al in Zuid-Holland naar verwachting honderden boventalligen, biedt de banken- en verzekeringssector een behoorlijk potentieel.

Tijdens de pilotfase hebben in de provincie alvast 20 mensen de overstap gemaakt. Belangrijk is natuurlijk dat zoveel mogelijk van de circa 150 mensen die momenteel in het traject zitten, dat voorbeeld volgen. De kans daarop is nu enorm gestegen, meent Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland: “Voor werknemers die nu nog werken bij banken of verzekeraars is er een prachtig carrièreperspectief in de snelgroeiende installatiebranche. Het gaat daarbij niet alleen om banen als technicus. Er zijn óók mogelijkheden voor bijvoorbeeld data-analisten, ict-ers, projectleiders, marketeers en financieel professionals. Werken in de techniek is geweldig. Je ziet dagelijks het resultaat van je werk én draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, innovaties in de zorg of de modernisering van onze infrastructuur.”

Vanwege het succes van de pilotfase en met het oog op de toenemende vraag naar nieuwe werknemers is het idee om het project niet te beperken tot de financiële wereld. Het voornemen is om ook met andere krimpsectoren zoals de olie- en gasindustrie de samenwerking te intensiveren.

Partijen
Het deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek werd donderdag 25 november ondertekend door Fries Heinis van Bouwend Nederland, Erik van Engelen van Techniek Nederland, Jeffrey van Meerkerk van Economic Board Zuid-Holland en Peter Smit van Leerwerkakkoord Rotterdam.

Human Capital
Deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.

Snelle technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de kennis en kunde van medewerkers op het Leiden Bio Science Park. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken daar aan verbetering van  welzijn en gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen, investeert de provincie via het Human Capital Akkoord €140.000 in het Human Capital deelakkoord Ecosysteem LLO (Leven Lang Ontwikkelen) Bio Sciences. Dit initiatief voeren de partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences uit, onder aanvoering van mboRijnland.

Learning Community
Het Ecosysteem LLO Bio Sciences zal een zogenaamde Learning Community tot stand brengen op mbo- en hbo-niveau. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ligt aan de basis van deze community. Dit houdt in dat werknemers tijdens hun loopbaan kunnen blijven leren om hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden via onder meer cursussen, trainingen en masterclasses.

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie – Human Capital): ”De toekomst van de Zuid-Hollandse economie krijgt een extra impuls als werknemers en bedrijven blijvend investeren in het continue ontwikkelen en verwerven van nieuwe kennis. De provincie investeert daarom in programma’s die leven lang ontwikkelen stimuleren. Het mogelijk maken van het verwerven van nieuwe kennis zorgt zo voor nieuwe mogelijkheden in een innovatief Zuid-Holland.”

200 werknemers bijscholen
Het plan is om 200 werknemers bij te scholen. Onderwerpen waar de medewerkers (meer) over zullen leren zijn onder meer Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook zijn er trainingen voor digitale vaardigheden. CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facility (BTF) zorgen voor de scholing. Maria Plug, manager Centrum Bioscience en Diagnostiek van de Hogeschool Leiden, vertelt: “Samen zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden op het Leiden Bio Science Park altijd up-to-date zijn. Door met ons nascholingscentrum samen met de BTF op te trekken met bedrijven, kunnen wij onze trainingen voor professionals perfect afstemmen op hun dagelijkse praktijk. Door die wisselwerking vloeit kennis uit de bedrijven ook soepel terug in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.”

Human Capital
Ecosysteem LLO Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

 

Bouwbedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW) staan aan het begin van een professionaliseringslag: digitalisering. Digitalisering is nodig om werkprocessen datagedreven te maken. Met datagedreven werken is namelijk veel winst te behalen. Voor de bedrijven in de sector zelf, maar ook voor hun opdrachtgevers. Belangrijk is dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, dat GWW-bedrijven en opdrachtgevers elkaar verstaan en dat zij op dezelfde manier hun projectinformatie uitwisselen. Ook is het van belang dat werknemers met hulpmiddelen zoals tablets, scanners en software in hun dagelijks werk om kunnen gaan.

In de regio Rotterdam is het idee ontstaan om hiervoor een DigiCampus op te richten. Op zo’n campus zouden werknemers in de GWW-sector kennis en vaardigheden op kunnen doen op het gebied van digitaliseren van hun werkprocessen. Dit door middel van trainingen, cursussen en coaching.

Het DigiCampus-initiatief wordt ondersteund door de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland is in juni 2019 ondertekend door 66 partijen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als hoofddoel het talent van werkenden optimaal te benutten (lees hier meer over het Human Capital Akkoord). Het starten van een kwartiermaker is de eerste stap naar een mogelijk deelakkoord. Om de mogelijkheden van een DigiCampus te onderzoeken is een kwartiermaker beschikbaar gesteld aan de betrokken partijen.

Kwartiermaker Marieke van Dijk

Onze kwartiermaker, Marieke van Dijk, is gestart met begeleiden van het inrichten van de DigiCampus voor de GWW-sector in de regio Rotterdam. Het is haar opdracht om met alle betrokken partijen in de regio te praten en te brainstormen over de mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen die zich kunnen voordoen bij het opzetten van zo’n DigiCampus. Inmiddels voert Marieke gesprekken met allerlei GWW-ondernemers in de regio over hun visie op het onderwerp van datagedreven werken. Ook voert ze gesprekken met gemeenten en onderwijsinstellingen om hen aan te laten haken bij dit initiatief.

Meer weten over dit project? Marieke is via e-mail bereikbaar: m.vandijk@kplusv.nl of telefonisch: +31 (0)6 820 692 73.