In Zuid-Holland, net zoals in de rest van Nederland, is er een groot tekort aan personeel in veel sectoren. Veel werkgevers hebben vacatures openstaan voor technisch en IT-personeel. Dit belemmert de groei van bedrijven – zo kan het voorkomen dat een ondernemer geen nieuwe opdrachten meer aan kan nemen of is het lastig mee te gaan met de nieuwste technieken.

Herkenbaar? Lees dan vooral verder. Er zijn namelijk regelingen waar bedrijven zich voor aan kunnen melden die kunnen ondersteunen in de zoektocht naar werknemers.

Ben jij op zoek naar personeel in techniek of ICT? Dan kun je je wellicht verdiepen in het omscholen van (nieuwe) medewerkers. Voor zo’n omscholing kun je 3.750 euro subsidie ontvangen per medewerker. Deze subsidie verloopt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Let op: je kunt tot en met 1 december 2021 deze subsidie aanvragen. Lees hier meer!

Op zoek naar jong talent dat je binnen jouw bedrijf intern opleidt? Het programma Kickstart your Career matcht net-afgestudeerde jongeren met Zuid-Hollandse bedrijven. Jongeren die wél de aanleg hebben maar misschien niet de perfecte vooropleiding kan jij opleiden tot medewerkers die een belangrijk aandeel leveren in jouw bedrijf.

Meer weten over Kickstart your Career? Neem contact op met Patricia van Kickstart your Career (patricia.ramdien@economicboardzuidholland.nl) of kijk op de website: www.kickstartyourcareer.nl

Net zoals in de rest van Nederland zijn de arbeidstekorten in Zuid-Holland groter dan ooit. Niet alle openstaande vacatures kunnen ingevuld worden door medewerkers uit de omgeving of uit eigen land. Dit komt mede door de vergrijzing en het krimpend aantal studenten de komende jaren. Vooral voor hbo & wo banen in sectoren als Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem is er behoefte aan extra internationale arbeidskrachten. Er zijn al veel initiatieven om internationale werknemers te werven en binden aan Zuid-Holland. Om deze extra kracht bij te zetten en te bundelen binnen één programma én om Zuid-Holland te positioneren als de regio waar het voor internationaal talent goed werken en wonen is, is woensdag 3 november het Deelakkoord Internationaal Talent Programma ondertekend.

Dit deelakkoord is de eerste stap in het opstarten van het Internationaal Talent Programma. Het programma kent drie pijlers: het aantrekken van internationaal talent, behouden van (internationaal) talent en ondersteuning aan werkgevers in het aantrekken van internationaal talent. Op landelijk niveau wordt hieraan gewerkt via de NL Talent Coalition. Het Internationaal Talent Programma zal aansluiten op dit nationale programma. Het programma bevat onder andere plannen voor een portal voor de regio Zuid-Holland: “Met dit portal kunnen we de behoeften van ondernemers in de regio borgen en inzoomen op wat Zuid-Holland voor internationaal talent te bieden heeft”, aldus Rinke Zonneveld van InnovationQuarter, de aanjagers van dit deelakkoord.

Op het online portal kunnen zowel bedrijven als internationale werkzoekenden meer informatie vinden, over bijvoorbeeld het aantrekken van internationaal talent en hoe het is om te wonen in Nederland. Naast het portal omvat het Deelakkoord Internationaal Talent activiteiten en evenementen voor zowel werkgevers en werknemers. InnovationQuarter is de penvoerder van het programma en andere financierende partijen zijn onder andere de gemeenten Den Haag en Rotterdam, Metropoolregio Den Haag, Regio Drechtsteden, MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond.

Het programma dient de behoeften van de ondernemers uit de regio. Daarom wordt in de ontwikkeling van het programma doorlopend afgestemd met ondernemers uit de regio, bijvoorbeeld over de functies waar zij arbeidskrachten voor nodig hebben. Chris Figee, CFO bij KPN en lid van Economic Board Zuid-Holland: “Het is voor bedrijven als de onze belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Talent dat wij nodig hebben wordt schaarser in Nederland en dan kan een initiatief als dit helpen. Het Talent Programma helpt Zuid-Holland en daarmee ook KPN op de kaart te zetten voor talent uit het buitenland.”

Bij de uitvoering van het programma wordt nauw samengewerkt met de International Centers van Rotterdam, Den Haag en Leiden en de onderwijsinstellingen uit heel Zuid-Holland. “Aan de drie universiteiten in Zuid-Holland studeren bijna 18.000 internationale studenten. Een kwart van deze internationale studenten blijft in Nederland om carrière te maken en bij te dragen aan de Nederlandse economie. Dit percentage is echter niet vanzelfsprekend. Talent is in Zuid-Holland ruim voorhanden, maar er kan meer werk gemaakt worden van het koppelen van dit talent aan bedrijven uit de regio die hun inzichten en vaardigheden goed kunnen gebruiken,” vertelt prof. Wim van den Doel, decaan van de alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Het programma duurt vooralsnog tot en met 2023, maar de ambitie is om dit duurzaam in de regio te borgen. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van het Internationaal Talent Programma? Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar programmamanager Sasja Heijman: sasja.heijman@innovationquarter.nl

Human Capital

Deelakkoord Internationaal Talent Programma is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Op 27 oktober is een kwartiermaker gestart om het Young Professionals Challengeprogramma van de Drechtsteden uit te breiden naar provinciaal niveau in samenwerking met HI (Holland Instrumentation). Het programma is gestart in 2017 en inmiddels een groot succes in de regio Drechtsteden. Het doel is jong talent aantrekken en behouden voor de regio en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 challenges en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan.

Het Young Professionals programma is een programma voor en door bedrijven. In 2017 is het gestart door GKN Fokker, Damen Shipyards, Boskalis, Heerema en de Economic Development Board Drechtsteden. Het programma laat jong talent van verschillende bedrijven werken aan een challenge van een bedrijf uit de regio. Die challenges hebben allemaal impact op innovatie. Zo is er een coachboot ontwikkeld op waterstof voor het Olympisch zeilteam, een nieuwe fabrieksindeling ontworpen voor GKN Fokker met de nieuwste technieken, is de toepassing van blockchain in de supply chain onderzocht en is er een challenge geweest over duurzame zalmkweek op een offshore platform.

Young Professionals tijdens de Blockchain challenge van Royal IHC

Arie Van Andel, CTO Oceanco: “Het young professional programma levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Drechtsteden. Het helpt onze regio aan innovatieve oplossingen door een ‘out of the box’ aanpak. Young professionals leren in breed verband samen te werken, onder druk te presteren en een goed en gezellig netwerk op te bouwen.’

Dirk de Bruin, HR directeur Damen Shipyards: “Bij Damen vinden we het belangrijk dat onze Young Professionals de mogelijkheid krijgen een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Het Drecht Cities Young Professionals netwerk biedt hiervoor een innovatief platform. Tegelijkertijd vinden we het van belang om jonge mensen te laten zien wat de regio Drechtsteden/Gorinchem allemaal voor moois te bieden heeft. We zijn blij dat we hier via dit platform ook een bijdrage aan kunnen leveren!”

Provinciaal niveau

Sinds 2021 wordt het programma volledig gefinancierd door deelnemende bedrijven en is er een bestuur dat de events en challenges organiseert, met ondersteuning van Deal Drecht Cities. In het kader van de ActieAgenda Technologische Industrie zagen verschillende bedrijven en hotspots kansen om met dit programma hun talenten beter te ontwikkelen en tegelijkertijd challenges in het bedrijf aan te gaan. HI (Holland Instrumentation), InnovationQuarter, Economic Board Zuid-Holland en Deal Drecht Cities slaan de handen ineen om de impact van dit programma te vergroten op provinciaal niveau. De komende tijd gaat de kwartiermaker aan de slag om deze kansen te onderzoeken, wat hopelijk resulteert in een Deelakkoord Human Capital.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit project? Neem dan contact op met kwartiermaker Peter Wemmers via peter@dealdrechtcities.nl.

Human Capital

Het starten van een kwartiermaker is de eerste stap naar een mogelijk deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Het Human Capital Akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland werd ondertekend. Nederland drijft op sterke clusters waarin kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Zij zijn sterk afhankelijk van een goed vestigingsklimaat, maar zien dit op een zestal punten verslechteren.

Eddy van Hijum gedeputeerde van Economische Zaken provincie Overijssel: ‘In alle hoeken van Nederland werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid regionaal samen aan een slimmer en schoner Nederland. We hebben oplossingen in huis voor mondiale kwesties zoals een duurzame voedselvoorziening, energieopslag en een betere gezondheid. Dit vraagt wel om forse investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en bereikbaarheid, zodat we de economische potentie van alle regio’s kunnen verzilveren.’

Ook Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, ziet het vestigingsklimaat verslechteren. Hij pleit voor een deltaplan voor kennis, lees: voor onderwijs, onderzoek en innovatie, een plan dat over kabinetsperiodes heen loopt. Als we het voor onze bescherming tegen het water kunnen, moet dit toch ook mogelijk zijn voor kennis. Laten we niet vergeten dat nu aardgas verbannen is, kennis de enige grondstof is die we nog hebben. Het vraagt echter een betrouwbare en voorspelbare overheid die ruimhartig en met een meerjarig perspectief investeert in het verdienvermogen van morgen.’

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘We staan er op veel punten op het oog nog goed voor. Maar onder de motorkap is sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer’.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling.’

Actie nodig op zes terreinen

‘Wil Nederland aantrekkelijk blijven dan is er op zes fronten actie nodig: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid en een betrouwbare en voorspelbare overheid,‘ aldus het manifest.

Op het Leiden Bio Science Park werken bedrijven en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers door snelle technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen. Op 21 september werd het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences ondertekend door Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, namens 12 partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences.

De behoefte om medewerkers duurzaam in te zetten bestaat binnen elke organisatie van het Leiden Bio Science Park. Daarom slaan ze de handen ineen voor het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen (afgekort: LLO) bij werknemers. Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij het CIV Bio Sciences. Jan van Laake, directeur Techniek & ICT van mboRijnland, vertelt: “Bij CIV Bio Sciences werken ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten samen. De kracht van onze samenwerking zit in het maken van een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Dit deelakkoord vormt een actielijst waar we met alle partners mee aan de slag kunnen.”

Learning Community

Het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences heeft als doel het tot stand brengen van een zogenaamde Learning Community, dat Leven Lang Ontwikkelen realiseert op mbo en hbo niveau. “Het belang van Leven Lang Ontwikkelen voor medewerkers ligt in het feit dat zij hun vaardigheden kunnen blijven afstemmen op wat er nodig is. Zo zorgen we samen voor uitdagend werk en ruimere inzetbaarheid van medewerkers,” aldus Ida Haisma, directeur Leiden Bio Science Park.

200 werknemers

De concrete doelstelling van het deelakkoord is om 200 werknemers in de Bio Sciences sector een vorm van scholing te geven. Deze scholing wordt verzorgd door CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facilty. Ook worden er zo’n 50 trainingen gegeven voor de opleiders zelf. Inhoudelijk gaat het dan onder meer om kennis over Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden. “Het helder in kaart hebben van wat bedrijven nodig hebben zorgt bij ons voor een doelgericht onderwijs. Naast dat er cursussen en andere trajecten gevolgd kunnen worden door werknemers, zal dit ervoor zorgen dat nieuwe aanwas de juiste vaardigheden en kennis heeft om direct aan de slag te kunnen in hun werkveld,” vertelt Jan van Laake.

Human Capital

Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

Op 20 september vond ons Human Capital event plaats, met zo’n 100 aanwezigen in de Fokkerterminal in Den Haag. Een dag zoals we die door corona al lang niet meer hebben meegemaakt. Met ruimte om elkaar weer te spreken, met nieuwe mensen kennis te maken en om ideeën uit te wisselen.

De middag bestond uit een plenair gedeelte met onder andere keynote-spreker Hans Borstlap, waarna de aanwezigen uiteengingen in break-outsessies in verschillende ruimtes. Terugkerende thema’s waren het belang van investeren in mensen én de onlosmakelijke verbanden tussen de arbeidsmarkt, technologie en duurzaamheid.

Urgentie: de alarmbellen rinkelen

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce, beet als eerste spreker het spits af.  Sinds het Human Capital Akkoord in 2019 is getekend, zijn het belang en de urgentie van het aandacht geven aan Human Capital er niet minder op geworden, vertelt Jeffrey: “60% van de werkgevers in Zuid-Holland kan niet het talent vinden dat ze zoeken”.

   

Jeffrey van Meerkerk (links) en Ron Bormans

Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, herkent die urgentie ook en voorziet dat het alleen zal verergeren: “Binnenkort zijn de mensen op. Het tempo van vooruitgang gaat niet bepaald worden door grondstoffen, het tempo gaat bepaald worden door de beschikbaarheid van mensen.”

Er moet een verandering optreden bij, onder andere, werkgevers. Vaak wordt er vaak blindgestaard op ‘het papiertje’. Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag, vertelde: “Er zijn veel mensen die wel willen, maar die erop stuiten dat ze niet het goede diploma hebben: dan word je er bij de eerste selectie al uitgegooid. Dat beroep wil ik doen op bedrijven; geef mensen een kans om te laten zien wat ze kunnen, aan motivatie ontbreekt het vaak niet, en help ze de tools te ontwikkelen die ze nodig hebben.”

Gedeputeerde Willy de Zoete ziet ook terug in haar contact met bedrijven dat er iets moet veranderen: “Ik zie zoveel ondernemers die niet kunnen groeien, soms zelf krimpen omdat ze geen geschikte medewerkers kunnen vinden. Tegelijkertijd kampen we met één van de hoogste percentages werkloosheid. We moeten zo snel als mogelijk op naar een oplossing.”

Keynote-spreker Hans Borstlap

Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, is deze middag de keynote-spreker. Eén van zijn speerpunten: het belang van het aanpassen van het huidige arbeidsrecht.

Hans Borstlap ging ook in op het belang van het blijven ontwikkelen van de kennis van werknemers: “Tachtig procent van de kennis van nu is binnen 10 jaar obsoleet. Daar heb je dan niks meer aan. We zouden moeten gaan richting een levenslange leerplicht! Met de redenatie van 100 jaar geleden, toen ervan uit werd gegaan dat kinderen met de kennis die ze op school opdeden tot 12 jaar de rest van hun leven vooruit konden, kan je niet anders dan dat concluderen.” Leven Lang Ontwikkelen, dus.

Human Capital initiatieven

De projecten van de Human Capital agenda proberen de verschillende problemen binnen het onderwerp het hoofd te bieden. Zoals het initiatief Kickstart your Career, waarbij net-afgestudeerde jongeren zonder baan gematcht worden met een bedrijf uit de regio. Een bedrijf dat partner is geworden van Kickstart your Career is Yespers. Directeur Stefan Baecke vertelde tijdens het event: “Ik draag graag bij aan de samenleving en het milieu op welke manier ik kan. Bij Yespers doen we dat op veel verschillende manieren, met een focus op duurzaamheid en een oog voor eerlijke beloning in onze productielijn.” Hij nam onlangs Mikhail aan, die via Kickstart your Career gematcht werd met Yespers.

Break-outsessies

De vier break-outsessies waren tijdens het event hét moment voor interactie tussen de projecten zelf en geïnteresseerden. Ook had Hans Borstlap het podium tijdens één van de sessies.

> Hans Borstlap: In wat voor land willen wij werken?

In deze sessie pakte Hans Borstlap de draad weer op van waar hij in het plenaire gedeelte was gestopt. Er vond veel interactie plaats met het publiek.

> WE IT

Programmamanager Remco Engels gaf een inkijk in welke projecten er op dit moment lopen. Eén daarvan werd daarbij uitgelicht: The Young Digitals. Oprichter Sjoerd Hauptmeijer vertelde samen met Young Digital Arun Bouter over hun project om jonge mensen op te leiden tot online/social media marketeer. Lees hier meer.

> Energy Switch

Tijdens de sessie van Energy Switch werd het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland ondertekend; kwartiermaker Eline Mertens lichtte het initiatief uitgebreid toe. Lees hier meer.

> Van Bank naar Bouw

In deze sessie vertelde projectleider Simone van Wilgen over het project Van Bank Naar Bouw en Techniek, waarbij werknemers vanuit de financiële sector worden begeleid naar een baan in de bouw of techniek. Lees hier meer.

 

Mikhail Franco & Stefan Baecke van Yespers (links) en de Van Bank naar Bouw breakout-sessie

Programmamanager Remco Engels WE IT (links). Jeffrey van Meerkerk tekent namens Economic Board Zuid-Holland het Energy Switch deelakkoord

Meer weten?

Wilt u meer weten over Human Capital? Bekijk deze pagina.

 

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Ondertekenaars van het Energy Switch deelakkoord

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap richting die ambitie.

 

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord, dat in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Eén van de pijlers van het Human Capital Akkoord is energietransitie. Het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland heeft als doel het scouten, mobiliseren en vervolgens koppelen en ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij neemt TU Delft het voortouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland vertelt: ‘Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk twee kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.’

Onderwijs

Willem van Valkenburg (TU Delft) is ook blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: ‘Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.’

Bedrijfsleven

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens duizend mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. ‘Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig.. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.’

Interesse?

Het deelakkoord is ondertekend door enkele tientallen partners. Wilt u graag meer weten over dit initiatief? Contacteer dan programmamanager Jacqueline van Krieken: J.vankrieken@tudelft.nl

De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. “Maar de grote vraag is hoe breed er wordt geprofiteerd van het voorspelde economisch herstel.”

Zicht op economisch herstel, maar naweeën klap blijven voelbaar

De economische gevolgen van COVID-19 en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn wereldwijd voelbaar. In het tweede kwartaal van 2020 kreeg het vertrouwen van Zuid-Hollandse ondernemers een historische knauw. Het negatieve sentiment onder ondernemers strookt met de economische groeicijfers voor dat jaar: de Zuid-Hollandse economie kromp in 2020 met 2,3 %. De krimp is fors, maar minder ernstig dan in Nederland als geheel, waar de krimp 3,7 % betrof. De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie de komende jaren weer zal gaan groeien. Toch zullen de naweeën van de economische klap nog langere tijd voelbaar blijven, voorspelt Vogelaar: “Terwijl Nederlandse consumenten in 2020 historisch veel hebben gespaard, zagen veel bedrijven zich genoodzaakt leningen aan te gaan om te overleven. Die schulden moeten worden terugbetaald en maken bedrijven de komende jaren extra kwetsbaar.”

Buitenlandse bedrijven blijven investeren in Zuid-Holland

Ondanks het onzekere economische klimaat wisten ook in 2020 veel buitenlandse bedrijven hun weg naar Zuid-Holland te vinden. In 2020 vertegenwoordigden projecten van regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter met buitenlandse bedrijven een totaal investeringsvolume van € 769 miljoen, een stijging van 15 % ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst in lange tijd dat er meer bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk komen dan uit China of de Verenigde Staten. Chris van Voorden, verantwoordelijk voor de acquisitieactiviteiten van InnovationQuarter, legt uit dat dit een gevolg is van de Brexit: “Bedrijven willen gevestigd blijven in de Europese Unie en kiezen daarom voor Nederland.”

Webinar Inclusieve groei voor brede welvaart (vanaf 19:50 min.)

Zorgen dat breed wordt geprofiteerd van kennis regionale koplopers

De monitor besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan het thema inclusiviteit, dat wordt gedefinieerd als de breedte waarin wordt geprofiteerd van welvaart en economisch herstel. Uit de monitor blijkt dat Zuid-Holland voor een forse inclusiviteitsuitdaging staat. Zo liggen de werkloosheidspercentages onder lageropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een stuk hoger dan gemiddeld. EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen ziet kansen om inwoners en bedrijven uit de regio te laten meeliften op het succes van deze innovatieve koplopers. Hij wijst naar de 11 bedrijven uit de Top-30 van Technisch Weekblad, een ranking met Nederlandse bedrijven die het meest investeren in R&D, met een vestiging in Zuid-Holland: “Door deze koplopers slim te verbinden aan andere spelers in de regio, zorgen we dat er breed wordt geprofiteerd van hun kennis en kunde. En natuurlijk dat de innovaties die zij bedenken ook hier geproduceerd worden.”

Onder de titel ‘Europe’s Hydrogen Hub’ wil Zuid-Holland zich ontwikkelen tot Europees knooppunt voor groene en blauwe waterstof. Op 1 juni gingen de provincie en de Economic Board Zuid-Holland in gesprek over de plannen met alle partners, EU-politici en experts.

Groene waterstof, geproduceerd van duurzaam opgewekte energie, gaat een belangrijke rol spelen als duurzame brandstof en grondstof voor de industrie. In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. De belangrijkste troefkaart van de regio als Europese hub is het complete aanbod: van de productie en opslag van waterstof tot overslag en transport. “Met de Rotterdamse haven, goede achterlandverbindingen, hoogwaardige kennis en expertise heeft Zuid-Holland alles in huis om zich te ontwikkelen tot een Europees knooppunt voor waterstof,” stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Netwerk van Hydrogen Valleys

Met de lancering van Europe’s Hydrogen Hub – ‘proposition Zuid-Holland/Rotterdam’ – is Zuid-Holland onderdeel geworden van een netwerk van Europese Hydrogen valleys, waarvan een aantal zich ook in Nederland bevindt. Baljeu: “Ieder initiatief speelt een belangrijke rol bij de transitie naar groene waterstof. Wij zetten ons in om met alle initiatieven nauw samen te werken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Groningen, één van de andere Hydrogen Valleys, om Nederland te positioneren als waterstofland.“

Europese respons

De Zuid-Hollandse plannen werden goed ontvangen door de Europese experts die deelnamen aan de online bijeenkomst op 1 juni. Dit komt met name vanwege de kennis en expertise die al aanwezig is, het complete aanbod en de positie met de haven en het achterland.

Als jongere een baan vinden ondanks corona, daar hebben de provincie en de Economic Board Zuid-Holland een initiatief voor in het leven geroepen: Kickstart your Career. Kickstart your Career heeft als doel jongeren die net zijn afgestudeerd te matchen met een bedrijf in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen een subsidie krijgen voor het aannemen van nieuw talent. Mikhail is één van de jongeren die via deze regeling aan de slag kan bij een bedrijf in Zuid-Holland, Yespers. Daar is hij vorige week gestart als marketingmedewerker.

 

Mikhail studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en liep stage bij een bedrijf waar hij leek te mogen blijven, tot het bedrijf door de corona-onzekerheid liet weten af te zien van de arbeidsovereenkomst. Hetzelfde gebeurde hem bij het bedrijf waar hij vlak daarna succesvol had gesolliciteerd; last-minute kon hij daar toch niet aan de slag.  “Het is vervelend om te horen dat een bedrijf je in een andere situatie wel aan had kunnen en willen nemen. Door Kickstart your Career is het mij uiteindelijk gelukt om mijn droombaan te vinden en dit bij een organisatie waar ik ook echt trots op ben om deel van uit te maken”, vertelt Mikhail.

Samen met Mikhail is er gekeken naar zijn interesses en talenten. En werd hij gekoppeld aan een Zuid-Hollands bedrijf, Yespers, dat ontbijtproducten en snacks produceert met oog voor een duurzame voedselketen.

Extra zekerheid

Voor bedrijven is het fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel, juist in deze tijden. “De match met Mikhail was heel welkom en hij is bezig met een vliegende start hier. Wij zijn een scale-up en dan is het goed meegenomen om aan de ene kant een talentvolle starter aan de slag te laten gaan en daar via Kickstart your Career ook financiële steun bij te krijgen”, aldus Stefan Baecke, directeur van Yespers.

Kickstart your Career loopt tot eind 2021. Zuid-Hollandse jongeren die na maart 2020 hun diploma hebben gehaald niveau kunnen zich aanmelden. Samen met de jongeren gaan de consultants van KYC aan de slag om talenten & vaardigheden in kaart te brengen. Zo kunnen zij samen de best passende match maken. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Jongeren een toekomst bieden in onzekere coronatijden en bedrijven daarin stimuleren. Deze doelstelling van Kickstart Your Career biedt onze jonge afgestudeerden deze kans. Dit is een investering voor de toekomst. De toekomst van talentvolle jongeren, de toekomst van Zuid-Hollandse bedrijven en de toekomst van een sterkere economie in Zuid-Holland.”

Kickstart your Career

Interesse in Kickstart your Career? De vacatures bekijken en inschrijven kan op de website: http://www.kickstartyourcareer.nl/

Voor bedrijven is op de website ook meer informatie te vinden. Of neem direct contact op met Claudia Alberts, senior consultant van Kickstart your Career: 06-46928328

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

 

Met Kickstart your Career worden jongeren op basis van hun ambitie en talent gematcht met een bedrijf in Zuid-Holland.

We zijn in gesprek met tientallen kandidaten en bedrijven voor een mogelijke match. Inmiddels zijn er ook twee subsidieaanvragen goedgekeurd en worden er nog drie behandeld. Bedrijven die de mogelijkheid hebben om een eerste baan te creëren voor een jongere die net zijn of haar diploma heeft gehaald op mbo-3, -4, associate degree of hbo bachelor niveau kunnen namelijk tot 20% subsidie (max. €10.000) krijgen op het salaris voor zo’n nieuwe aanwinst voor hun bedrijf.

“We zien dat bedrijven in de regio, met het oog op groei en de toekomst, behoefte hebben aan frisse blikken en de nieuwste inzichten. Jongeren die net zijn afgestudeerd hebben dit, maar missen vaak het netwerk om bij die bedrijven terecht te komen. Met Kickstart your Career slaan we twee vliegen in een klap.” vertelt Claudia Alberts, senior consultant bij Kickstart your Career.

Meer informatie

Meer weten over Kickstart your Career? Op de website kunnen jongeren meer informatie vinden. Benieuwd of jouw bedrijf partner kan worden van Kickstart your Career? Bekijk dan deze leaflet of neem direct contact op met Claudia.

Kickstart your Career in ‘t kort:

150 jongeren uit de regio Zuid-Holland een plek geven in een bedrijf uit de omgeving.  De sectoren die in aanmerking komen, zijn: Haven, tuinbouw, cybersecurity, life sciences & health en smart industry. Ook zijn bedrijven die actief zijn in digitalisering, energietransitie of circulaire economie welkom om zich aan te melden.

Lees de leaflet voor de voorwaarden.

Human Capital

Kickstart your Career is één van de projecten die voortkomen uit het Human Capital Akkoord. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief en de andere projecten.

“De grote transities draaien op onze innovatie-ecosystemen.” Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld de kern van elke innovatiestrategie. Zij maken de grote transities mogelijk en leveren verdienvermogen voor heel Nederland. Ons land heeft enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis. Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheid het innovatiebeleid hierop gaat afstemmen.

De innovatieclusters rond de universiteiten van Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen vormen de kern van dat potentieel. De sterke posities in technologie en de samenwerking die hier plaatsvindt tussen kennisinstellingen, grote bedrijven, mkb, startups en overheden heeft deze ecosystemen een positie op wereldniveau opgeleverd. Samen met de andere innovatieclusters in het land bouwen ze niet alleen aan de oplossingen voor onze grote maatschappelijke uitdagingen, maar ook aan onze economie.

Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen. Economic Board Zuid-Holland, Brainport Eindhoven, Twente Board, Wageningen Campus en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen lichten die oproep toe in een visiedocument dat ingaat op het belang van de Nederlandse innovatieclusters. Ze laten daarin zien hoezeer mondiale oplossingen in agrifood, biotech, hightech, medtech, quantum, AI en fotonica afhankelijk zijn van juist deze clusters.

Publieke en private spelers werken hier samen aan zaken als de eiwittransitie, quantumcomputers, de mobiliteit van morgen, electrolysers en slimme batterijen voor de energietransitie, vaccins en medische apparatuur. Op de vruchtbare grond van deze innovatieve ecosystemen ontstaan de nieuwe bedrijven die de transities ‘maken’ en voor nieuwe werkgelegenheid en omzet zorgen. Dankzij de aanwezige kennis vanuit universiteiten en grote bedrijven en met publiek en privaat opstartgeld gaan zij aan de slag voor de oplossing van onze grote opgaven. Ecosystemen zijn hiermee de kraamkamers van ons missiegedreven innovatiebeleid.

Om dat innovatiebeleid de komende jaren veilig te stellen, is een meer samenhangend financieringsinstrument van het Rijk nodig. Nu is de ondersteuning vaak nog te versnipperd en te incidenteel, waardoor de noodzakelijke samenwerking eerder gehinderd dan bevorderd wordt. Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen.

De oplossing zit volgens de vier innovatieclusters in een slimmere orkestratie van het beleid. Ze roepen het aankomend kabinet op om innovatie-ecosystemen een vaste plek te geven in het Nederland innovatiebeleid en hier samen met de verschillende regio’s duurzaam in te investeren.

Jaap Smit (Economic Board Zuid-Holland): “Het antwoord op de COVID19-pandemie ligt in een innovatieve economie waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe banen, verduurzaming, aanpak van de grote transities en brede welvaart. Onze innovatieclusters verdienen een stevige positie in de Europese kennis- en innovatieketen. Zo geven we straks zélf vorm aan de grote transities, zijn we de mondiale concurrentie de baas en garanderen we een brede welvaart voor ons land.”

Sebastiaan Berendse (Wageningen Campus): “Actie is extra noodzakelijk omdat in de rest van de wereld al volop wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën. In Europa zijn de industriële allianties zich in aan het vormen. Wij kunnen daar direct op aanhaken. Nederland heeft ecosystemen die tot de top van de wereld behoren. Deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.”

John Jorritsma (Stichting Brainport): “De uitdagingen die voor ons liggen kunnen alleen aangepakt kunnen worden als Nederland aan de top blijft in de belangrijkste sleuteltechnologieën. Onze innovatiedrang creëert duizenden toekomstbestendige nieuwe banen. Om dat voor elkaar te krijgen, steekt het bedrijfsleven al structureel miljarden in R&D en zorgt er daarmee voor dat ze aan de wereldtop blijven. Een soortgelijk signaal vanuit de overheid maakt die strategie onverslaanbaar.”

Wim Boomkamp (Twente Board): “Ons land kan rekenen op het commitment van zowel publieke als private partners, landelijk en regionaal. Funding vanuit het grootbedrijf en een sterke betrokkenheid van mkb, startups en scale-ups zijn essentiële factoren om de doelen te kunnen behalen. Maar onze missie krijgt pas echt impact als we de nu nog te versnipperde en incidentele steun van het Rijk weten om te bouwen tot iets structureels.”

Rinke Zonneveld (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen Nederland): “Het nauw samenwerken tussen kennispartijen, startups, mkb en grote bedrijven in de verschillende ecosystemen heeft tot leidende posities op meerdere sleuteltechnologieën geleid. Gerichte ondersteuning van deze aanpak zorgt dat we deze posities kunnen versterken en uitbouwen”.

Over de innovatie-ecosystemen

De innovatie-ecosystemen rond Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen huisvesten gezamenlijk 34.500 private R&D-medewerkers, 31% van het Nederlandse totaal. Samen met collega’s in publieke instituten doen zij baanbrekend onderzoek vanuit sleuteltechnologieën en zorgen zij voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, dicht bij huis en wereldwijd. De bedrijven in deze ecosystemen zijn samen goed voor 36% van de Nederlandse private investeringen in onderzoek en innovatie (€3,9 miljard). Investeringen die zorgen voor een brede werkgelegenheid in de nauw aangesloten waardeketens. Gezamenlijk exporteren de regio’s Brainport Eindhoven, Twente, Zuid-Holland en Wageningen voor bijna €114 miljard aan goederen (2019). Dat is 45% van de landelijke export.